ul. Konopnickiej Marii 2, Dąbrowa Białostocka, 857122366