Szukaj w:

Łomża


Łomża1 Łomża2
Władze samorządowe powiatu: Wójt Gminy - Kazimierz Dąbkowski Przewodniczący Rady - Andrzej Szabłowski Urząd Gminy Łomża ul. Skłodowskiej 1a 18-400 Łomża tel. (0-86) 216-52-63 fax. (0-86) 216-52-64 www.lomza.gmina.edu.pl e-mail: lomza1@podlaskie.com Miejscowości należące do gminy Łomża: Andrzejki, Bacze-Lipnik, Bacze Suche, Boguszyce, Bożenica, Chojny Młode, Czaplice, Dłużniewo, Gać, Giełczyn, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Jednaczewo, Kisiołki, Konarzyce, Koty, Lutostań, Łochtynowo, Mikołajew, Mikołajki, Milewo, Modzele-Skudosze, Modzele-Wypychy, Nowe Kupiski, Nowe Wyrzyki, Pniewo, Podgórze, Puchały, Rubinówka, Rybno, Siemień Nadrzeczny, Siemień-Rowy, Sierzputy Młode, Stara Łomża nad Rzeką, Stara Łomża przy Szosie, Stare Chojny, Stare Kupiski, Stare Modzele, Stare Sierzputy, Wygoda, Zawady, Zosin. Charakterystyka powiatu łomżyńskiego Gmina Łomża położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, na obszarze "Zielonych Płuc Polski", na skraju Międzyrzecza Łomżyńskiego i w Dolinie Dolnej Narwi. Historia Infrastruktura Gmina Łomża dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą wodociągową, telefoniczną i drogową. Realizowane są zadania związane z kanalizacją i gazyfikacją. Gospodarka Mieszkańcy gminy utrzymują się głównie z rolnictwa. Rolnicy zajmują się zarówno uprawą zbóż i ziemniaków, jak i hodowlą bydła i trzody chlewnej. W gminie Łomża funkcjonuje 457 podmiotów gospodarczych, z których 10 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 447 znajdują się w rękach prywatnych. Przedsiębiorstwa z tego terenu zajmują się głównie handlem, przetwórstwem i budownictwem. Najbardziej atrakcyjne tereny do rozwoju działalności gospodarczej znajdują się w miejscowościach: Konarzyce, Stare Kupiski oraz Podgórze. Szansą dla regionu może być korzystne położenie wokół miasta Łomży, rozwój turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego. Kultura, oświata, sport Walory turystyczne powiatu Na obszarze gminy Łomża można znaleźć wiele miejsc atrakcyjnych dla przyrodników, zwłaszcza dla ornitologów, osób podglądających naturalną przyrodę, wędkarzy, myśliwych i grzybiarzy. Są również dogodne warunki do rozwoju sortów wodnych oraz ze względu na dużą ilość wzniesień, sportów zimowych. Poza tym prężnie rozwija się budownictwo letniskowe oraz agroturystyka. Najciekawsze tereny zlokalizowane są wzdłuż rzeki Narew. Atrakcje przyrodnicze: Rezerwaty przyrody mieszczące się w obrębie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego: * Rycerski Kierz - typu leśnego, utworzony w 1989 roku w celu zachowania niezwykle rzadkiego grądu czyśćowego oraz dąbrowy świetlistej. * Wielki Dział - typu leśnego, utworzony w 1990 roku w celu zachowania w stanie naturalnym zbiorowisk typu łęgowego mieszczącego się w Dolinie Narwi. Szlaki turystyczne: Zabytki: Stara Łomża - największą atrakcją gminy jest potężne grodzisko z około IX - X wieku z osadą i resztkami kościoła pw. Św Wawrzyńca przy przeprawie przez Narew. Grodzisko składa się z grodu właściwego i dwóch podgrodzi. W IX wieku funkcjonowała tu osada otwarta, na początku XI wieku wybudowano gród typu cyplowego, który pod koniec XI lub w początkach XII wieku został spalony. Około połowy XII wieku ponownie przystąpiono do fortyfikowania terenu, wznosząc gród właściwy i dwa podgrodzia, otoczone własnymi wałami. Gród uległ zniszczeniu pod koniec XIII wieku.