Grajewo


Grajewo - 1 Grajewo - 2
Władze samorządowe powiatu: Wójt Gminy - Stanisław Szleter Przewodniczący Rady - Andrzej Szklarzewski Urząd Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 19-200 Grajewo tel. (0-86) 272-28-63 fax. (0-86) 272-30-00 wew.40 www.ug.grajewo.com e-mail: uggrajewo@pro.onet.pl Miejscowości należące do gminy Grajewo: Białaszewo, Białaszewo-Kolonia, Białogrądy, Białogrądy-Kolonia, Boczki-Świdrowo, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Chojnówek, Ciemnoszyje, Cyprki, Danówek, Dybła, Elżbiecin, Flesze, Gackie, Godlewo, Grozimy, Kacprowo, Kapice, Kolonie Sojczyn Borowy, Konopki, Konopki-Kolonie, Koszarówka, Koty-Rybno, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Lipińskie, Lipnik, Łamane Grądy, Łękowo, Łojki, Łosewo, Mareckie, Mierucie, Modzele, Okół, Pieniążki, Podlasek, Popowo, Przechody, Ruda, Sienickie, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Sojczynek, Szymany, Szymany-Kolonie, Toczyłowo, Uścianki, Wierzbowo, Wojewodzin, Wojewodzin, Zaborowo. Charakterystyka gminy Gmina Grajewo położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Pod względem geograficznym obszar Gminy Grajewo położony jest w mezoregionie Wysoczyzny Kolneńskiej i Kotliny Biebrzańskiej, które wchodzącą w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej oraz pojezierza Ełckiego, stanowiącego część Pojezierza Mazurskiego. Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne Białystok -Ełk - Olecko - Gołdap oraz Warszawa - Ostrołęka - Łomża - Grajewo - Augustów. Historia Infrastruktura Gospodarka Większość mieszkańców gminy Grajewo utrzymuje się z pracy na roli. Dominują gospodarstwa indywidualne. Przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi 14 ha. Rolnicy specjalizują się w produkcji zbóż i ziemniaków oraz w hodowli bydła szczególnie mlecznego ze względu na dużą powierzchnię, jaką w gminie zajmują łąki i pastwiska. W regionie jest niewiele gospodarstw specjalistycznych, dominuje produkcja wielokierunkowa zarówno zwierzęca, jak i roślinna. W gminie Grajewo nie ma dużych zakładów produkcyjnych, jedynie niewielkie zakłady usługowo - handlowe. Największe zakłady produkują wodę mineralną oraz urządzenia odpylające dymy przemysłowe. W sumie na tym obszarze funkcjonuje 172 podmiotów gospodarczych, z których 8 należy do publicznego sektora własności, reszta znajduje się w rękach prywatnych. Kultura, oświata, sport We wsi Ruda przy Bibliotece Publicznej działa Klub Animatorów Tradycji - Bioregion Biebrza. Skupia on twórców ludowych oraz osoby zainteresowane podtrzymywaniem tradycji i dawnych obyczajów. Działalność klubu skoncentrowana jest przede wszystkim na uaktywnienieniu życia kulturalnego na wsi, zmobilizowaniu twórców ludowych do pracy oraz promocja turystyczna regionu. Przy bibliotece można obejrzeć ekspozycję prac rękodzielniczych twórców ludowych, która składa się z: ozdobnych tkanin i dzianin, haftów, wyrobów z wikliny, sznurka czy korzenia, gobelinów, klimów, rzeźb itd. Dzieci i młodzież z terenu gminy uczęszczają do szkół podstawowych w Rudzie, Białaszewie i Wierzbowie oraz do gimnazjum w Danówku. Walory turystyczne gminy Część gminy Grajewo położona jest w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Do innych niewątpliwych atrakcji turystycznych zaliczyć można dwa jeziora oraz rzekę Ełk wraz z jej doliną. Atrakcje przyrodnicze: * Biebrzański Park Narodowy. * Pomnik przyrody - aleja długości 1030 m położona na trasie Wojewodzin - Wierzbowo, znajduję się na niej 200 sztuk pomnikowych drzew. * Jezioro Toczyłowo - zbiornik jest przystosowany do celów turystycznych, nieopodal niego działa ośrodek wypoczynkowy. Do wykorzystania jest również pole namiotowe. * Jezioro Mierucie. * Rzeka Ełk - jest to dopływ prawobrzeżny Biebrzy. Zabytki: * Fortyfikacje Linii Mołotowa - Rejon Ciemnoszyje - składa się na nie 12 żelbetonowych schronów bojowych fortyfikacji stałej fragmentu 66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa. Wszystkie powstały na przełomie 1940 i 1941 roku przed wojną Związku Radzieckiego z Niemcami. * Kościół w Białoszewie. * Kaplica w Kapicach. * Kapliczka w Dyble - z połowy XIX wieku. * Kapliczka w Sojczynie Borowym - z początków XX w. * Kapliczka w Chojnówku - z końca XIX w. Szlaki turystyczne: * Szlak rowerowy Goniądz - Ruda - szlak biegnie przez Biebrzański Park Narodowy i jego otulinę. * Szlak pieszy Osowiec Twierdza - Białogrądy - Przechody - Sojczyn Grądowy - Kuligi

Polecane firmy:

ul. Osiedle Centrum 21 lok. 101, Grajewo
tel. 887163637
Kapice
tel. 862724876
ul. Kilińskiego Jana 61, Szczuczyn
tel. 862725130