ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2

KATEGORIA Wyślij wiadomość Poleć znajomym

  Adres

ul. Broniewskiego Władysława 14
15-959 Białystok
woj. podlaskie ( pow. Białystok miasto )

  Kontakt

Telefon: 85 651 21 67 - Telefon do Szkoły
Telefon: 85 651 34 79 - Telefon do Szkoły
Telefon: 85 651 25 34 - Telefon do Centrum
Telefon: 85 651 39 97 - Telefon do Centrum
FAX: 85 651 21 67
Mail: xxxxxxxxxxxx@xx.xx Pokaż
Mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx Pokaż

  Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: od 7:30 do 18:00
 • Wtorek: od 7:30 do 18:00
 • Środa: od 7:30 do 18:00
 • Czwartek: od 7:30 do 18:00
 • Piątek: od 7:30 do 18:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

OpisSZKOŁA MECHANICZNA

NAJSTARSZA SZKOŁA TECHNICZNA NA PODLASIU


Misją Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku jest organizowanie zajęć specjalistycznych w systemie szkolnym i kursowym dla uczniów i nauczycieli, ale także osób dorosłych pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Stwarzamy każdemu warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Realizując ideę uczenia się przez całe życie, włączamy się w budowę społeczeństwa opartego na wiedzy.

OFERTA EDUKACJYJNA SZKOŁY


Technikum Mechaniczne - 4 letnie
Zawód: Technik mechanik
Kwalifikacja:

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Użytkowanie obrabiarek skrawających
Zawód: Technik mechatronik.
Zawód: Technik pojazdów samochodowych.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 letnia
Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych
Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych
Zawód: Blacharz samochodowy
Zawód: Kierowca mechanik
Kształcenie dorosłych
Kwalifikacyjne kursy zawodowe ----- BEZPŁATNE ! -----
https://www.mechaniak.com.pl/uczniowie-sluchacze/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe
Technik pojazdów samochodowych
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Technik mechanik
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Użytkowanie obrabiarek skrawających
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Tryb nauczania
 • zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota- niedziela)Szkoła oferuje:
- 23 koła zainteresowań m.in. informatyczne, techniczne integracji z UE
- własną orkiestrę
- kabaret
- sekcje piłki nożnej, siatkówki, koszykówki


Kursy, szkolenia i egzaminy
Zdobyte w Centrum wiadomości i umiejętności potwierdzone certyfikatami umożliwią uczniom, słuchaczom i kursantom znalezienie pracy na rynku krajowym i europejskim.


1.Kursy spawalnicze
tel. 85 65 12 534, 601 484 568
SZKOŁA

 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania gazowego, zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,
 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrycznego elektrodą otuloną, zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,
 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów (MAG, MIG), zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,
 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG), zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze.

2. Kursy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)
tel. 85 65 12 534, 601 484 568
SZKOŁA

 • Zajęcia symulacyjne OSN. Obsługa symulatora obrabiarki CNC, zapoznanie z podstawami programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, zapoznanie z narzędziami do programowania OSN,
 • Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - tokarki TNC i frezarki FNC (Obrabiarki HAAS).

3.Komputerowe wspomaganie projektowaniatel. 85 65 12 534, 601 484 568
 • Obsługa programu i podstawy tworzenia dokumentacji technicznej. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie obsługi programu AutoCAD 2000, Solid Edge oraz podstawy tworzenia dokumentacji technicznej.

4.Kursy komputerowe
tel. 85 65 12 534, 601 484 568
 • Podstawy obsługi komputera. Nabycie umiejętności samodzielnej pracy na komputerze. Zapoznanie z komputerem i podstawowymi urządzeniami wejścia - wyjścia. System operacyjny WINDOWS,
 • Wykorzystanie technik komputerowych, praca z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym. Samodzielna obsługa programów przydatnych w pracy administracyjnej.

5.Kursy nauki jazdy
www.autoszkola-mechaniak.pl
tel. 85 65 12 534, 501 138 993
SZKOŁA

 • Kategorii A dający uprawnienia do poruszania się po drogach motocyklami,
 • Kategorii B dający uprawnienia do poruszania się po drogach samochodami osobowymi i innymi pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t.

6.Kursy okresowe dla diagnostów
tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Przeprowadzane w oparciu o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (diagnosta wykonujący badania techniczne musi nie rzadziej niż co dwa lata uczestniczyć w okresowym szkoleniu uzupełniającym) z dnia 28 listopada 2002r. (Dz. U. Nr 208 z 12 grudnia 2002r. poz. 1769 § 4, pkt 1).

7.Kursy komputerowej diagnostyki samochodowej
tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Przeprowadzane w celu podniesienia kwalifikacji diagnostów pracujących na stacjach kontroli pojazdów w zakresie komputerowej diagnostyki samochodowej.

8. Kursy pomocy przedmedycznej
tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Celem kursu jest zapoznanie uczestników z typowymi objawami najczęściej występujących obrażeń i zasadami postępowania z poszkodowanym. Kurs pomaga zapamiętać najważniejsze reguły zachowania się w nagłych wypadkach.

9.Kursy ratownictwa medycznego
tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Kurs porusza zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym, współpracą ze służbami ratowniczymi, planowaniem zabezpieczenia działań ratunkowych w sytuacjach kryzysowych. Organizowany we współpracy z Państwową Strażą Pożarną.

10. Szkolenia wstępne, podstawowe i okresowe w zakresie bhp
tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Przeprowadzane dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników administracyjno-biurowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.11. Organizowane i przeprowadzane we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Usługi:
 • szkolenie kandydatów na kierowców kat. A i B
 • doszkalanie kierowców

Własny plac manewrowy przy ul. Broniewskiego, szkolenie na samochodach Toyota Yaris.
Do dyspozycji trenażer i komputer do ćwiczeń w rozwiązywaniu testów na prawo jazdy.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, możliwość zajęć indywidualnych, również w weekendy.

Zapewniamy nieodpłatnie materiały do nauki, konkurencyjne ceny - płatność w ratach!!!
 • zajęcia z przepisów ruchu drogowego prowadzone są w różnorodny sposób w oparciu o programy komputerowe ("Vademecum wykładowcy, foliogramy, filmy, plansze magnetyczne i inne),
 • 40 godzin lekcyjnych z przepisów ruchu drogowego i pomocy przedmedycznej,
 • na miejscu badania lekarskie,
 • pomoce naukowe w postaci płyt CD z "Encyklopedią ruchu drogowego" i testami kat. "B",
 • testy wszystkich kategorii, podręczniki i kodeksy
 • do dyspozycji 10 instruktorów nauki jazdy z przygotowaniem pedagogicznym, oraz 5 samochodów takich jak na
 • 30 godzin zegarowych nauki jazdy samochodem.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 2 w Białymstoku
PROFIL MECHANICZNY
1. Obróbka ręczna:
 • trasowanie, piłowanie, gięcie i prostowanie, cięcie, wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie, gwintowanie, nitowanie.

2.Obróbka skrawaniem:
Tokarki:
 • toczenie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni walcowych i stożkowych,
 • toczenie powierzchni kształtowych, nacinanie gwintów metrycznych, calowych, trapezowych,

Frezarki:
 • frezowanie powierzchni płaskich, rowków oraz powierzchni kształtowych,
 • frezowanie z wykorzystaniem podzielnicy oraz stołu obrotowego,
 • obwiedniowe frezowanie kół zębatych,

Szlifierki i ostrzałki:
 • szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych,
 • szlifowanie powierzchni płaskich, ostrzenie narzędzi skrawających.

Obrabiarki sterowane numerycznie:
 • frezowanie różnych powierzchni na obrabiarkach OSN
  Frezarki: BT 1050, HAAS TM1p, HAAS Mini Mill
 • toczenie różnych powierzchni na obrabiarkach OSN
  Tokarki: RAYO 165, HAAS ST10 - szt.2

3.Obróbka cieplna:
 • hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie, nawęglanie, pomiary twardości.

4.Spawalnictwo:
 • spawanie gazowe, łukowe elektrodami otulonymi, spawanie w osłonach gazów (MAG, MIG, TIG),
 • lutowanie twarde, cięcie termiczne i plazmowe, zgrzewanie.

6.Montaż:
 • demontaż, naprawa, montaż zespołów i mechanizmów.PROFIL SAMOCHODOWY
1.Stacja kontroli pojazdów:
 • okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych
 • samochody osobowe, ciężarowe, specjalne, autobusy,
 • okresowe badania techniczne przyczep, naczep, motocykli,
 • okresowe badania techniczne ciągników rolniczych.

Wyposażenie SKP (linia MAHA) pozwala precyzyjnie określić stan techniczny pojazdu:
 • ocena prawidłowości ustawienia kół jezdnych
 • stan układu hamulcowego
 • stopień przyczepności zawieszenia do podłoża
 • stopień zanieczyszczenia spalin
  2. Stanowiska napraw pojazdów:
  • skrzyni biegów i napędu,
  • napraw silników,
  • zawieszenia i układu hamulcowego,
  • geometrii zawieszenia i regulacji,
  • wymiany oleju i płynów,
  • blacharsko-lakierniczych,
  • elektromechaniki.

  3. Pracownia napraw i obsługi pojazdów ciężarowych "SCANIA",
  4.Lakiernia,
  5.Myjnia samochodowa.


  PRODUKCJA I USŁUGI

  Centrum oferuje wykonanie po konkurencyjnych cenach:

  1. Części zamiennych do różnego rodzaju maszyn i urządzeń:
  • koła zębate,
  • różnego typu wałki,
  • różnego typu śruby i nakrętki,
  • tuleje, pierścienie, kołnierze,
  • inne wg potrzeb zamawiającego,

  2. Dysponujemy wolnymi mocami przerobowymi w zakresie:
  • obróbki tokarskiej,
  • obróbki frezarskiej, obróbki szlifierskiej,
  • obróbki na obrabiarkach CNC (frezarka FNC, tokarka TNC),
  • obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,
  • prac ślusarskich i spawalniczych,
  • prac wiertarskich,
  • przecinania metali na piłach taśmowych,
  • innych wg potrzeb zamawiającego,

  3. Wykonujemy:
  • kraty, bramy (również przesuwne), ogrodzenia,
  • konstrukcje metalowe i różnego typu zabudowy metalowe,
  • kłódki uniwersalne (kilka typów),
  • ławki szkolne i parkowe,
  • kosze na śmieci,
  • badania techniczne pojazdów mechanicznych do 3,5 tony w tym zasilanych gazem,
  • naprawy pojazdów mechanicznych,
  • mycie i sprzątanie pojazdów,

  4. Nasze atuty to:
  • 99 - letnia tradycja,
  • fachowa kadra nauczycielska i pracownicza,
  • dobre wyposażenie w sprzęt i obrabiarki,
  • wiele obrabiarek wyposażonych w układy optoelektroniczne.  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Praktyki zawodowe organizowane w uzgodnionych okresach roku szkolnego oraz wakacji, mogą obejmować całe klasy lub grupy w zależności od realizowanych tematów w czasie od 1 do 8 tygodni.

  1. Zapoznanie ze schematem organizacyjnym zakładu.
  2. Zapoznanie z organizacją biura technicznego i obiegiem dokumentacji.
  3. Komputerowe wspomaganie pracy technologa. Zajęcia na działach produkcyjnych i salach ćwiczeń - tematy realizowane w zależności od zawodu i specjalności.
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  przecinanie na piłach ramowych
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  przecinanie na piłach tarczowy
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  tuleje stabilizatorów
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  tuleje wahaczy

  ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

  Agd plastiki, garnki, akcesoria

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kosze na śmieci mieszkaniowe

  BUDOWLANA

  Bramy i ogrodzenia

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  bramy garażowe uchylne
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  bramy metalowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  bramy parkanowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  bramy przemysłowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  bramy przesuwne
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  bramy segmentowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  bramy wjazdowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  ogrodzenia metalowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  płoty metalowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  przęsła ogrodzeniowe

  Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  konstrukcje stalowe

  Pokrycia i akcesoria dachowe

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  obróbka blacharska
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  obróbka mechaniczna

  HUTNICZO METALOWA

  Galanteria metalowa

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kłódki
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  nakrętki do śrub
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  nakrętki kwasoodporne
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  śruby
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  śruby dwugwintowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  śruby hakowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  śruby kwasoodporne

  Hutnictwo stali

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kołnierze stalowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  ławki metalowe

  Kowalstwo artystyczne, ślusarstwo

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  ślusarstwo
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  wiercenia w metalu

  Obróbka plastyczna i cieplna

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  obróbka metali chemiczna
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  obróbka metali cieplna
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  obróbka metali plastyczna

  Obróbka skrawaniem

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  cięcie blach
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  cięcie metali
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  cięcie metali kolorowych
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  cięcie na pile taśmowej cnc
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  cięcie poprzeczne blach
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  cięcie stali
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  obróbka metali skrawaniem
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  przecinanie metali

  Spawalnictwo

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  spawanie rur stalowych
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  spawanie stali nierdzewnej
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  spawanie w osłonie gazowej

  MASZYNY, URZăDZENIA, WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE

  Przemysłu metalowego i hutniczego

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  koła zębate
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  pierścienie tłokowe

  MOTORYZACYJNA

  Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  blacharstwo samochodów dostawczych
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  blacharstwo samochodów osobowych
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  lakiernictwo samochodów dostawczych
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  lakiernictwo samochodów osobowych

  Części zamienne do samochodów osobowych i dostawczych

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  skrzynie biegów samochody dostawcze
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  skrzynie biegów samochody osobowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  tuleje amortyzatorów
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  tuleje resorów
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  tuleje rozrusznika
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  układy hamulcowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  układy wydechowe samochody dostawcze
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  układy wydechowe samochody osobowe

  Diagnostyka samochodowa

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  badanie techniczne pojazdów
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  badanie techniczne pojazdów zasilanych gazem
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  diagnostyka amortyzatorów
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  diagnostyka geometrii kół
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  diagnostyka nadwozi
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  diagnostyka podwozi
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  diagnostyka samochodów
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  diagnostyka zawieszenia
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  przeglądy techniczne
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  wymiana olejów samochodowych
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  wymiana płynów samochodowych

  Elektryka i elektronika samochodowa

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  elektromechanika samochodowa

  Myjnie samochodowe

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  myjnia samochody ciężarowe ręczna
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  myjnia samochody osobowe ręczna

  Samochody osobowe i dostawcze

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  mechanika samochodów dostawczych
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  mechanika samochodów osobowych
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  mechanika silników benzynowych samochody dostawcze
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  mechanika silników benzynowych samochody osobowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  mechanika silników diesel samochody dostawcze
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  mechanika silników diesel samochody osobowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  samochody osobowe

  NARZĘDZIA

  ślusarskie

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  stoły ślusarskie

  NAUKA, OŚWIATA

  Kursy, szkolenia

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy cnc
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy dla kadry kierowniczej
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy dla kadry robotniczej
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy języka angielskiego
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy języka niemieckiego
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy języka rosyjskiego
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy języków obcych
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy komputerowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy na kartę moto- i rowerową
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy na przecinacza gazowego
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy na spawacza
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy obsługi i programowania obrabiarek cnc
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy obsługi pilarek
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy pomocy przedmedycznej
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kursy prawa jazdy
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  nauka jazdy

  Szkolnictwo

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  szkoły średnie publiczne
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  szkoły zawodowe publiczne

  OCHRONA, ZABEZPIECZENIA

  Zabezpieczenia antywłamaniowe obiektów

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  kraty zabezpieczające

  PORZăDKOWA

  Porządkowe usługi

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  czyszczenie tapicerki samochodowej

  ROLNICTWO, SADOWNICTWO, OGRODNICTWO

  Architektura ogrodowa

  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  ławki ogrodowe
  • h
  • d
  • u
  • p
  • i
  • e
  • n
  • w
  ławki parkowe

  LEGENDA

  • h Hurt
  • d Detal
  • u Usługi
  • p Produkcja
  • i Import
  • e Eksport
  • n Naprawa
  • w Wypożyczanie