Szukaj w:

Grabowo


Grabowo2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Józef Wiszowaty Przewodniczący Rady - Józef Gutowski Urząd Gminy Grabowo ul. Sikorskiego 1 18-507 Grabowo tel. (0-86) 279-00-21 fax. (0-86) 279-00-21 Miejscowości należące do gminy Grabowo: Andrychy, Bagińskie, Borzymy, Chełchy, Ciemianka, Dąbrowa, Gałązki, Gnatowo, Golanki, Grabowo, Grabowskie, Grądy-Michały, Grądy-Możdżenie, Guty Podleśne, Jadłówek, Kamińskie, Konopki-Białystok, Konopki-Monety, Kownacin, Kurkowo, Łebki Duże, Łebki Małe, Łubiane, Marki, Milewo-Gałązki, Pasichy, Przyborowo, Rosochate, Siwki, Skroda Wielka, Stare Guty, Stawiane, Surały, Świdry-Dobrzyce, Świdry Podleśne, Wiszowate, Wojsławy, Żebrki. Charakterystyka gminy Grabowo Gmina Grabowo leży w północnej części powiatu, na obszarze "Zielonych Płuc Polski". Pod względem geograficznym są to tereny położone na Wysoczyźnie Koleńskiej, która jest częścią Niziny Północnopodlaskiej. Historia Powstanie Grabowa, podobnie jak i innych miejscowości na terenie gminy związana jest z działalnością kolonizatorską księcia mazowieckiego Janusza I. Nazwa Grabowo pojawia się po raz pierwszy w źródłach w 1423 roku. Była ona wówczas własnością Jana ze Strzegocina. W 1524 roku Grabowo otrzymało prawo miejskie chełmińskie. Przywilej lokacyjny miejscowość otrzymała od Zygmunta I, głównie dzięki staraniom wojewody mazowieckiego Stanisława Ławskiego. Z nieznanych przyczyn w późniejszych czasach zdegradowano je do rzędu wsi. W XVII wieku Grabowo było własnością Grabowskich, Nowodworskich i Gutowskich. Następnie miejscowość przeszła w posiadanie podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki a w XVIII wieku należała do skarbnika wiejskiego Bernarda Wagi. Infrastruktura W Grabowie funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków. W najbliższych latach przewiduje się duże inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej w Grabowie oraz modernizacją dróg i telefonizacją gminy. Gospodarka Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Rolnicy specjalizują się w produkcji zbóż i ziemniaków oraz w hodowli bydła szczególnie mlecznego i trzody chlewnej. Gmina Grabowo wyróżnia się wysoką produkcją rolną, dysponuje czystymi, zasobnymi w runo leśne lasami. Znajdujące się tam stawy pozwalają na rekreację i zagospodarowanie. Na terenie gminy dominują niewielkie zakłady usługowo - handlowe. W sumie funkcjonuje 133 podmiotów gospodarczych, z których 14 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 119 znajduje się w rękach prywatnych. Gmina Kultura, oświata, sport W gminie Grabowo funkcjonuje 4 szkoły podstawowe w: Grabowie, Konopkach Monetach, Surałach i Kurowie oraz gimnazjum w Grabowie. W Grabowie co roku uroczyście obchodzona jest rocznica wybuchu II wojny światowej oraz Apel poległych żołnierzy Podlaskiej Brygady Kawalerii. Poza tym Ludowe Zespoły Sportowe organizują co roku turnieje sportowe: piłki halowej, piłki nożnej o puchar wójta, brydża i rozgrywki tenisa stołowego. Walory turystyczne gminy Gmina dysponuje czystymi, zasobnymi w runo leśne lasami. Znajdujące się tam stawy pozwalają na rekreację i zagospodarowanie. W gminie możliwy jest rozwój turystyki, pieszej i rowerowej. Atrakcje przyrodnicze: Szlaki turystyczne: Zabytki: Ciemianka - dwór murowany z XIX wieku. Grabowo - zespół kościelny - kościół murowany 1824-1848r. Grabowo - zespół dworski i park krajobrazowy z przełomu XVIII-XIX wieku.