Szukaj w:

BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE


Firma BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE

Adres:


ul. Mickiewicza Adama 80/2

15-237 Białystok

woj. podlaskie (pow. Białystok miasto)

Kontakt:


Telefon:

857199108

517629908

Fax:

857464214

Email:

biuro@brmk.pl

sekretariat@brmk.pl

http://www.brmk.pl

Godziny otwarcia:


 • Po: od 07:30 do 17:00
 • Wt: od 07:30 do 17:00
 • Śr: od 07:30 do 17:00
 • Cz: od 07:30 do 17:00
 • Pt: od 07:30 do 17:00
 • So: Kontakt
 • N: Nieczynne

Nasze biuro rachunkowe działa w oparciu o wydany w 2005 roku przez Ministra Finansów Certyfikat Księgowy Nr 11402/2005 nadający nam uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A., co gwarantuje Państwu finansowe bezpieczeństwo.Proponujemy współpracę osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom cywilnym, spółkom jawnym, spółkom partnerskim, spółkom komandytowym, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, rolnikom, stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym.

Proponujemy Państwu:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT oraz
 • przygotowanie deklaracji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, umów o dzieło
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji, rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników
 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe
 • sporządzanie deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
 • sporządzanie deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych przekazywanych do GUS
 • sporządzanie informacji przekazywanych przez naszych Klientów do NBP
  rozliczenia z PFRON, Urzędem Celnym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje
 • sporządzenie Wniosku o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do PUP
 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta


Nasze biuro cechuje elastyczny czas pracy w zależności od Państwa potrzeb. Wiąże się to z możliwością dostarczenia dokumentów księgowych poza godzinami pracy biura, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Świadcząc usługi księgowe stawiamy na rzetelność i indywidualne podejście do Klienta. Wdrażamy odpowiednie procedury i rozwiązania biorąc pod uwagę specyfikę działalności i potrzeby każdego Klienta. Nasze atuty to zaangażowanie w sprawy klientów, solidność, poufność, młody wykształcony zespół stale podnoszący kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleń z zakresu rachunkowości, kadr, płac i prawa podatkowego.

Serdecznie zapraszamy

 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE
 • BIURO RACHUNKOWE MONIKA KACA BIAŁYSTOK-PODLASIE

PRAWO, FINANSE

Finanse

BADANIA BILANSOWE
BADANIA FINANSOWE
BIURA FINANSOWO-KSIĘGOWE
BIURA KSIĘGOWE
BIURA RACHUNKOWE
DEKLARACJE PIT
DEKLARACJE PODATKOWE
DEKLARACJE VAT
DEKLARACJE ZUS
DORADZTWO EKONOMICZNE
DORADZTWO FINANSOWE
DORADZTWO GOSPODARCZE
DORADZTWO KSIĘGOWE
DORADZTWO PODATKOWE
DORADZTWO RACHUNKOWE
DOTACJE UNIJNE-WNIOSKI
EKSPERTYZY EKONOMICZNE
EKSPERTYZY PODATKOWE
KSIĘGOWE USŁUGI
PRZEKSZTAŁCENIA FIRM
RACHUNKOWOŚĆ
ROZLICZENIA PODATKOWE

LEGENDA: