ul. Mickiewicza Adama 80/2 15-237 , Białystok woj. podlaskie pow. Białystok miasto
tel. 857199108 517629908
email: biuro@brmk.pl sekretariat@brmk.pl www: http://www.brmk.pl
Godziny otwarcia: Pon: 07:30-17:00 Wto: 07:30-17:00 Śro: 07:30-17:00 Czw: 07:30-17:00 Pią: 07:30-17:00 Sob: Kontakt
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 1
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 2
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 3
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 4
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 5
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 6
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 1 mini
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 2 mini
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 3 mini
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 4 mini
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 5 mini
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE - 6 mini

Nasze biuro rachunkowe działa w oparciu o wydany w 2005 roku przez Ministra Finansów Certyfikat Księgowy Nr 11402/2005 nadający nam uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A., co gwarantuje Państwu finansowe bezpieczeństwo.Proponujemy współpracę osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom cywilnym, spółkom jawnym, spółkom partnerskim, spółkom komandytowym, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, rolnikom, stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym.

Proponujemy Państwu:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT oraz
 • przygotowanie deklaracji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, umów o dzieło
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji, rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników
 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe
 • sporządzanie deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
 • sporządzanie deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych przekazywanych do GUS
 • sporządzanie informacji przekazywanych przez naszych Klientów do NBP
  rozliczenia z PFRON, Urzędem Celnym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje
 • sporządzenie Wniosku o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do PUP
 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta


Nasze biuro cechuje elastyczny czas pracy w zależności od Państwa potrzeb. Wiąże się to z możliwością dostarczenia dokumentów księgowych poza godzinami pracy biura, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Świadcząc usługi księgowe stawiamy na rzetelność i indywidualne podejście do Klienta. Wdrażamy odpowiednie procedury i rozwiązania biorąc pod uwagę specyfikę działalności i potrzeby każdego Klienta. Nasze atuty to zaangażowanie w sprawy klientów, solidność, poufność, młody wykształcony zespół stale podnoszący kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleń z zakresu rachunkowości, kadr, płac i prawa podatkowego.

Serdecznie zapraszamy

PRAWO, FINANSE

Finanse

BADANIA BILANSOWE
BADANIA FINANSOWE
BIURA FINANSOWO-KSIĘGOWE
DEKLARACJE PIT
DEKLARACJE PODATKOWE
DEKLARACJE VAT
DEKLARACJE ZUS
DORADZTWO EKONOMICZNE
DORADZTWO GOSPODARCZE
DORADZTWO KSIĘGOWE
DORADZTWO PODATKOWE
DORADZTWO RACHUNKOWE
EKSPERTYZY EKONOMICZNE
EKSPERTYZY PODATKOWE
PRZEKSZTAŁCENIA FIRM
RACHUNKOWOŚĆ
ROZLICZENIA PODATKOWE
KSIĘGOWE USŁUGI
DORADZTWO FINANSOWE
DOTACJE UNIJNE-WNIOSKI
BIURA RACHUNKOWE
BIURA KSIĘGOWE

LEGENDA: