Powiat Łomżyński


Powiat Łomżyński

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża
tel. (0-86) 216-22-11
fax. (0-86) 216-22-11
www.powiatlomzynski.pl
e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl

Gminy wchodzące w skład powiatu łomżyńskiego: Łomża, Jedwabne, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójnia.Charakterystyka powiatu łomżyńskiego

Powiat łomżyński znajduje się w zachodniej części województwa podlaskiego. Swoim zasięgiem obejmuje 9 gmin. Ze względu na niski stopień zanieczyszczenia cały obszar znajduje się na obszarze "Zielonych Płuc Polski". Pod względem geograficznym powiat znajduje się na terytorium makroregionu Niziny Północnomazowieckiej, w skład którego wchodzą 3 mezoregiony: Międzyrzecze Łomżyńskie, Równina Kurpiowska oraz Dolina Dolnej Narwi. Powiat łomżyński nawiązał współpracę z powiatem Dingolfing - Landau z Bawarii. Celem partnerskich kontaktów ma być współdziałanie w zakresie promocji gospodarki, ochrony środowiska, turystyki, kultury i nauki.

Historia


Infrastruktura

Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w powiecie łomżyńskim wynosi 565,4km., kanalizacyjnej - 24,9km., cieplnej - 4km., zaś rozdzielczej sieci gazowej - 18,1km. W powiecie funkcjonuje 3 biologiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 1000 m3/dobę.

Gospodarka

Powiat Łomżyński jest regionem typowo rolniczym. Z pracy w gospodarstwach rolnych utrzymuje się aż 65% mieszkańców. Na terenie powiatu znajduje się 8295 gospodarstw rolnych o przeciętnej wielkości 11,2 ha. Rolnicy zajmują się zarówno uprawą zbóż i ziemniaków, jak i hodowlą bydła i trzody chlewnej. W powiecie łomżyńskim funkcjonuje 2615 podmiotów gospodarczych, z których 108 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 2507 znajduje się w rękach prywatnych. Większość firm stanowią przedsiębiorstwa małe, zatrudniające do 9. pracowników. Najwięcej podmiotów gospodarczych zlokalizowanych jest na terenie gmin Piątnica, Łomża i Śniadowo. W przemyśle dominują przedsiębiorstwa z branży rolno - spożywczej, budowlanej i drzewnej. Szansą dla regionu może być rozwój turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego.

Kultura, oświata, sport

W powiecie łomżyńskim funkcjonuje 4 przedszkola, 48 szkół podstawowych, 9 gimnazjów oraz 7 szkół ponadgimnazjalnych. Popularyzacją kultury w powiecie zajmują się Regionalny Ośrodek Kultury w Zbójnej, Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Muzeum Północno - Mazowieckie ze Skansenem Kurpiowskim w Nowogrodzie. Organizacją imprez zajmuje się Regionalny Ośrodek Kultury. Do najważniejszych cyklicznych imprez kulturalnych zaliczamy: Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie, Przegląd Sztuki Ludowej, Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Nowogrodzie, Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Nowogrodzie, Wigilia Twórców Ludowych w Nowogrodzie, Ogólnopolski Festiwal Muzyczny z udziałem gwiazd polskiej opery i operetki w dworku Lutosławskich w Drozdowie, Festiwal Filmów Przyrodniczych w Wiźnie, Targi Turystyki w Wiźnie, Jarmark Żywności Naturalnej w Wiźnie.

Walory turystyczne powiatu

Do odwiedzenia powiatu łomżyńskiego zachęca nieskażone, obfitujące w lasy środowisko, czyste wody z dużą różnorodnością ryb oraz bogate tradycje kulturowe z ciągle żywą, gwarą kurpiowską. Na obszarze powiatu jest wiele miejsc atrakcyjnych dla przyrodników, zwłaszcza dla ornitologów, osób podglądających naturalną przyrodę, wędkarzy, myśliwych, grzybiarzy. Na turystów czekają hotele, zajazdy, pensjonaty, ośrodki wczasowe oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Atrakcje przyrodnicze:

1. Rezerwaty Przyrody:
* Kaniston - typu leśnego, utworzony w 1984 roku w celu zachowania zwartego, naturalnego kompleksu olsów w Puszczy Kurpiowskiej.
* Kalinowo - typu leśnego, utworzony w 1989 roku w zachowania fragmentu lasu grądowego w przełomowym odcinku rzeki Narwi.
* Czarny Kąt - typu leśnego, utworzony w 1989 roku w celu zachowania zbiorowisk boru brusznicowego i czernicowego charakterystycznego dla Puszczy Kurpiowskiej.
* Łokieć - typu leśnego, utworzony w 1989 roku w celu zachowania w stanie naturalnym zbiorowisk torfowisk typu niskiego i wysokiego oraz naturalnych zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla Puszczy Kurpiowskiej.
* Rycerski Kierz - typu leśnego, utworzony w 1989 roku w celu zachowania niezwykle rzadkiego grądu czyśćowego oraz dąbrowy świetlistej.
* Wielki Dział - typu leśnego, utworzony w 1990 roku w celu zachowania w stanie naturalnym zbiorowisk typu łęgowego mieszczącego się w Dolinie Narwi.
2. Łomżyński Park Krajobrazowy - utworzony w 1994 roku w celu zachowania zalewowych terenów doliny Narwi.
3. Obszary chronionego krajobrazu:
* Doliny Dolnej Narwi - utworzony w 1984 roku.
* Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi - utworzony w 1982 roku w celu ochrony i zachowania doliny Narwi i Pisy z licznymi meandrami i starorzeczami oraz fragmentu Puszczy Kurpiowskiej.
4. Lasy Pniewskie, Lasy Czerwonego Boru.
1. Rzeki Biebrza, Narew i Pisa stanowiące z dopływami szlaki turystyki wodnej i miejsca rekreacji.

Szlaki turystyczne:
* Szlaki kajakowe po Pisie i Narwi.

Zabytki:
* Średniowieczne grodziska w: Samborach, Wiźnie, Pieńkach-Grodzisku, a szczególnie w Starej Łomży.
* Zabytki: Wizny, Łomży, Drozdowa, Nowogrodu, Szczepankowa, Dobregolasu oraz kompleks carskich fortów w Piątnicy.

Polecane firmy: