Supraśl


Supraśl - 1 Supraśl - 2
Władze samorządowe gminy: Burmistrz - Wiktor Grygiencz Przewodniczący Rady - Mikołaj Ignatiuk Urząd Miejski Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl tel. (0-85) 718-31-65 fax. (0-85) 718-35-39 www.suprasl.com.pl e-mail: um@suprasl.pl Miejscowości należące do gminy Supraśl: Cegielnia, Ciasne, Cieliczanka, Czołnowo, Drukowszczyzna, Grabówka, Grabówka, Henrykowo, Izoby, Jałówka, Karakule, Komosa, Konne, Kopna Góra, Kozły, Krasne, Krasne, Krasny Las, Krzemienne, Łaźnie, Majówka, Międzyrzecze, Ogrodniczki, Pieczonka, Podjałówka, Podłaźnie, Podsokołda, Podsokołda, Pólko, Sadowy Stok, Sobolewo, Sobolewo, Sokołda, Sowlany, Stary Majdan, Supraśl, Surażkowo, Turo, Turo, Woronicze, Zacisze, Zaścianki, Zdroje, Zielona. Charakterystyka gminy Supraśl Gmina Supraśl położona jest w północno - wschodniej części Powiatu Białostockiego, na terenie Wysoczyzny Białostockiej. Od strony północno - wschodniej otaczają ją lasy Puszczy Knyszyńskiej, natomiast południowo - wschodnie granice zajmują bory dawnej Puszczy Błudowskiej. Siedziba gminy miasto Supraśl leży zaledwie 15km. od Białegostoku. Historia Pierwsze wzmianki o Supraślu pochodzą z 1500 roku. Początkowo był tu klasztor o.o. bazylianów i cerkiew obronna. Z biegiem lat zaczęła się rozwijać osada przyklasztorna. W 1617 roku bazylianie polscy przystąpili do unii Brzeskiej, dzięki temu klasztor w Supraślu stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym i religijnym unitów. Zakonnicy zgromadzili m.in. bogatą bibliotekę z cennymi drukami i rękopisami. W 1695 roku uruchomiono przyklasztorną drukarnię, a w 1711r. pierwszą we wschodniej Polsce papiernię. Tłoczono tu książki świeckie w języku łacińskim i polskim oraz książki religijne w języku cerkiewno - słowiańskim. Drukarnię zlikwidowano po włączeniu Supraśla do zaboru pruskiego. Po pokoju w Tylży Supraśl przeszedł w ręce Rosjan, którzy odebrali dobra należące do klasztoru i zamienili go w 1824 roku klasztor prawosławny. W XIX wieku do osady przybyli pierwsi przemysłowcy, którzy zajęli się przemysłem włókienniczym. Dzięki nim w Supraślu powstała specyficzna zabudowa. W 2000 roku Supraśl obchodził 500 - lecie istnienia. 28 grudnia 2001 roku Supraśl uzyskał status uzdrowiska, w którym leczone będą głównie schorzenia osób w podeszłym wieku, rekonwalescenci i dzieci w kierunku chorób dróg oddechowych i reumatyzmu. Obecnie jest to ośrodek turystyczno - kulturalny i edukacyjny. Infrastruktura Z sieci wodociągowej korzysta w Supraślu 3,6 tys. mieszkańców (76,6%), z sieci kanalizacyjnej 1,4 tys. (31,3%), zaś z sieci gazowej 1 tys. (21,1%). W regionie brakuje nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Gospodarka W gminie Supraśl prosperuje 1075 podmiotów gospodarczych, z czego 23 należy do publicznego sektora własności, reszta znajduje się w rękach prywatnych. Przedsiębiorstwa zajmują się głównie handlem, przetwórstwem, budownictwem, transportem. Ze względu na duże znaczenie turystyczne regionu dobrze rozwinięta jest sieć noclegowo - gastronomiczna. Kultura, oświata, sport Supraśl posiada bardzo ciekawą ofertę edukacyjną, bowiem oprócz szkół podstawowych, gimnazjum, 3 szkół średnich w mieście ma swoją siedzibę Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki. W czasie ostatniej dekady Gmina Supraśl podpisała umowy partnerskie ze szwajcarską Gminą Balsthal (1998r.), niemiecką Großenkneten (1999r.), walijską Porthcawl (2001r.) oraz polską Gminą Miasto Zgierz (2001r.). Strony zobowiązały się, że będą ustanawiały i rozwijały współpracę i przyjaźń między sobą w dziedzinie kultury i sztuki, sportu i turystyki, nauki i oświaty, ochrony środowiska oraz wymiany dzieci i młodzieży. Supraśl kojarzy się również z coroczną imprezą kulturalną pod nazwą "Uroczysko", na które zapraszani są naukowcy, artyści, działacze kultury i sztuki, aby w wyjątkowej atmosferze miasta zaprezentować dotychczasowy swój dorobek. Walory turystyczne gminy Gmina Supraśl jest regionem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym, do wypoczynku zachęcają liczne atrakcje, czyste i nieskażone środowisko. Ponad 70% terytorium gminy zajmują lasy wchodzące w skład Puszczy Knyszyńskiej. Turysta może skorzystać z oferty klubu jeździeckiego, popływać kajakiem po meandrach rzeki Supraśl a w zimie po szusować na nartach. Dla koneserów organizowane są łowy. Atrakcje przyrodnicze: 1. Puszcza Knyszyńska. 2. Rezerwaty na terenie nadleśnictwa Supraśl: * Budzisk - obejmuje naturalny fragment Puszczy Knyszyńskiej z różnorodnymi zbiorowiskami leśnymi, torfowiskowymi i źródliskowymi. * Jałówka - obejmuje charakterystyczne dla Puszczy układy geomorfologiczne. * Kozłowy Ług - chroni rozległe torfowiska. * Krasne - fragment Puszczy z typowo wykształconymi zbiorowiskami borowymi. * Krzemienne Góry - chroni typowe dla Puszczy zbiorowiska roślinne. * Międzyrzecze - obejmuje fragment Puszczy z urozmaiconą rzeźbą terenu, licznymi źródliskami i bogatą szatą roślinną. * Stara Dębina - chroni dorodny starodrzew dębowy. * Stare Biele - fragment Puszczy z zbiorowiskami leśnymi i bagiennymi, ostoja żubrów. * Surażkowo - liczne zbiorowiska leśne o wysokim stopniu naturalności. * Woronicza - chroni rozległe torfowisko niskie i całą dolinę strumienia Woronicza. Szlaki turystyczne Piesze: * Szlak Świętojański - oznaczony kolorem czerwonym. * Szlak Borami Dorzecza Supraśli - kolor zielony. * Szlak Supraski - kolor żólty. Rowerowy: * Obwodnica wokół Białegostoku - 50 km (żółty): Bokiny - Baciuty - Turośń Dolna - Turośń Kościelna - Juchnowiec Kościelny - Zabłudów - Bobrowa Dolina - Supraśl. Wodne: * Szlak Supraśli. * Szlak Sokołdy. Szlak Maryjny Białystok - 15 km - Supraśl - 12 km - Sokołda - 52 km - Różanystok - 61 km - Święta Woda - 45 km - Krypno - 47 km - Juchnowiec - 10 km - Białystok Zabytki: Supraśl * Zespół klasztorny Bazylianów: pozostałości późnogotyckiej cerkwi z lat 1503-11, zniszczonej w 1944 roku, od 1984 trwa rekonstrukcja. * Kościół p.w. Świętej Trójcy wybudowany w latach 1861-1865, w stylu eklektycznym. * Kościół ewangelicko-augsburski - wybudowany w 1885 r. jest w stylu eklektycznym z przewagą form architektury neogotyckiej. * Pałac Buchholtzów - zbudowany w latach 1892-1903 jest oryginalnym, jednopiętrowym budynkiem wykonanym na planie litery "L" w stylu eklektycznym. * Cmentarz ewangelicki - założony prawdopodobnie w latach czterdziestych XIX wieku. * Cmentarz katolicki z końca XVIII wieku. * Dom Ogrodnika - wybudowany w II połowie XVIII w. na potrzeby ogrodnika. * Domy Takaczy - drewniane, parterowe budynki mieszkalne budowane począwszy od lat 30-40 XIX w. na potrzeby tkaczy.

Polecane firmy:

ul. Usługowa 5, Białystok-Zaścianki
tel. 857402131 , 725724725
biuro@eko-partner.net
EKO-PARTNER BOGUSŁAW POPKO, SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH, BIAŁYSTOK-ZAŚCIANKI - Logo
ul. Usługowa 4, Białystok-Zaścianki
tel. 857418004 , 505187788
biuro@larix-zeterem.pl
LARIX - ZETEREM SP. Z O.O. MEBLE METALOWE, SZAFKI BHP, SZAFKI METALOWE, ŚLUSARKA BUDOWLANA- PRODUCENT - Logo
ul. Szosa Baranowicka 64/1, Białystok-Zaścianki
tel. 857466206
elmir@elmir.pl
ELMIR SP.J. E.I W. RUTKOWSCY. ZABUDOWY WNĘK, MEBLE NA ZAMÓWIENIE. BIAŁYSTOK-PODLASIE - Logo