BADANIA PRENATALNE, BADANIA GENETYCZNE, USG. MASTERMED KURZĄTKOWSKI, ZDRODOWSKA SP. P.

KATEGORIA Wyślij wiadomość Poleć znajomym

  Adres

ul. Mazowiecka 48 LOK. U1 I Piętro
15-302 Białystok
woj. podlaskie ( pow. Białystok miasto )

  Kontakt

Telefon: 85 742 30 30 - Rejestracja
Telefon: 605 900 902
FAX: 85 742 30 30
Mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Pokaż
Mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Pokaż

  Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: od 8:00 do 20:00
 • Wtorek: od 8:00 do 20:00
 • Środa: od 8:00 do 20:00
 • Czwartek: od 8:00 do 20:00
 • Piątek: od 8:00 do 20:00
 • Sobota: od 8:00 do 14:00
 • Niedziela: nieczynne

Opis
Godziny rejestracjiGodziny wizytTelefon
pon. - pt. 08.00 - 20.00pon. - pt. 10.00 - 19.00 85 742 30 30
605 900 902
sob. 08.00 - 14.00sob. 08.00 - 14.00


MASTERMED - w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje bezpłatnie Program Badań Prenatalnych, wykonuje ECHO serca płodu i badania genetyczne

Realizując te programy, współpracujemy z następującymi Szpitalami i Pracowniami w Polsce.
 • Zakładem Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii ul.Sobieskiego 9, Warszawa
 • Szpitalem im.Prof. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Domowym Hospicjum dla Dzieci - Pracownią USG ul. Agatowa 10, Warszawa
 • Poradnią Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej ul Karowa 2, Warszawa
 • NZOZ Genomed Diagnostyka Medyczna ul. Ponczowa 12, Warszawa
 • Genesis NZOZ Centrum Genetyki Medycznej ul. Grudzieniec 4, Poznań

Wskazania do diagnostyki genetycznej w Poradni Genetycznej Mastermed


Podejrzenie lub rozpoznanie choroby genetycznie uwarunkowanej
 • W rodzinie występuje podejrzenie choroby uwarunkowanej genetycznie (każda choroba o niejasnych przyczynach powinna budzić podejrzenie choroby genetycznej)
 • Urodzenie dziecka z wadą, mnogimi wadami rozwojowymi lub cechami dysmorfii
 • Podejrzenie zespołów aberracji chromosomów autosomalnych (m.in. Downa, Edwardsa, Patau)
 • Podejrzenie zespołów mikrodelecji (m.in. Prader-Willi, Angelman, Cri du chat)
 • Genetycznie uwarunkowane: choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne, choroby metaboliczne, dysplazje kostne, dysplazje ektodermalne, defekty kolagenu, głuchota i inne

Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju
 • Niepełnosprawność intelektualna lub opóznienie rozwoju psychoruchowego u dziecka lub w rodzinie
 • Autyzm, zaburzenia zachowania mogące być częścią zespołu genetycznego
 • Niedobór wzrostu i masy ciała, nadmierny wzrost, podejrzenie dysplazji szkieletowej
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego (obniżenie/wzmożenie napięcia mięśniowego) współistniejące z opóznieniem rozwoju

Niepowodzenia rozrodu
 • Brak ciąży / niepłodność małżeńska
 • Poronienia samoistne (dwa lub więcej)
 • Ciąża obumarła, porody martwe, zgon dziecka w okresie noworodkowym lub niemowlęcym, stwierdzane wady wrodzone
 • Choroba u matki, ojca lub czynniki teratogenne w ciąży: leki, RTG, czynniki środowiskowe

Zaburzenia determinacji i różnicowania płci oraz rozwoju płciowego
 • Zaburzenia cielesno-płciowe, które mogą sugerować zespół Klinefeltera, Turnera
 • Wady rozwojowe narządów płciowych
 • Pierwotny i wtórny brak miesiączki
 • Hipogonadyzm

Diagnostyka onkogenetyczna
 • Osoba z zachorowaniem na nowotwór złośliwy, nawet jeśli w rodzinie nie było wcześniej zachorowań, w szczególności jeśli zachorowanie nastąpiło w młodym wieku, wystąpiło obustronnie lub dotyczyło więcej niż jednego narzšdu
 • Osoby z rodzin gdzie wśród krewnych występowały liczne nowotwory złośliwe, w szczególności jeśli zachorowanie nastąpiło w młodym wieku
 • Wszystkie kobiety, które chcą stosować antykoncepcję, hormonalnš terapię zastępczą, szczególnie, u których krewnych wystąpił rak jajnika lub/i sutka (bez względu na wiek)

Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnych badań genetycznych jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego (lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę) z informacją o wskazaniach do badań - lekarz (lub placówka, w której pracuje) musi mieć podpisaną umowę z NFZ). Pacjenci zgłaszający się do badań od w/w lekarzy będą mieli zapewnioną bezpłatną konsultację i wyznaczenie zakresu badań przez lekarza genetyka . Pacjenci zgłaszający się ze skierowaniem od lekarza genetyka będą mieli pobrany materiał do badań na podstawie skierowania genetyka.

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH obejmuje:
I. Badania USG:
1.Badanie USG pomiędzy 11 a 14 tyg. ciąży z oceną NT i NB
2.Badanie USG pomiędzy 20 a 24 tygodniem ciąży

II. Badania biochemiczne:
1.Test PAPP-A pomiędzy 11 a 4 tygodniem ciąży.
2.Test potrójny pomiędzy 15 a 17 tygodniem ciąży


III. Amniopunkcję genetyczną z wynikiem badania genetycznego


IV. Poradę genetyczną
Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnych badań prenatalnych jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego z informacją o wskazaniach do badań (lekarz nie musi mieć podpisanego kontraktu z NFZ).

Wszystkie w/w wyniki badań są poddawane analizie komputerowej za pomocą Programu Fetal Medicine Foundation Profesora Nicolaidesa z Londynu
i Programu Life Cycle Elipse celem określenia ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu.
Badania nieinwazyjne są całkowicie bezpieczne dla płodu i matki.

Bezpłatne badania wykonywane są pacjentkom, które:
 • ukończyły 35 lat a także wszystkim pacjentkom, niezależnie od ich wieku, jeżeli:
 • stwierdzono nieprawidłowości w badaniu USG sugerujące wystąpienie wady u płodu,
 • uzyskano nieprawidłowy wynik badań biochemicznych,
 • w poprzedniej ciąży u płodu lub dziecka wystąpiły wady,
  stwierdzono aberracje chromosomalne (u ciężarnej lub u ojca jej dziecka),
 • stwierdzono znacznie wyższe ryzyko urodzenia dziecka z wadą (stosowane we wczesnej ciąży leki przeciwpadaczkowe, inne leki i antybiotyki teratogenne, chemioterapia, promienie rtg, wcześniejsze wielokrotne poronienia, ciąża po in vitro, po inseminacji z powodu azoospermii)


Bardziej szczegółowe wskazania do tego programu zawarte są poniżej w punkcie "Badania Echo Serca Płodu"

BADANIA ECHO SERCA PŁODU:


Wskazania do Echo serca płodu są też wskazaniami do bezpłatnych badań prenatalnych.
Badania Echo serca płodu wykonuje się niezależnie od wieku ciężarnej, jeżeli stwierdzono:

1. Nieprawidłowy wynik badania USG w ciąży:
- nieprawidłowy obraz serca
- nieprawidłowy rytm pracy serca
- obrzęk płodu
- każda stwierdzona inna wada płodu
- zwiększona przezierność karku (NT) w USG 11-14 tygodniu ciąży
- nieprawidłowe przepływy naczyniowe
- nieprawidłowy indeks płynu owodniowego

2. Aberracje chromosomalne płodu stwierdzone w ciąży

3. Inne wskazania:

Położnicze:
- poronienia nawykowe (powyżej 2)
- ciąża mnoga

Choroby matki:
- wrodzona wada serca
- cukrzyca insulinozależna
- choroby układowe tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty, zespół Sjogrena)

Obciążony wywiad:
- wcześniejsze urodzenie dziecko z wrodzoną wadą serca
wrodzona wada serca w rodzinie
- choroby genetyczne występujące w rodzinie (np. Z. Noonan, Turnera, Downa i inne)
- ciąża po zapłodnieniu in vitro

Inne czynniki:
- stosowane leki (przeciwpadaczkowe: karbamazepina, hydantoina, fenobarbital, fenytoina, kwas walproinowy; lit; kwas retinolowy (Vit.A); warfaryna; amfetamina; antybiotyki; inhibitory konwertazy angiotensyny)
- infekcje w pierwszym trymestrze ciąży (różyczka, parwowiroza, cytomegalia, toksoplazmoza, opryszczka, grypa, inne choroby wirusowe)
- alkohol
- narkotyki

Kiedy należy wykonać Echo serca płodu:

1. W 15-18 tygodniu jeżeli stwierdzono:
 • zwiększoną przezierność karku
 • zaburzenia rytmu serca
 • nieprawidłowe położenie serca
 • inne patologie u płodu

2. Najlepiej w 20-24 tygodniu ciąży.

Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnych badań ECHO serca płodu jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego z informacją o wskazaniach do badań (lekarz kierujący musi mieć podpisany kontrakt na świadczenia z NFZ ,ale jednostka wystawiająca skierowanie nie ponosi żadnych kosztów badania).
Na podstawie skierowania z gabinetów prywatnych, które nie mają podpisanej umowy z NFZ, wykonujemy badania odpłatnie.

Więcej informacji o echo serca płodu - patrz strona internetowa: www.usgecho4d.pl/echoplodu.php (za zgodą Pani Prof. Joanny Dangel)

Pacjentki zgłaszające się na badania powinny mieć ze sobą ważną legitymację ubezpieczeniową i dowód osobisty.

Prosimy o telefoniczne umawianie się na wizytę.
Rejestracja telefoniczna i szczegółowa informacja
pod nr tel. 85 742 30 30, 605 900 902
poniedziałek-piątek 08.00-20.00
sobota 8.00-14.00Wszyscy lekarze pracujący u nas
- Dr n. med. Jolanta Zdrodowska
- Dr n. med. Wiesław Kurzątkowski
- Lek. med. Katarzyna Młodzianowska - Kosel

posiadają certyfikaty:
1. Fundacji Medycyny Płodowej z Londynu (Fetal Medicine Foundation) - lista lekarzy posiadających takie certyfikaty - ( patrz strona internetowa www.fetalmedicine.com
2. Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
3. Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
- Dr n. med. Joanna Hołody-Zaręba - posiada certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
- Lekarz Paweł Własienko wykonujący echo serca płodu posiada Dyplom Umiejętności z Zakresu Przesiewowego Badania Serca Płodu Sekcji Echokardiograficznej i Kardiologii Prenatalnej PTU i Dyplom Fundacji Medycyny Płodowej z Londynu.
- Dr n. med. Krzysztof Szczałuba wykonujący badania i konsultacje genetyczne - posiada dyplom specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej - pracuje też w Poradni Genetycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie i w Centrum Onkologii w Warszawie
- Dr n.med. Anna Jakubiuk-Tomaszukwykonująca badania i konsultacje genetyczne - posiada dyplom specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej - pracuje też w UDSK w Białymstoku.
- Lek. med. Katarzyna Młodzianowska - Kosel posiada dodatkowo certyfikaty :
- dotyczące wykonywania USG piersi
- endoskopii w ginekologii
- echokardiografii płodowej
- badań urodynamicznych

Certyfikaty Fundacji Medycyny Płodowej z Londynu dla Mastermed:
Pracownia Diagnostyczna MASTERMED też uzyskała certyfikację Fundacji Medycyny Płodowej z Londynu do wykonywania nieinwazyjnych badań prenatalnych I trymestru pod nr FMF ID 8008. Na Podlasiu jedynie nasza pracownia posiada taką akredytację .
 • Wszystkie przeprowadzane badania ultrasonograficzne są wykonywane zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Profesjonalnie i rzetelnie podchodzimy do każdej pacjentki, a badania przeprowadzamy w miłej i serdecznej atmosferze
 • Stwarzamy możliwość telekonsultacji z największymi polskimi ekspertami
 • Badania biochemiczne wykonujemy aparatem posiadającym akredytację Fetal Medicine Foundation z Londynu
 • Do obliczenia ryzyka wystąpienia u płodu zespołów genetycznych w I trymestrze ciąży wykorzystujemy komputerowy program kalkulacyjny Fetal Medicine Foundation z Londynu
 • Ryzyko wystąpienia u płodu zespołu Downa, zespołu Edwardsa i wad cewy nerwowej w I i II trymestrze ciąży obliczamy przy pomocy komputerowego programu kalkulacyjnego Life Cycle
MEDYCZNA

Andrologia

 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
niepłodność męska

Diagnostyka

 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
cytologia
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
pracownia diagnostyczna
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg ciąża
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg domaciczne
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg dopplera jamy brzusznej
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg dopplera kończ. d/tętnic g.
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg dopplera kończ. d/żył g.
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg dopplera tt nerkowych
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg dopplera tt szyjnych
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg dopplera tt wewn/czaszkow.
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg dopplera układu wrotnego
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg genetyczne
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg ginekologiczne
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg jamy brzusznej
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg macicy i przydatków
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg ocena płodu do 15tyg.ciąży
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg ocena płodu do 28tyg.ciąży
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg ocena płodu do 29tyg.ciąży
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg piersi
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg prenatalne
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg przezciemieniowe
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg stawu biodrowego
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
usg tarczycy

Genetyka

 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
badania genetyczne - umowa z nfz
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
choroby genetyczne uwarunkowane
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
genetyka
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
genetyka - poradnie, umowa z nfz
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
genetyka - prywatne gabinety
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
niepłodność małżeńska
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
nieprawidłowy rozwój
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
nowotwory dziedziczne
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
poronienia
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
wady narządów płciowych
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
zaburzenia cielesne
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
zaburzenia płciowe
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
zaburzenia rozwoju płciowego

Ginekologia i położnictwo

 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
antykoncepcja
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
badania prenatalne
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
badania prenatalne - poradnie, umowa z nfz
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
badania tętna płodu-ktg
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ciąża - profilaktyka
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ciąża - prowadzenie
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ciąża - zagrożona
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ciąża - zatrucie
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ciąża obumarła
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ciąża pozamaciczna
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
echo serca płodu
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
echokardiografia płodu
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
echokardiografia płodu-umowa nfz
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
elektrokoagulacja nadżerki
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ginekologia - prywatne gabinety
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ginekologia dorosłych
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ginekologia i położnictwo - poradnie, umowa z nfz
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ginekologia onkologiczna
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ginekologia położnicza
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
gruczolistość
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
jajniki - guz
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
jajniki - torbiele
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
kolposkopia
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
macica - rak szyjki
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
macica - rak trzonu
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
macica mięśniakowata
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
mięśniak - leczenie
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
nadżerki
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
niepłodność żeńska
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
ocena owulacji
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
położnictwo
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
przydatki - zapalenie
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
szyjka macicy - polipy
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
szyjka macicy - torbiele
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
wkładki antykon.cooper t-założ
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
wkładki antykoncep.- założenie
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
wkładki antykoncepcyjne mirena
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
wkładki antykoncepcyjne mirena - założenie

Kardiologia

 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
echo serca
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
echo serca dorosłych
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
echo serca dzieci

Zabiegi lekarskie

 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
jama macicy - wyłyżeczkowanie
 • h
 • d
 • u
 • p
 • i
 • e
 • n
 • w
szyjka macicy - wylyżeczkowani

LEGENDA

 • h Hurt
 • d Detal
 • u Usługi
 • p Produkcja
 • i Import
 • e Eksport
 • n Naprawa
 • w Wypożyczanie