Szukaj w:

Jedwabne


Jedwabne1 Jedwabne2
Władze samorządowe powiatu: Burmistrz - Michał Chajewski Przewodniczący Rady - Józef Goszczycki Urząd Miejski Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne tel. (0-86) 217-20-25 fax. (0-86) 217-25-72 www.jedwabne.gmina.edu.pl e-mail: jedwabne@gmina.edu.pl Miejscowości należące do gminy Jedwabne: Bartki, Biodry, Borawskie, Bronaki-Olki, Bronaki-Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Jedwabne, Kaimy, Kamianki, Karwowo-Wszebory, Kąciki, Kąty, Koniecki, Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kotowo-Plac, Kotowo Stare, Kotówek, Kubrzany, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Lipnik, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Nowiny, Olszewo-Góra, Orlikowo, Pawełki, Pieńki Borowe, Pluty, Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stryjaki, Szóstaki, Witynie. Charakterystyka gminy Jedwabne Gmina Jedwabne jest położona w północno - wschodniej części powiatu łomżyńskiego, na obszarze "Zielonych Płuc Polski". Gmina leży w obrębie Wysoczyzny Koleńskiej. Historia Osadę Jedwabne założono w XV wieku. Prawa miejskie miejscowość posiadała w latach 1736 - 1866, później od 1927 roku. W 1795 roku gmina Jedwabne znalazła się w zaborze pruskim w kilka lat później przeszła w posiadanie Cesarstwa Rosyjskiego. W pierwszych latach XIX wieku na terenie miasta powstały pierwsze manufaktury włókiennicze, zaś na początku XX w. zaczęły się rozwijać zakłady wyrobów włókienniczych. Zostały one zniszczone w czasie I i II wojny światowej. 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem miał miejsce pogrom Żydów, zostali oni zapędzeni do stodoły i spaleni żywcem. Dokładna liczba ofiar nie jest znana, według różnych źródeł zginęło od 600 do 1600 osób. Infrastruktura Gmina Jedwabne posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną, na którą składa się sieć wodociągowa, kanalizacja, biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 500 m3/dobę. Na tym terenie można znaleźć obiekty i tereny uzbrojone w niezbędną do celów inwestycyjnych infrastrukturę. W Jedwabnym ze zbiorczej sieci wodociągowej korzysta 0,8 tys. mieszkańców (38,4%), zaś z kanalizacyjnej 0,6 tys. (30,2%). Gospodarka Mieszkańcy gminy utrzymują się głównie z rolnictwa. Przeważają średnie gospodarstwa rolników indywidualnych, dobrze wyposażone w sprzęt i maszyny rolnicze. Oprócz tradycyjnych upraw rozwija się produkcja truskawek i czarnych porzeczek. Gmina ma doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Miasto Jedwabne spełnia rolę ośrodka administracyjnego, działającego głównie na rzecz rolnictwa. Jest to również lokalny ośrodek handlowo usługowy. W gminie Jedwabne funkcjonuje 378 podmiotów gospodarczych, z których 17 należy do publicznego sektora własności, natomiast 361 do prywatnego. W regionie dominują niewielkie zakłady handlowo - usługowe, drobny przemysł spożywczy, drzewny i włókienniczy. Kultura, oświata, sport Walory turystyczne powiatu Walory turystyczne gminy Jedwabne wynikają głównie z położenia w bliskim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jest to doskonałe miejsce do organizowania wycieczek na teren największego parku narodowego w Polsce. Wyjątkowo urokliwa jest skarpa doliny Biebrzy w okolicach wsi Burzyn i Szostaki. Atrakcje przyrodnicze: * Biebrzański Park Narodowy. * Skarpa doliny Biebrzy w okolicach wsi Burzyn i Szostaki. Szlaki turystyczne: Zabytki: * Dwór Rembielińskich z XVIII / XIX wieku. * Zajazd z XIX wieku. * Domy mieszkalne z XIX wieku.