Szukaj w:

Bargłów Kościelny


Bargłów Kościelny1 Bargłów Kościelny2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Andrzej Kwieciński Przewodniczący Rady - Jan Romanowski Urząd Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny tel. (0-87) 642-40-91 fax. (0-87) 642-45-92 www.barglow.hg.pl e-mail: barglow@go2.pl Podstawowe dane o gminie: Gmina Bargłów Kościelny Powierzchnia w km2 LUDNOŚĆ (w tys.) Ogółem Mężczyzn Kobiet Na km2 Przyrost naturalny 188 5861 2936 2925 31 1,3 Miejscowości należące do gminy Bargłów Kościelny: Bargłów Dworny, Bargłów Kościelny, Północne, Bargłówka, Barszcze, Brzozówka, Bułkowizna, Dręstwo, Górskie, Judziki, Karpa, Komorniki, Kresy, Kroszewo. Kroszówka, Kukowo, Lipowo, Łabętnik, Mamarta, Nowa Kamionka, Nowiny Bargłowskie, Piekutowo, Pieńki, Pomiany, Popowo, Pruska, Reszki, Rumiejki, Solistówka, Stara Kamionka, Stare Nowiny, Stare Tajno, Tajenko, Tajno Łanowe, Tajno Podjeziorne, Tobyłka, Wólka Karwowska, Źrobki. Charakterystyka Gmina Bargłów Kościelny położona jest w południowo - zachodniej części powiatu. Środowisko naturalne gminy jest zróżnicowane, największą powierzchnie zajmują grunty rolne 48%, natomiast 14% jej powierzchni stanowią kompleksy leśne a 5,3% wody. Zachodnia część należy do otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a południowa graniczy z Kanałem Augustowskim. Siedzibą gminy jest wieś o nazwie Bargłów Kościelny. Miejscowość ta liczy ponad 800 mieszkańców. Nazwa Bargłów pochodzi od staropolskiego słowa "bargieł" - jest to gatunek ptaka, który występuje obecnie pod nazwą kowalik. Legenda głosi, że na owe ziemie przybyli w XIV wieku bartnicy z Wilna i jak bargły wspinali się po pniach drzew, żeby wybierać miód. Początkowo ziemię Bargłowską dzierżawili Radziwiłłowie, ale po bezpotomnej śmierci Jana Radziwiłła tereny te przeszły w ręce króla Zygmunta Augusta. Za pontyfikatu papieża Pawła III utworzono parafię bargłowską, która spłonęła w trakcie wojen polsko - szwedzkich. Nowy kościół parafialny zbudowano dopiero w 1880 roku. Zachował się on do dnia dzisiejszego. Przynależność Bargłowa do Korony Polskiej przyczyniła się do dynamicznego rozwoju. Zaczęły powstawać liczne folwarki. Niestety koniunkturę zahamował potop szwedzki i wielki pomór, który zdziesiątkował ludność wiejską. Dopiero budowa Kanału Augustowskiego wpłynęła pozytywnie na rozwój tego obszaru. Na sytuację gospodarczą korzystnie wpływało i nadal wpływa położenie Bargłowa na trakcie z Warszawy do Kowna i Petersburga. Bargłów ucierpiał zarówno w trakcie pierwszej, jak i drugiej wojny światowej, w czasie których zburzono między innymi dwie wieże kościoła. Oświata w Bargłowie zaczęła się rozwijać stosunkowo wcześnie, pierwsza szkoła powstała prawdopodobnie w 1809 roku. Niestety szkolnictwo podupadło w trakcie panowania rosyjskiego. W nowej, drewnianej placówce utworzonej w 1852 roku nauczano i mówiono wyłącznie po rosyjsku. Po odzyskaniu niepodległości zaczęła funkcjonować polska szkoła, której dyrektorem był Wincenty Merkiewicz. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Podstawowym walorem gminy są jeziora, których jest w tym regionie 6. Największe z nich Dreństwo ma powierzchnie 504 ha. Mieści się na nim stała wyspa o powierzchni 0,2 ha. Inne jeziora to: Tajno, Kroszewo, Kukowo, Pogorzałka i Reszki. Gmina jest atrakcyjna dla wszystkich miłośników wędrówek pieszych, jak i rowerowych. Gmina ma typowo rolniczy charakter. Na jej terenie znajduje się 1337 gospodarstw, których przeciętna powierzchnia wynosi średnio po 10 hektarów. W gminie rozwija się poza tym drobna działalność gospodarcza. Zarejestrowanych jest około 60 podmiotów. W Gminie Bargłów funkcjonuje 1051 firm: 16 państwowych i 1035 prywatnych. Tab. Podmioty gospodarki narodowej gminy według wybranych sekcji. Rolnictwo Przetwórstwo Budownictwo Handel Hotele i restauracje Transport Obsł. nieruchomości Edukacja Służba zdrowia Pozostałe Razem 914 11 19 38 2 19 12 10 4 21 1051 Gmina Bargłów Kościelny w ostatnich latach poczyniła następujące inwestycje: * Hydrofornia w Pomianach; * Wodociągi; * Telefonizacja prawie całej gminy; * Budowa nowoczesnego wysypiska śmieci we wsi Kroszówka. Za to przedsięwzięcie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Urzędowi Gminy wyróżnienie w postaci pokrycia 87% inwestycji; * Oddanie do użytku nowoczesnej oczyszczalni ścieków typu Rondo wraz z kolektorem w Bargłowie Kościelnym, która może oczyścić około 200 m3 nieczystości na dobę. Atrakcje przyrodnicze: Tereny o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują aż 7496ha (40%) powierzchni, z czego na Parki Narodowe przypada 246ha a na obszary chronionego krajobrazu 7250ha. Gmina posiada 7 pomników przyrody. Najciekawsze zabytki na terenie gminy Bargłów Kościelny: * zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego; * kościół z 1883 r. w Bargłowie Kościelnym; * 4 kapliczki z połowy XIX w. w Bargłowie Kościelnym; * bramy i plebania z połowy XIX w. w Bargłowie Kościelnym; * kaplica na starym cmentarzu z II połowy XIX w. w Bargłowie Kościelnym; * zespół dworski z II połowy XVIII w. w Łabętniku.