Suraż


Suraż - 1
Władze samorządowe gminy: Burmistrz - Zenon Borowski Przewodniczący Rady - Cezary Leszczyński Urząd Miejski Suraż ul. 11 Listopada 16 18-105 Suraż tel. (0-85) 650-35-98 fax. (0-85) 650-31-84 e-mail: suraz@zgwrp.org.pl Miejscowości należące do gminy Suraż: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Ostasze, Ostrów, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki-Ferma, Zimnochy-Susły, Zimnochy-Świechy. Charakterystyka gminy Suraż Gmina Suraż leży w południowo - zachodniej części powiatu białostockiego, w Dolinie Górnej Narwi. Siedziba gminy, leżące nad Narwią miasto Suraż posiada około 1 tys. mieszkańców. Historia W XI w. mieścił się tutaj gród ruski później litewski u przeprawy przez Narew. Prawa miejskie osada otrzymała od Kazimierza Jagiellończyka w 1440 roku, utraciła ten przywilej w 1869r., by odzyskać go ponownie w 1923 roku. Suraż był miastem królewskim, od 1520 roku stolicą powiatu podlaskiego a później siedzibą starostwa. W 1567 roku wcielono go do Korony. W czasie zaborów należał najpierw do Prus a później do Cesarstwa Rosyjskiego. Został dotkliwie zniszczony w trakcie II wojny światowej. Obecnie jest to lokalny ośrodek rolniczo-usługowy oraz ośrodek turystyki wodnej. Infrastruktura Z sieci wodociągowej w Surażu korzysta 0,5 tys. mieszkańców (48,9%). Nie ma zbiorczych sieci kanalizacyjnych i gazowych. Gospodarka W gminie Suraż zarejestrowane jest 115 podmiotów gospodarczych, wśród których 9 należy do publicznego sektora własności a 106 do prywatnego. Są to głównie przedsiębiorstwa handlowo - usługowe. Kultura, oświata, sport W Surażu otwarte jest Prywatne Muzeum Archeologiczne, w którym gromadzone są wykopaliska z regionu Suraża. W muzeum znajduje się: Wyroby z krzemienia i kamieni z okresu neolitu, odciśnięte rośliny, zwierzęta i muszle, stare płyty nagrobne z okresu pogańskiego do obecnych, wyroby ceramiczne, narzędzia i wyroby kościane, czaszki wymarłych zwierzą, pozostałości stopów rudy darniowej narwiańskiej z suraskich dymarek, dzidy, włócznie, bagnety, topory, czekany, kule, szable, bagnety, topory katowskie, obrazy malowane na drewnie, tkaniny suraskich tkaczek, hafciarstwo, drewniane narzędzia do obróbki lnu, maselnice, cepy do młócenia zboża, sprzęt rybacki z wikliny i wiele innych. Walory turystyczne gminy W gminie są idealne warunki do rozwoju wszelkich form turystyki. Przyjeżdżający może skorzystać z licznych atrakcji. Do odwiedzin zachęca również czyste i nieskażone środowisko przyrodnicze. Atrakcje przyrodnicze: * Rzeka Narew. Szlaki turystyczne Piesze: * Kolejarzy (zielony). Rowerowe: * Podlaski Szlak Bociani. Spływy Kajakowe: * Pradoliną Narwi. * Rozlewiskami Narwi. Zabytki: * Grodzisko Średniowieczne zwane Górą Królowej Bony * Kościół neobarokowy z 1876r. * Drewniany wiatrak z XIX wieku.

Polecane firmy: