ul. Produkcyjna 86, Białystok, 856649879, 856622417, 856649879, 856649880
Strona internetowa