Szukaj w:

Kolno Miasto


Władze samorządowe gminy: Burmistrz Miasta - Mieczysław Śniadach Przewodniczący Rady - Robert Suchodolski Urząd Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 32 18-500 Kolno tel. (0-86) 278-21-33 fax. (0-86) 278-31-00 e-mail: um_kolno@poczta.wp.pl Charakterystyka miasta Kolno Miasto Kolno położone jest w zachodniej części województwa podlaskiego, nad rzeką Łabną, na Wysoczyźnie Koleńskiej. Miasto od zachodu graniczy z Puszczą Kurpiowską a od północy z Puszczą Piską. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 63 Kolno - Pisz - Węgorzewo. Historia Lokacji Kolna na prawie chełmińskim dokonał Janusz Mazowiecki w 1425 roku. Miasto posiadało charakterystyczny dla miast średniowiecznych układ urbanistyczny w kształcie szachownicy. Kolno szybko się rozwijało, dzięki czemu w krótkim czasie przejęło po Nowogrodzie status centrum administracyjnego i sądowniczego regionu. W 1519 roku region został spustoszony przez Krzyżaków w tzw. "wojnie pruskiej". Największy rozwój miasta przypada na okres od XV do połowy XVII wieku. Kolno było w tym czasie ośrodkiem obwodowym i powiatowym. Stanowiło ważny ośrodek handlu z Prusami, jako że leżało na trakcie handlowym Warszawa - Łomża - Kolno - Królewiec. Transport odbywał się drogą lądową. Dobrą koniunkturę zahamował potop szwedzki. Pewne ożywienie gospodarcze nastąpiło dopiero w połowie XVIII wieku. W wyniku rozbiorów Kolno utraciło status miasta powiatowego. Centrum administracyjnym regionu stało się ponownie w 1866 roku. Kolno poważnie ucierpiało w czasie I i II wojny światowej. Infrastruktura W Kolnie ze zbiorczej sieci wodociągowej korzysta 10,4 tys. mieszkańców (93,3%), zaś z kanalizacyjnej 7,8 tys. (69,9%), miasto nie posiada zbiorczej sieci gazowej. Gospodarka W Kolnie funkcjonuje 1230 podmiotów gospodarczych, z których 52 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 1178 znajduje się w rękach prywatnych. Na terenie miasta dominują niewielkie zakłady usługowo - handlowe. Istnieją również zakłady przemysłu rolno - spożywczego oraz metalurgicznego. Kultura, oświata, sport W Kolnie funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne i Elektryczne, Medyczne Studium Zawodowe wydziału Pielęgniarstwa, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Zespół Szkół Zawodowych, gimnazjum oraz dwie szkoły podstawowe. W Kolnie wydawane są dwie gazety: "Głos Kolneński" oraz "Wokół Kolna opisują one życie i problemy miasta i jego mieszkańców. Propagowaniem kultury zajmują się: Biblioteka Publiczna, Koleński Dom Kultury oraz Stadion Miejski. W Kolnie odbywają się następujące imprezy: Kolneńskie Biegi Jesienne, Powitanie Lata, Międzywojewódzki Przegląd Kapel, Solistów i Gawędy Ludowej, najmłodsi na estradzie, dziecięcy turniej tańca disco, wszystkie dzieci są nasze, pożegnanie lata. Walory turystyczne gminy Atrakcje przyrodnicze: Szlaki turystyczne: * Przez Kolno przebiega szlak turystyki samochodowej z centrum Polski na Pojezierze Mazurskie. Zabytki: * Zabytkowy układ urbanistyczny z pierzeją rynku z zabytkową zabudową. * Zespół kościoła parafialnego (kościół, dzwonnica, plebania).