ul. Stawowa 3, wieś Niewodnica Kościelna, 856504653
ul. Ogrodowa 10, Suchowola, 857124202
ul. Bielska 5, Zabłudów, 857188504
ul. Targowa 15, Grajewo, 862723041
ul. Baczyńskiego Krzysztofa-Kamila 1, wieś Kleosin, 856632614