Michałowo


Michałowo - 1 Michałowo - 2

Urząd Gminy Michałowo ul. Wąska 1 16-050 Michałowo tel. (0-85) 718-90-76 fax. (0-85) 718-95-93 www.michalowo.ug.gov.pl mail: ugmich@michalowo.ug.gov.pl

Miejscowości należące do gminy Michałowo: Bachury, Bagniuki, Barszczewo Bieńdziuga, Bołtryki, Bondary, Brzezina, Budy, Cisówka, Ciwoniuki, Dublany, Gonczary, Gorbacze, Hieronimowo, Hoźna, Jałówka, Julianka, Juszkowy Gród, Kalitnik, Kamienny Bród, Kazimierowo, Kituryki, Kobylanka, Kokotowo, Kokotowo, Koleśne, Kondratki, Kopce, Kowalowy Gród, Krugły Lasek, Krukowszczyzna, Krynica, Kuchmy-Kuce, Kuchmy-Pietruki, Kuryły, Leonowicze, Lewsze, Maciejkowa Góra, Majdan, Marynka, Michałowo, Michałowo-Kolonia, Mostowlany-Kolonia, Mościska, Nowa Łuplanka, Nowa Wola, Nowe Kuchmy, Nowosady, Odnoga-Kużmy, Oziabły, Pieńki, Pieńki-Kolonia, Planty, Potoka, Pólko, Rochental, Romanowo, Rudnia, Rybaki, Sacharki, Sokole, Stanek, Stara Łuplanka, Stare Kuchmy, Supruny, Suszcza, Szymki, Świnobród, Tanica Dolna, Tanica Górna, Tokarowszczyzna, Topolany, Tylwica, Tylwica-Majątek, Wierch-Topolany, Zajma, Zaleszany, Żednia.

Charakterystyka gminy Michałowo Gmina Michałowo leży we wschodniej części Powiatu Białostockiego, na południowo - wschodnich krańcach Wysoczyzny Białostockiej. Od wschodu graniczy z Republiką Białorusi. Rzeźba terenu charakteryzuje się występowaniem różnego rodzaju polodowcowych form.

Historia Michałowo zostało założone w 1832 roku przez Seweryna Michałowskiego w majątku Niezbudka jako kolonia dla fabrykantów przemysłu włókienniczego. W tym samym roku w wyznaczone przez właściciela miejsce przybyło 10 fabrykantów z rodzinami. Co roku do tej miejscowości przybywali nowi osadnicy. Seweryn Michałowski budując budynki mieszkalne ściśle przestrzegał planu układu przestrzennego kolonii. Przy ulicach od strony rzeki Supraśl budował domy tylko dla fabrykantów, by mogli oni na swoich posesjach, w pobliżu rzeki budować fabryki włókiennicze. Po przeciwnej stronie tych ulic budował domy majstrom, rzemieślnikom innym specjalistom pragnącym osiedlić się w Michałowie. Osada rozwijała się bardzo dynamicznie, po uwłaszczeniu chłopów w 1963 roku do Michałowa zaczęli napływać polscy i białoruscy chłopi. W trakcie I wojny światowej Michałowo poniosło dotkliwe straty zarówno w ludności, jak i przemyśle. W okresie międzywojennym Michałowo stało się siedzibą gminy i ośrodkiem przemysłowo - usługowo - handlowym o sporym znaczeniu. Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój. Osada nie odzyskała wczesnej świetności.

Infrastruktura Gmina posiada 3 oczyszczalnie ścieków: 1 biologiczną o przepustowości 215 m3/dobę oraz 2 z podwyższonym usuwaniem biogenów o łącznej przepustowości 400 m3/dobę.

Gospodarka Gmina Michałowo zalicza się do gmin typowo rolniczych. Przemysł nie odgrywa w tej chwili takiej roli, jak w XIX wieku i na początku XX w. Dobrze prosperują jedynie zakłady przemysłu drzewnego i torfowego, zaś kryzys przechodzą zakłady włókiennicze, odzieżowe i budowlane. Przemysł przetwórczo - rolny bazuje na lokalnych surowcach i jest ściśle związany tutejszym z rolnictwem. Obejmuje on głównie przetwórstwo mleka i piekarnictwo. Rozwój rolnictwa hamują słabe gleby należące głównie do V i VI klasy bonitacyjnej (64% ogólnej powierzchni). W gminie Michałowo funkcjonuje 422 podmiotów gospodarczych, 14 z nich stanowi publiczny sektor własności a 408 prywatny. Przeważają firmy handlowo - usługowe.

Kultura, oświata, sport W gminie Michałowo funkcjonuje jedno cztero oddziałowe przedszkole, 3 szkoły podstawowe (Michałowo, Szymki i Nowa Wola), 1 gimnazjum w Michałowie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Michałowie.

Walory turystyczne gminy W chwili obecnej szansą rozwoju gminy jest turystyka i agroturystyka. Może ona się rozwijać dzięki dogodnym warunkom przyrodniczym, licznym zabytkom architektonicznym i historycznym oraz dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej i turystycznej. Na przyjeżdżających czekają: 2 hotele, zajazd, pola biwakowe, schronisko młodzieżowe oraz liczne kwatery agroturystyczne.

Atrakcje przyrodnicze: Zalew wodny Siemianówka - zalicza się go do największych akwenów w Polsce. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce dla turystów, wędkarzy, grzybiarzy, ornitologów. Leży on w regionie czystego środowiska, na obszarze Zielonych Płuc Polski, na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Rezerwat przyrodniczy "Gorbacz" - chroni on jeden z ostatnich na niżu wschodnim jezioro z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Utworzono go w 1966 roku. Prawie całą jego powierzchnie zajmują torfy niskie oraz wysokie, w których stwierdzono występowanie dużych własności leczniczych. W środku jeziora występuje reliktowe jezioro oligotroficzne. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Pomniki przyrody - drzewa i głazy narzutowe. Szlak rowerowy czerwony - Królowy Most, Sokole, Topolany, Hieronimowo, Michałowo, Nowa Wola, Gorbacz, Juszkowy Gród, Bondary, Bachury, Szymki, Jałówka. Szlaki turystyczne:

Zabytki:

Bachury - kapliczka prawosławna p.w. św. Mikołaja, drewn., ok. 1930.

Bondary - wiatrak holenderski. Hieronimowo - zespół dworski.

Jałówka: * Układ przestrzenny z XVI w. * Zespół kościoła par. p.w. Przemienienia Pańskiego. * Zespół kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego. * Szkoła z XIX/XX.

Juszkowy Gród - cerkiew prawosławna par. p.w. Narodzenia NMP

Majciekowa Góra - wiatrak koźlak.

Michałowo: * Układ urbanistyczny z XIX wieku. * Zespół kościoła par. p.w. Opatrzności Bożej. * Zespół cerkwi prawosławnej par. p.w. św. Mikołaja. * Karczma. * Zabytkowe budownictwo z XIX i XX wieku. * Internat.

Nowa Wola: * Zespół cerkwi prawosławnej p.w. św. Jana Chrzciciela. * Cerkiew grecko.- katolicka.

Toplany - zespół cerkwi grecko - katolickiej.

Polecane firmy:

ul. Białostocka 20a, Michałowo
tel. 857179211 , 669996133
recepcja@zajazd-michalowo.pl
GOSPODA I ZAJAZD W MICHAŁOWIE - Logo
ul. Białostocka 20a, Michałowo
tel. 858880222
biuro@am-medica.pl
AM-MEDICA CENTRUM MEDYCZNE - Logo