Szukaj w:

Kolno


Kolno1 Kolno2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Henryk Duda Przewodniczący Rady - Stanisław Podsiada Urząd Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno tel. (0-86) 278-25-89 fax. (0-86) 278-25-67 Charakterystyka gminy Kolno Gmina otacza miasto Kolno, leży na obszarze "Zielonych Płuc Polski". Pod względem geograficznym są to tereny położone na Wysoczyźnie Koleńskiej, która jest częścią Niziny Północnopodlaskiej. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 63 Kolno - Pisz - Węgorzewo. Historia Infrastruktura Gospodarstwa korzystają z zasobów wód podziemnych ujętych w studniach głębinowych. Poczyniono przygotowania do budowy sieci wodociągowej w pięciu wsiach: Czerwone, Truszki Zalesię, Truszki Klucze, Patory i Glinki. 1178 gospodarstw korzysta z gazu bezprzewodowego. Gospodarka Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Rolnicy specjalizują się w produkcji zbóż i ziemniaków. Większe zakłady wytwórczo - usługowe mieszczą się w Czerwonem oraz w Wincencie. Na terenie gminy dominują niewielkie zakłady usługowo - handlowe. W sumie funkcjonuje 133 podmiotów gospodarczych, z których 14 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 119 znajduje się w rękach prywatnych. Kultura, oświata, sport Walory turystyczne gminy Gmina Kolno leży na skraju Puszczy Piskiej w strefie krajobrazu chronionego. We wsi Kozioł wybudowano Stanicę Wodną nad rzeką Pisą, którą w okresie wakacyjnym patroluje drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W przyszłości przewiduje się urządzenie w sezonie letnim plaży strzeżonej. Atrakcje przyrodnicze: * Pomniki przyrody - pomnikowe drzewa we wsiach Kozioł, Zabielę, Wszebory i głaz narzutowy w okolicy Bialik. * Rzeka Pisa. Szlaki turystyczne: Zabytki: