Szukaj w:

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Urzędy, instytucje:

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

BIAŁOSTOCKA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
ul. Sienkiewicza Henryka , 15-002 Białystok
sekretariat@bssch.bialystok.pl
Firma BIAŁOSTOCKA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
BIAŁOSTOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Świętego Rocha , 15-879 Białystok
http://www.bsm.bialystok.pl
bsm@atlasnet.pl
BUDOWLANI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Św. Jerzego , 15-349 Białystok
http://www.budowlani.bialystok.pl
budowlani@zetobi.com.pl
ELEMENCIK SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Dubois Stanisława , 15-349 Białystok
http://www.elemencik.bialystok.pl
smelemencik@csk.pl
ELWA MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Mickiewicza Adama , 17-100 Bielsk Podlaski
JEDNOŚĆ SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
ul. Księżnej Anny , 18-400 Łomża
http://www.sbmjednosc.com.pl
czynsze@sbmjednosc.com.pl
KOLEJARZ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁAPACH
ul. Nowy Rynek , 18-100 Łapy
http://www.smkolejarz.lapy.pl
poczta@smkolejarz.lapy.pl
KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO- TBS
ul. Komisji Edukacji Narodowej , 15-687 Białystok
http://www.tbs.bialystok.pl
komunalne@tbs.bialystok.pl
KROKUS SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZABŁUDOWIE
16-060 Dobrzyniówka
s.m.krokus@wp.pl
ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Aleja Legionów , 18-400 Łomża
http://www.lsm.lomza.pl
lsm@lsm.lomza.pl
METALOWIEC SPÓŁDZIELNIA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
ul. Torowa , 16-020 Czarna Białostocka
sm-metalowiec@wp.pl
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NARWI
ul. Mickiewicza Adama , 17-210 Narew
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
ul. Reja Mikołaja , 16-400 Suwałki
http://www.msmsuwalki.pl
sekretariat.msm.suwalki@wp.pl
NADBIEBRZAŃSKIE WZGÓRZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Kościuszki , 19-110 Goniądz
NADZIEJA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
ul. Raginisa Władysława , 18-300 Zambrów
http://www.smnadzieja.pl
smlwnadzieja@wp.pl
NAREW SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRĄDACH WONIECKO
18-312 Grądy Woniecko
smnarew64@wp.pl
PERSPEKTYWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Kazańska , 18-400 Łomża
http://www.smperspektywa.pl
sekretariat@smperspektywa.pl
PIASKI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Legionowa , 15-281 Białystok
http://www.smpiaski.pl
sekretariat@smpiaski.pl
RODZINA KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego , 15-888 Białystok
http://www.sm-rodzinakolejowa.pl