Szukaj w:

Lipsk


Lipsk1 Lipsk2
Władze samorządowe gminy: Burmistrz - Andrzej Lićwinko Przewodniczący Rady - Antoni Kościuk Urząd Miejski Lipsk ul. Kościelna 3 16-315 Lipsk tel. (0-87) 642-30-33 fax. (0-87) 642-38-50 www.lipsk.pl e-mail: gmina@lipsk.pl Podstawowe dane o gminie: Gmina Lipsk Powierzchnia w km2 LUDNOŚĆ (w tys.) Ogółem Mężczyzn Kobiet Na km2 Przyrost naturalny 184 6189 3094 3095 34 -0,3 Miejscowości należące do gminy Lipsk: Bartniki, Dolinczany, Dulkowszczyzna, Jaczniki, Jasionowo, Kolonie Lipsk, Kopczany, Ostryńskie, Krasne, Kurianka, Lichosielce, Lipsk, Lipsk Murowany, Lipszczany, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Nowy Lipsk, Nowy Rogożyn, Podwołkuszne, Rakowicze, Rogożynek, Rygałówka, Siółko, Skieblewo, Sołojewszczyzna, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Stary Rogożyn, Wołkusz, Wyżarne, Żabickie. Charakterystyka Gmina mieści się w południowo - wschodniej części powiatu, na obszarze Niziny Północnopodlaskiej, dokładnie w granicach Kotliny Biebrzańskiej. Położenie sprawia, że region jest bardzo ciekawy turystycznie. Siedzibą gminy jest malowniczo położone nad Biebrzą miasto Lipsk. Legenda głosi, że miasto Lipsk istniało już w XI wieku, ale pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą dopiero z 1533 roku. W tym czasie Lipsk był jeszcze wsią, prawa miejskie uzyskał od Stefana Batorego w 1580 roku. Wraz z przywilejem lokacyjnym, król nadał herb, na którym widnieje łódź z rozpiętym żaglem. Strategiczne położenie niejednokrotnie negatywnie wpływało na rozwój miasta. Najdotkliwsze straty poniósł w okresie potopu szwedzkiego, kiedy to zniszczono go prawie całkowicie. Ucierpiał ponadto w czasie wojen napoleońskich i dwóch narodowych powstań listopadowego i styczniowego. Jedna z ostatnich bitew powstania listopadowego rozegrała się 29 czerwca 1863 roku nieopodal Lipska w uroczysku Kozi Rynek w Puszczy Augustowskiej. Miasto utraciło prawa miejskie w 1867 roku, a odzyskało je dopiero w 1983 roku. W 1939 roku z jego okolic wyruszył do walki legendarny oddział mjr. "Hubala". 13 lipca 1943 roku hitlerowcy rozstrzelali pięćdziesięciu mieszkańców miasta, między innymi Błogosławioną Mariannę Biernacką, która zginęła zamiast swojej brzemiennej synowej. Lipsk wyzwoliły wojska rosyjskie 25 lipca 1944 roku a w maju 1973 roku miasto odznaczono Orderem Krzyża Grunwaldu. Dynamiczny rozwój miasta nastąpił dopiero po II wojnie światowej. Nastąpiło to m.in.: za sprawą aktywności mieszkańców oraz dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Lipsk jest gminą typowo rolniczą, na jej obszarze uprawia się głównie ziemniaki, tytoń, zboża i truskawki oraz hoduje bydło. Gmina ma dogodne warunki do zbierania runa leśnego (grzybów, jagód, ziół, żurawin) oraz uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej. Miasto Lipsk posiada wypożyczalnię kajaków, kort tenisowy i basen. Ciekawą formą spędzania czasu jest spływ tratwą po Biebrzy. Tab. Podmioty gospodarki narodowej gminy według wybranych sekcji. Rolnictwo Przetwórstwo Budownictwo Handel Hotele i restauracje Transport Obsł. nieruchomości Edukacja Służba zdrowia Pozostałe Razem 816 18 31 86 3 19 8 7 6 27 1024 Gmina posiada jedną biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 530 m3/dobę. Z sieci wodociągowej korzysta 2,75 tys. ludności Lipska (96,3%), natomiast z sieci kanalizacyjnej 2,5 tys. (92,7%), miasto nie posiada rozdzielczej sieci gazowej. Na terenie gminy Lipsk wytyczono kilka szlaków turystycznych. Są to: * Południowy Szlak Turystyczny - Długość szlaku wynosi ok. 30 km. Prowadzi on przez otulinę albo przez tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego. * Zachodni Szlak Turystyczny - Długość szlaku wynosi ok. 33 km. Główną atrakcją szlaku są ekosystemy otwartych turzycowisk i mechowisk, karłowatych lasów bagiennych i zbiorowisk żurawin na torfowiskach wysokich. * Północny Szlak Turystyczny - Szlak wiedzie przez miejsca o dużym znaczeniu historycznym, między innymi zobaczyć można schrony bojowe zbudowane przez Armię Czerwoną w latach 1940 - 1941. * Szlak Północno - Zachodni - Długość 60 km. atrakcją szlaku są świeżo powstałe bagna, gdzie ziemia ucieka z pod nóg a roślinność faluje jak wody jeziora. W Lipsku działa dom kultury, w którym znajdują się: sala widowiskowa i kino, biblioteka, pracownie merytoryczne, sale do organizacji uroczystości oraz siedziba Towarzystwa Przyjaciół Lipska. W Lipsku funkcjonuje muzeum regionalne, które powstało z inicjatywy Towarzystwa przyjaciół Lipska w 1975 roku. Można w nim obejrzeć dawny sprzęt rybacki i łowiecki oraz zwierzynę i ptactwo z okolicznych łąk i lasów. Znajduje się tam również spora kolekcja narzędzi gospodarczych i rolniczych. Muzeum posiada eksponaty związane z historią miasta. Tereny o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują aż 11997ha (65,1%) powierzchni, z czego na Parki Narodowe przypada 1792ha a na obszary chronionego krajobrazu 10205ha. Gmina posiada 4 pomniki przyrody. Najciekawsze zabytki na terenie miasta i gminy Lipsk: * układ urbanistyczny miasta z II połowy XVI w.; * kościół parafialny z początku XX w. w Lipsku; * cmentarz żydowski w Lipsku; * zagrody i chałupy drewniane z XIX i początku XX w. w Bartnikach, Krasnem, Lipszczanach, Rakowiczach, Skieblewie, Starożyńcach; * kościół z lat 1903-1904 w Rygałówce; * cmentarz rosyjski z czasów I wojny światowej w Lubinowie.