Szukaj w:

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA MGR JERZY M. SŁAPEK


Adres:


ul. Storczykowa 5

15-644 Białystok

woj. podlaskie (pow. Białystok miasto)

Kontakt:


Telefon:

856635676

600075018

Email:

psychologika@wp.pl

http://www.slapek.com

Godziny otwarcia:


 • Po: od 07:30 do 20:00
 • Wt: od 07:30 do 20:00
 • Śr: od 07:30 do 20:00
 • Cz: od 07:30 do 20:00
 • Pt: od 07:30 do 15:00
 • So: Nieczynne
 • N: NieczynnePORADNIA POSIADA PODPISANĄ UMOWĘ Z NFZ


PRACOWNIA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ, PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA. MGR JERZY MIROSŁAW SŁAPEK

W PRACOWNI PRZYJMUJĄ:

 • Lekarz Psychiatra
 • Certyfikowani Specjaliści Uzależnień
 • Psycholodzy

Oferowane usługi:


Terapia uzależnień


Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa:
 • krótkoterminowa, nastawiona na rozwiązanie określonego problemu
 • długoterminowa nastawiona na "uporządkowanie świata pacjenta".

Terapia osób DDA i DDD kierowana do osób z rodzin dysfunkcjonalnych i z rodzin alkoholowych:


 • do osób, które doświadczały przemocy, odrzucenia, nie czuły się bezpieczne, akceptowane i kochane w przeszłości.

 • stanu usposobienia charakteryzującego się poczuciem nieodpowiedniości, uczuciem przygnębienia, obniżeniem aktywności i reaktywności, pesymizmem i smutkiem.

Terapia nerwic:


 • Choroby nerwów, zaburzeń psychicznych nie spowodowanych żadnymi znanymi neurologicznymi lub organicznymi dysfunkcjami.

Terapia zaburzeń emocjonalnych (lękowe, fobie, zaburzenia snu)


 • niejasny, nieprzyjemny, stan emocjonalny charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu i stresu i przykrości.

Terapia zaburzeń odżywiania (bulimia):


 • zespół zaburzeń psychicznych, dla którego charakterystyczne są nawracające epizody przejadania się

Terapia zaburzeń kompulsywnych:


 • przejawiają się występowaniem niechcianych obsesyjnych myśli i nieprzyjemnych obrazów. Towarzyszy im zazwyczaj przymusowe zachowanie mające na celu neutralizowanie tych myśli i obrazów.

Interwencje w kryzysie:


 • kryzys psychiczny wywołany ważnym wydarzeniem takim np. rozwód, zdrada, strata kogoś bliskiego, itp.

Hipnoza kliniczna:


 • pomocna w zwalczaniu bólu, terapii traumatycznych doświadczeń, nerwic i depresji i innych trudnościach.

Psychoedukacja.


Istnieje możliwość konsultacji psychiatrycznych i badań psychologicznych.


O mnie.......
Szkoły i szkółki podyplomowe (pomagisterskie)

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii


 • 4 letnia szkoła prowadzona pod egidą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Instytutu Psychologii Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Studium Terapii Uzależnień

-
 • Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Hipnoza kliniczna


 • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. Zaśw. nr H/153/2011. Zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej pod numerem 57-000057-001-0002.

Studium Pomocy Psychologicznej


 • Instytut Psychologii Zdrowia.

Studium Nauk o Rodzinie


 • Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Ważniejsze treningi;
 • Trening interpersonalny
 • Trening intrapersonalny
 • Trening Gesztalt.
 • Trening asertywności.
 • Treningowo warsztatowe zajęcia dla profesjonalistów zajmujących się DDA I DDD.


Uczestniczę systematycznie w superwizjach klinicznych oraz warsztatach i konferencjach naukowych poświęconym zagadnieniom psychoterapii. Uczestniczyłem w psychoterapii indywidualnej i grupowej około 500 godz.(zgodnie z wymogami zagranicznych towarzystw terapeutycznych)

"Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu
Bezradną wyciąga rękę
Nie znam obcego mi głosu
Ale znam dobrze tę mękę"
Bolesław Leśmian


Psychoterapia

- (z greckiego leczyć duszę), rodzaj działań wykonywanych przez osobę z odpowiednim przygotowaniem w celu oddziaływania, łagodzenie lub leczenia wszelkich zaburzeń psychicznych, emocjonalnych lub zaburzeń zachowania.

Psychoterapia integracyjna

łączy wszystkie ważniejsze orientacje psychoterapeutyczne od orientacji psychoanalitycznych i psychodynamicznych poprzez humanistyczno - egzystencjalne po behawioralno - poznawcze w celu lepszego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb pacjenta.

Terapia współuzależnienia

- kierowana jest do bliskich osoby uzależnionej.
Ososba zglaszająca się do Poradni odbywa konsultację z lekarzem psychiatrą, a następnie ze specjalistą terapii uzależnień.
Osoby biorące udział w terapii, oprócz indywidualnych spotkań z terapeutą, mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych.

Terapia uzależnienia

- kierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu.
Osoba zgłaszająca się do Poradni odbywa konsultację z lekarzem psychiatrą, a następnie ze specjalistą terapii uzależnień.
Osoby biorące udział w terapii, oprócz indywidualnych spotkań z terapeutą uczestniczą również w zajęciach grupowych. Na początku uczestniczy w zajęciach grupy wstępnej, a następnie w zajęciach grupy podstawowej.

WIZYTY PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM!


MEDYCZNA

Zdrowie psychiczne

bulimia
choroby psychiczne
depresja
diagnozy psychologiczne
fobie(lęki)
kryzysy małżeńskie
kryzysy partnerskie
natręctwa
nerwice
neuropsychologia
opieka psychologiczna
psychiatria dorosłych
psychologia dorosłych
psychoterapia
psychoterapia dorosłych
psychoterapia indywidualna
psychoterapia młodzieży
tiki nerwowe
uzależnienia - alkohol
współuzależnienia
zaburzenia psychosomatyczne
zaburzenia stresowe
zespoły psychogenne

LEGENDA: