Szukaj w:

Hajnówka


Hajnówka1 Hajnówka2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Olga Rygorowicz Przewodniczący Rady - Jan Grygoruk Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka tel. (0-85) 682-25-00 fax. (0-85) 682-46-12 Podstawowe dane o gminie: Gmina Hajnówka Powierzchnia w km2 LUDNOŚĆ (w tys.) Ogółem Mężczyzn Kobiet Na km2 Przyrost naturalny Miejscowości należące do gminy Hajnówka: Bahnowa, Basen, Bielszczyzna, Bokówka, Borek, Borowa, Borysówka, Cegielnia, Chytra, Czternasty, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Dubiny, Dubińska Ferma, Golakowa Szyja, Grosz, Hrudówka, Koło Ondronowych, Korcze, Kotówka, Lewusie, Lipiny, Łozice, Majdan, Mikołaj, Mikołajowy Las, Mochnate, Morgi, Mostek, Na Olsie, Na Zahorodziu, Nowa Ulica, Nowe Berezowo, Nowe Kornino, Nowosady, Olchowa Kładka, Olszyna, Ondronowe, Onoprejczyk, Orzeszkowo, Pasieczniki Wielkie, Pasieczniki-Stebki, Petrukowszczyzna, Pod Kuraszewem, Podberezowskie, Podkojłowskie, Podrostyniec, Polowy, Popereczniki, Postołowo, Prohale, Prokopy, Przechody, Przedtocze, Puciska, Rzepiska, Sacharewo, Sawiny Gród, Sawka, Serednia, Skryplewo, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Sosnówka, Stare Berezowo, Staropole, Stebki, Szostakówka, Topiło, Trywieża, Wasilkowo, Wielka Bokówka, Wierzchowskie, Wygoda, Wygon, Za Siołem, Zaczerniczniki, Zadnia, Zatrostyniec, Zwodzieckie. Wiadomości ogólne o gminie Hajnówka Gmina Hajnówka otacza miasto Hajnówka, które jest osobną jednostką administracyjną. Powołano ją do życia w 1930 roku, należało do niej wtedy około 30 wsi. Pierwszym wójtem został L. Kowalczyk (1934-1938). Wschodnią część gminy zajmują tereny leśne należące do Puszczy Białowieskiej. Zachodnia część natomiast graniczy z terenami rolnymi należącymi do Bielsko - Drohickiego regionu, który wyróżnia się bardzo dobrymi warunkami glebowymi. Aż 60,4% powierzchni gminy należy do obszaru o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona. Gmina Hajnówka położona jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich o znaczeniu regionalnym: * Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka; * Hajnówka - Kleszczele; * Brańsk - Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża. Przez gminę przebiega jednotorowa linia kolejowa Siedlce - Mordy - Czeremcha-Hajnówka. Historia Infrastruktura Gospodarka Jest to region o charakterze leśno - rolniczym, który wiąże swoją przyszłość z rozwojem rolnictwa ekologicznego, agroturystyką i turystyką. W gminie funkcjonuje 307 firm, w większości prywatnych. Działa również jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 120m3/na dobę. Kultura, oświata, sport Walory turystyczne gminy Atutem gminy jest czyste, nieskażone środowisko, natomiast szansą rozwoju regionu może być Puszcza Białowieska. Warunki przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki. Atrakcje przyrodnicze: 1. Rezerwaty. * Rezerwat Krajobrazowy im Władysława Szafera - wokół drogi Hajnówka - Białowieża; * Szczekotowo - kurhany z wczesnego średniowiecza oraz pozostałości po smolarniach i węglarniach z XVIII wieku; * Lipiny - las z dębami bezszypułkowymi; * Dębowy Grąd - dorodny wielogatunkowy drzewostan z dużą ilością dębów i jesionów; * Głęboki Kąt - stanowiska z borami świerkowymi torfowcowymi o charakterze borealnym; * Nieznanowo - stanowisko z dorodnymi dębami; * Michnówka - dobrze zachowane torfowiska wysokie oraz lasy charakterystyczne dla Puszczy Białowieskiej; * Sitki - stanowiska dobrze wykształconych borów; * Starzyna - stanowiska z bogatą florą i ostoją głuszca; * Olszanka Myśliszcze - dobrze zachowane środowisko, w którym występuje reliktowa, wielogatunkowa a nawet endemiczna fauna motyli; * Berezowo - jak wyżej; * Przewłoka - jak wyżej. 2. 361 pomników przyrody. 3. 33 strefy ochronne gniazd ptaków. 4. Ostoja żubra. 5. Lasy wodochronne. Szlaki turystyczne: 1. Ścieżki edukacyjne: "Harcerska Góra" - na obrzeżach Hajnówki, przystosowana do prowadzenia tzw. "zielonych lekcji", przebiega przez Rezerwat Krajobrazowy im. Wł. Szafera. "Kolejka wąskotorowa z Hajnówki do Topiła" - Kolejka wąskotorowa powstała z inicjatywy Niemców w trakcie I wojny światowe i przez wiele lat służyła do transportu drewna. Obecnie jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Trasa przejazdu ma 11 km, przewidziano na niej osiem przystanków. Jadąc mijamy m.in. Rezerwat Krajobrazowy im. Wł. Szafera, rezerwat "Głęgoki Kąt" oraz zręby "pocenturowskie". "Leśne osobliwości" - położona w Topile, ukazuje najważniejsze elementy lasu. Zabytki: * Cerkwie prawosławne: w uroczysku Krynoczka (z 1846r.), Nowoberezowie (z 1873r.) i Dubinach (z 1868r.); * Kapliczki prawosławne z XIX w. w uroczysku Krynoczka, Nowoberezowie i Czyżykach; * Drewniane budynki mieszkalne i i nwentarskie z XIX w. we wsiach Nowosady, Czyżki, Zwodzieckie; * Zabytkowe wiatraki we wsiach: Cyżyki i Orzeszkowo.