Szukaj w:

Czeremcha


Czeremcha1 Czeremcha2

Urząd Gminy Czeremcha

ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
tel. 85 685-00-99
fax. 85 685-04-00
www.czeremcha.com.pl
e-mail: gmina@cheremcha.pl

Miejscowości należące do gminy Czeremcha:

Berezyszcze, Bobrówka, Borki, Chlewiszcze, Czeremcha, Derhawka, Gajki, Jancewicze, Konik, Kuzawa, Opaka Duża, Opalowanka, Osyp, Piszczatka, Podorabie, Pohulanka, Połowce, Pożniki, Repiszcza, Sielakiewicz, Stawiszcze, Terechy, Turowszczyzna, Wólka Terechowska, Zubacze.

Dane statystyczne (2018)

gmina

Powierzchnia w km²

Ludność

ogółem

Gęstość

zaludnienia

na 1 km²

Przyrost

naturalny

w ‰

Kobiety

na 100

mężczyzn

Czeremcha

97

3169

33

-11,36

108


Wiadomości ogólne o gminie

Czeremcha Gmina Czeremcha położona jest na południowych krańcach powiatu, w prowincji Wysoczyzny Podlasko - Białoruskiej, w Makroregionie Niziny Północnopodlaskiej oraz w Mezoregionie Równiny Bielskiej. Rzeźba terenu gminy posiada formy lodowcowe oraz szczelinowe wodnolodowcowe (ozy, kemy) z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Nie jest to jednak teren morfologicznie szczególnie zróżnicowany.

Atutem gminy jest przejście graniczne drogowe między Polską a Białorusią w Połowcach oraz kolejowe - osobowe i towarowe w Czeremsze. Czeremcha posiada połączenie kolejowe, którym bezpośrednio dojechać można do: Warszawy, Siedlec, Białegostoku, Hajnówki oraz Brześcia na Białorusi. Funkcjonuje również komunikacja autobusowa PKS.

Historia

Według danych źródłowych z końca XV wieku na mapie powiatu brzeskiego dzisiejszą Czeremchę - wieś nazywano Nurcem. Na ilustracjach z lat 1661 - 1664 funkcjonuje już "Nurzec alias Czeremcha". Były to ziemie należące do króla. Wraz z utworzeniem połączenia kolejowego Brześć - Czeremcha - Białystok w 1905 roku, Czeremcha stała się siedzibą gminy. Od tego momentu zaczęła istnieć jako osada.

Infrastruktura

Infrastruktura techniczna jest na dość dobrym poziomie. Gmina jest zwodociągowana w 86%, Czeremcha Osada jest ponadto w 80% skanalizowana. Atutem są również wieże telefonii komórkowej sieci Era GSM oraz Plus GSM. Gmina Czeremcha posiada dwie biologiczne oczyszczalnie ścieków o przepustowości 270m3/dobę.

Gmina Czeremcha ma dobre połączenie komunikacyjne PKP. Drogą kolejową bezpośrednio można dojechać do Warszawy, Siedlec, Białegostoku, Hajnówki-siedziby powiatu oraz do Brześcia na Białorusi

Na terenie gminy funkcjonują przejścia graniczne z Białorusią:

-drogowe w Połowcach.

-kolejowe: osobowe i towarowe w Czeremsze.

Gospodarka

W gminie funkcjonuje 135 podmiotów gospodarczych, z czego 10 należy do publicznego sektora własności, reszta znajduje się w rękach prywatnych. Do większych zakładów funkcjonujących w regionie zaliczamy: Przedsiębiorstwo Państwowe Nasycalnia Podkładów w Czeremsze, zajmuje się ono m.in. wykonawstwem i impregnacją podkładów kolejowych, słupów teletechnicznych, chmielowych i tarcicy; ZDZ Białystok Filia w Czeremsze - wykonuje śmietniczki wagonowe PKP, stoły warsztatowe do statków. Diałaja też różne przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się: obsługą maszynową produkcji rolniczej i ogrodniczej, stolarką, produkcją mebli kuchennych i pokojowych.

Kultura, oświata, sport

Gmina może się poszczycić zespołem folkowym o nazwie "Czeremszyna". Istnieje on od 1993 roku. Wykonuje utwory swoich przodków w języku, który jest mieszanką polskiego, białoruskiego oraz ukraińskiego. Zespół posługuje się instrumentami typowo folkowymi, posiada również od niedawna bałałajkę basową. Zespól koncertował już po całej Polsce, a także ze swoim repertuarem wyjeżdżał do Francji, Niemiec i Włoszech.

Na terenie gminy działa Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz" prowadzący sekcję tenisa oraz piłki nożnej. Gmina posiada obiekty sportowe, takie jak: stadion sportowy, boisko do piłki siatkowej i ręcznej, sala do gry w tenisa stołowego.

Na terenie gminy Czeremcha organizowane są następujące imprezy kulturalne:

 • Spotkania Folkowe "Z wiejskiego podwórza" - w Czeremsze, organizowane w czerwcu przez Zespół Folkowy "Czeremszyna" oraz Gminny Ośrodek Kultury, w trakcie imprezy trwa prezentacja zespołów folkowych, sprzedaż wydawnictw, wystawa rękodzieła a także odbywają się warsztaty twórców ludowych;
 • Polsko - Ukraińskie Spotkania Muzyczne - organizowane w sierpniu przez Związek Ukraińców Podlasia i GOK, w trakcie imprezy występują zespoły muzyczne z Polski i Ukrainy, dodatkową atrakcją jest pokaż sztucznych ogni oraz zabawa ludowa;
 • Festyn ludowy - w sierpniu, czasie festynu odbywają się koncerty zespołów ludowych, kiermasze, wystawy;
 • Piknik "Pożegnanie lata" - we wrześniu, w trakcie imprezy trwają koncerty zespołów, konkursy, wystawy, organizowana jest ponadto zabawa taneczna.

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

Czeremcha, ul. 1-go Maja 78
tel. 85 685 00 84
http://www.gok.czeremcha.pl/

Walory turystyczne

Atutem gminy jest czyste, nieskażone środowisko, natomiast szansą rozwoju regionu może być Puszcza Białowieska. Warunki przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki.

 1. Walory przyrodnicze
 • Obszar chronionego krajobrazu Puszczy Białowieskiej, mieszczący się w północnej - wschodnią część gminy, o powierzchni ok. 550 ha. Są to głównie tereny zajęte przez uprawy albo młodniki sosnowe porastające gleby porolne.

 • Pomniki przyrody - np. dąb szypułkowy rosnący na dworcu PKP w Czeremsze Osadzie.

 • Tereny rekreacyjne przy rzece Pulwa zwane "Zamczyskiem" w dawnym parku dworskim z zabytkowymi drewnianymi budynkami mieszkalnymi, posiadającymi liczne zdobienia.

 • Liczne lasy z bogatym w owoce leśne, runem oraz licznymi gatunkami ptaków i zwierząt.

 1. Walory kulturowe - zabytki:

 • Czeremcha
  • Cmentarz – rzymskokatolicki i prawosławny cmentarz z XIX i XX wieku
  • Dróżniczówka – budynek murowany z początków XX wieku.
  • Nastawnia kolejowa – drewniano-murowana z początków XX w.
  • Domy – drewniane z końca XIX wieku i początku XX w.
  • Przychodnia Kolejowa – zabytkowy, dawny budynek kolei
 • Czeremcha Wieś
  • Cerkiew św. Kosmy i Damiana – zbudowana w 1816 roku, rozbudowano ją w drugiej połowie XIX w.
 • Jancewicze
  • Pozostałość parku dworskiego.
 • Kuzawa
  • Zabytkowy cmentarz prawosławny z XIX i XX wieku.

 • Zubacze
  • Zabytkowa cerkiew – architekturą nawiązuje do budownictwa ludowego z XIX i XX wieku.
  •  

Szlaki rowerowe na terenie gminy:

 • Zielony szlak rowerowy Czeremcha – Siemiatycze

Szlak prowadzi przez teren dwóch puszcz – Puszczy Białowieskiej i Puszczy Mielnickiej. Wiedzie on przez wsie z zabytkową zabudową, wyjątkowe miejsca kultu religijnego, bogate kompleksy leśne oraz poprzez unikalną dolinę rzeki Bug na jej najpiękniejszym odcinku.

Trasa: Czeremcha (dworzec PKP) – Zubacze – Jancewicze – Klukowicze – Tokary – Adamowo – Mielnik – Osłowo – Siemiatycze Stacja (PKP) – Siemiatycze (dworzec PKS)

Dystans: 59,1 km