Szukaj w:

Filipów


Filipów1 Filipów2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Bogusław Konieczny Przewodniczący Rady - Józef Truszkowski Urząd Gminy Filipów ul. Garbaska 2 16-424 Filipów tel. (0-87) 569-60-81 fax. (0-87) 569-60-81 e-mail: filipow@gminyrp.pl Miejscowości należące do gminy Filipów: Agrafinówka, Bartnia Góra, Bitkowo, Czarne, Czostków, Filipów Czwarty, Filipów Drugi, Filipów Pierwszy, Filipów Trzeci, Garbas, Garbas, Huta, Jemieliste, Mieruniszki, Nowa Dębszczyzna, Olszanka, Piecki, Rospuda, Smolenka, Stara Dębszczyzna, Stare Motule, Supienie, Szafranki, Tabałówka, Wólka, Zusno. charakterystyka Gmina Filipów leży w północno - zachodniej części województwa podlaskiego, w obrębie Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Przez tereny gminy przepływa rzeka Rospuda. Filipów jest wsią o charakterze letniskowym, do której chętnie zaglądają turyści. Filipów otrzymał prawa miejskie magdeburskie od Zygmunta Augusta w 1570 roku. Pierwszym starostą został Włoch Aleksander Gwagnin, autor "Kroniki Sarmacyey" wydanej w 1611 roku w Krakowie. Drugi starosta Filipowa Krzysztof Morsztyn założył tutaj zbór ariański. W mieście tym przyszedł na świat jeden z teologów arianizmu Andrzej Wiszowaty. Był on autorem wielu prac z zakresu filozofii i teologii. W latach 1642-1660 pełnił funkcję ministra zborów ariańskich w Małopolsce i na Ukrainie. Po ukazaniu się konstytucji sejmowej nakazującej arianom przejście na katolicyzm, opuścił Polskę i udał się do Amsterdamu. Wielkie pożary, które trawiły miasto zahamowały jego rozwój. Prawa miejskie utracił Filipów w 1870 roku. Przed I wojną światową i w okresie między wojennym Filipów był silnym ośrodkiem kościoła mariawitów. W czasie II wojny osada została prawie całkowicie zniszczona. W gminie Filipów funkcjonuje 711 podmiotów gospodarczych, wśród których 8 należy do publicznego sektora własności, reszta 703 ma prywatnych właścicieli. W regionie brakuje dużych zakładów przemysłowych, dominują małe i średnie firmy handlowo - usługowe. Przyszłością gminy jest rozwój turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego. Gmina Filipów jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Do wypoczynku zachęca czyste środowisko, malownicze krajobrazy i liczne jeziora. Są tu doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. Odwiedzający gminę mogą skorzystać z usług licznych kwater agroturystycznych. Dla chętnych przygotowano również pola namiotowe. Atrakcje gminy: * Klasycystyczny kościół Wniebowzięcia NMP z 1838 r., z drewnianą dzwonnicą, znajdujący się na wzgórzu, przy rynku. * Kaplica cmentarną z lat 1841-42. * Zabytkowe domy z połowy XIX wieku na rynku (nr 3 i 25). * Rzeka Rospuda ze szlakiem kajakowym. * Dwa duże głazy narzutowe w pobliżu wsi.