Szukaj w:

Grajewo Miasto


Władze samorządowe gminy: Burmistrz Miasta - Krzysztof Waszkiewicz Przewodniczący Rady - Grzegorz Andrzej Curyło Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6a 19-200 Grajewo tel. (0-86) 272-32-35 fax. (0-86) 272-32-38 www.grajewo.pl e-mail: um.miasta@grajewo.z.pl Charakterystyka gminy Grajewo położone jest w zachodniej części województwa podlaskiego w dolinie rzeki Ełk. Pod względem geograficznym miasto leży w mezoregionie Wysoczyzny Kolneńskiej i Kotliny Biebrzańskiej. Wchodzącą one w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej oraz pojezierza Ełckiego, stanowiącego część Pojezierza Mazurskiego. Przez miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: Białystok -Ełk - Olecko - Gołdap oraz Warszawa - Ostrołęka - Łomża - Grajewo - Augustów. Historia Nazwa Grajewo wywodzi się od nieistniejącego w chwili obecnej jeziora Krejwy. Osadę założył w XV wieku wielki kolonizator Mazowsza Janusz I. Dokładna data nadania praw miejskich nie jest znana, wiadomo jedynie, że Grajewo utraciło ten przywilej w 1870 roku. Była to kara za udział w powstaniu styczniowym. Grajewo odzyskało prawa miejskie w 1919 roku. Rozwój osady przyspieszyło oddanie do użytku w 1873 roku linii kolejowej Białystok - Ełk. Dzięki temu Grajewo uzyskało status stacji przeładunkowej do Prus. Pod koniec XIX wieku na terenie miasta utworzono koszary, do których przybyli wojskowi z Rosji. Grajewo ucierpiało zarówno w czasie pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. W latach 1941 - 1942 na terenie miasto istniało getto oraz obóz pracy. Po wojnie nastąpił dynamiczny rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny miasta. Infrastruktura W Grajewie ze zbiorczej sieci wodociągowej korzysta 16,4 tys. mieszkańców (71%), zaś z kanalizacyjnej 15,2 tys. (66%). Miasto nie posiada zbiorczej sieci gazowej. Na potrzeby mieszkańców wybudowano 1 biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 6200 m3/dobę. Gospodarka W Grajewie funkcjonuje 1980 podmiotów gospodarczych, z czego 51 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 1929 znajduje się w rękach prywatnych. W mieście dominują małe i średnie zakłady usługowo - handlowe. W Grajewie istnieje również kilkadziesiąt przedsiębiorstw produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem artykułów spożywczych, budowlanych, pasmanteryjnych i odzieżowych oraz drewnianych i drewnopodobnych. Kultura, oświata, sport Organizacją życia kulturalnego w Grajewie zajmuje się Miejski Dom Kultury. Przy MDK działają zespoły muzyczne i taneczne oraz różne koła zainteresowań. Miejski Dom Kultury organizuję ponadto różne imprezy m.in. Dni Grajewa, Regionalny Przegląd Piosenki, Konkurs Recytatorski o nagrodę Burmistrza Miasta oraz imprezy plenerowe: "Lato Folkowe", "Muzyczne Lato", "Pożeganie Lata". W mieście funkcjonuje 4 przedszkola, 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 2 szkoły średnie oraz szkoła muzyczna I stopnia. Walory turystyczne gminy Atrakcje przyrodnicze: * Jezioro (Grajwy) - położone w północno-wschodniej części miasta. Otacza je rozległa strefa szuwaru trzcinowego. * Grajewo jest znakomitą bazą wypadową na tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego Zabytki: * Kościół p. w. Trójcy Świętej - zbudowany około 1879-82 roku w stylu neogotyckim z elementami stylu neoromańskiego. * Kaplica Cmentarna p. w. Świętej Anny - pierwotnie była to kaplica grobowa rodziny Wilczewskich. Zbudowano ją w stylu klasycznym w 1839 roku z fundacji Kajetana Wilczewskiego, marszałka i sędziego pokoju powiatu biebrzańskiego. * Dwór - wzniesiony najprawdopodobniej w pierwszej połowie w. XIX dla Wilczewskich. * Domy mieszkalne - na rynku, posiadają cechy neoklasyczne. * 2 kapliczki przydrożne z połowy XIX wieku.