ul. Mickiewicza Adama 108, Bielsk Podlaski, 857301719
ul. Blokowa 30, Białystok,