Augustów


Augustów - 1 Augustów - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Zbigniew Tadeusz Buksiński Przewodniczący Rady - Krzysztof Kamiński Urząd Gminy Augustów ul. Wojska Polskiego 51 16-300 Augustów tel. (0-87) 643-30-56 fax. (0-87) 643-29-03 Podstawowe dane o gminie: Gmina Augustów Powierzchnia w km2 LUDNOŚĆ (w tys.) Ogółem Mężczyzn Kobiet Na km2 Przyrost naturalny 267 7101 3672 3429 27 5,2 Miejscowości należące do gminy Augustów: Białobrzegi, Biernatki, Bór, Chomątowo, Czarnucha, Czerkiesy, Gabowe Grądy, Gliniski, Góry, Grabowo, Grabowo - Kolonie, Jabłońskie, Janówka, Jeziorki, Kolnica, Komaszówka, Mazurki, Mikołajówek, Netta Druga, Naddawki, Netta - Folwark, Netta Pierwsza, Nowe Rudki, Obuchowizna, Osowy Grąd, Ponizie, Posielanie, Promiski, Pruska Mała, Pruska Wielka, Rzepiski, Stare Rudki, Stuczanka, Świderek, Topiłówka, Turówka, Twardy Róg, Uścianki, Zielone, Żarnowo Drugie, Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Trzecie. Charakterystyka Gmina Augustów mieści się na Równinie Augustowskiej. Jej siedzibą jest miasto Augustów. Wchodzące w skład gminy wsie otaczają Augustów. Odległość do miasta od najdalej położonych miejscowości nie przekracza 12 kilometrów. Granice gminy w obecnej formie ukształtowały się w 1973 roku. W gminie w 2001 roku istniało 1287 podmiotów gospodarczych, z czego 12 należało do sektora publicznego, pozostałe przedsiębiorstwa były własnością prywatną. Tab. Podmioty gospodarki narodowej gminy według wybranych sekcji. Rolnictwo Przetwórstwo Budownictwo Handel Hotele i restauracje Transport Obsł. nieruchomości Edukacja Służba zdrowia Pozostałe Razem 1091 12 43 60 3 22 12 10 4 30 1287 Jest to typowo rolnicza gmina, brakuje tam dużego przemysłu. Rozwija się jedynie drobna działalność gospodarcza. Gmina posiada bardzo dobre warunki naturalne sprzyjające rozwojowi rolnictwa ekologicznego i turystyki. Szansą dla rolnictwa jest doskonale zachowane środowisko oraz pielęgnowana w wielu gospodarstwach tradycyjna kultura rolna. Infrastruktura stoi na dość wysokim poziomie, gdyż wsie są całkowicie stelefonizowane i w 80% zwodociągowane. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć usługową, mimo to w sferze tej są luki do zagospodarowania. Zabytki na terenie gminy Augustów: * młyn wodny z początku XX wieku w Białobrzegach; * cmentarzysko kurhanowe w Neckim Borku (pomiędzy Białobrzegami a Nettą); * molenna staroobrzędowców z 1948 r. w Gabowych Grądach; * zagrody drewniane z przełomu XIX i XX w. w Rutkach Starych; * przydrożna kapliczka z połowy XIX w. w Żarnowie II. Atrakcje przyrodnicze: Tereny o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują aż 14950ha (56,1%) powierzchni, z czego na rezerwaty przyrody przypada 345,9ha a na obszary chronionego krajobrazu 14950ha. Gmina posiada 23 pomniki przyrody. Na terenie gminy Augustów są dwa rezerwaty przyrody: * Jezioro Kolno - jest rezerwatem ornitologicznym z eutroficznym jeziorem, w którym występują miejsca lęgowe ptactwa, głównie łabędzia niemego. * Stara Ruda - jest to rezerwat krajobrazowo - florystyczny, na jego terenie znajdują się liczne źródliska i bory torfowcowe.

Polecane firmy:

ul. mjr Henryka Sucharskiego 1, Augustów
tel. 876447246 , 801162160
Podwołkuszne
tel. 876423445
ul. Portowa 12, Augustów
tel. 876431529