Powiat Kolneński


Powiat Kolneński

Władze samorządowe powiatu: Starosta Kolneński - Stanisław Wiszowaty Przewodniczący Rady - Grzegorz Szczech Starostwo Powiatowe w Kolnie ul. 11 Listopada 1 18-500 Kolno tel. (0-86) 278-24-29 fax. (0-86) 278-20-92 www.powiatkolno.home.pl e-mail: powiat@kolno.home.pl Gminy wchodzące w skład Powiatu Kolno: Grabowo, Kolno, Kolno - miasto, Mały Płock, Stawiski, Turośl. Charakterystyka powiatu koleńskiego Powiat Kolno leży w zachodniej części województwa podlaskiego, na terenie "Zielonych Płuc Polski". Pod względem geograficznym są to tereny położone na Wysoczyźnie Koleńskiej, która jest częścią Niziny Północnopodlaskiej. Przez powiat przebiega droga krajowa nr 63 Kolno - Pisz - Węgorzewo. Historia Kolno po raz pierwszy było miastem powiatowym już w XV wieku. Funkcję tę pełniło do rozbiorów. Po utworzeniu Królestwa Polskiego w guberni łomżyńskiej utworzono powiat koleński. W 1919r. utworzono Starostwo Kolneńskie. W 1924 roku zarządzało 8. Gminami wiejskimi: Turośl, Czerwone, Gawrychy, Łyse, Mały Płock, Przytuły, Rogienice, Stawiski oraz 3. gminami miejskimi: Kolno, Jedwabne i Stawiski. Powiat koleński zlikwidowano w 1932 roku, przywrócono go w 1948 roku. Po reformie administracyjnej w 1975 roku po raz kolejny przestało pełnić tą funkcję. W 1999 roku reforma przywróciła w Polsce podział na powiaty, dzięki której po raz kolejny reaktywowano powiat koleński. Infrastruktura Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w powiecie Grajewo wynosi 187,3km., kanalizacyjnej - 21,5km., cieplnej - 8,4km., zaś nie ma rozdzielczej sieci gazowej. W powiecie funkcjonuje 3 biologiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 900 m3/dobę. Gospodarka Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy na roli. Dominują gospodarstwa indywidualne. Rolnicy specjalizują się w produkcji zbóż i ziemniaków oraz w hodowli bydła szczególnie mlecznego. Warunki środowiska predysponują do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Region posiada warunki do rozwoju przetwórstwa rolnego. Dominują niewielkie zakłady usługowo - handlowe. W sumie na tym obszarze funkcjonuje 2353 podmiotów gospodarczych, z których 121 należy do publicznego sektora własności, reszta znajduje się w rękach prywatnych. Kultura, oświata, sport W powiecie Kolno funkcjonuje 34 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 14 szkół średnich oraz 1 policealna. Do szkół uczęszcza łącznie 8 tys. uczniów. Szerzeniem kultury zajmują się miejskie i wiejskie ośrodki kultury, które oprócz prowadzenia zespołów muzycznych, tanecznych oraz różnych kół zainteresowań organizują różne imprezy i festyny. Zajmują się również promocją regionu oraz rękodzieła ludowego. Walory turystyczne powiatu Do odwiedzenia powiatu Kolno zachęca nieskażone, obfitujące w lasy środowisko, czyste wody z dużą różnorodnością ryb oraz bogate tradycje kulturowe z ciągle żywą, gwarą kurpiowską. Na przyjeżdżających czeka hotel, dom noclegowy i gospodarstwa afroturystyczne. Atrakcje przyrodnicze: * Ciemny Kąt - rezerwat przyrody typu leśnego, utworzony w 1984 roku, w celu zachowania w naturalnym stanie zbiorowisk leśnych i drzewostanów naturalnego pochodzenia charakterystycznego dla Puszczy Kurpiowskiej. * Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi - obszar chronionego krajobrazu utworzony w 1982 roku, w celu zachowania doliny rzeki Pisy i Narwi z licznymi meandrami i starorzeczami oraz znacznej części puszczy Kurpiowskiej. * Puszcza Kurpiowska. * Rzeka Pisa. * Liczne pomniki przyrody. Szlaki turystyczne: * Szlaki kajakowe po Pisie. Zabytki: * Kościoły w Kolnie, Stawiskach, Małym Płocku, Turośli, Grabowie, Łosewie, Lemanie i Borkowie. * Izby regionalne w Domu Kultury w Turośli oraz w Kolnie.

Polecane firmy:

ul. Powstańców Styczniowych 7B, Siemiatycze
tel. 856556782 , 601404514
ul. Słonimska 15/1, Białystok
tel. 857322863 , 607915005
ul. Aleja Piłsudskiego 11A, Łomża
tel. 862168840
lomza@nfz-bialystok.pl