Jasionówka


Jasionówka - 1
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Janina Chojnowska Przewodniczący Rady - Cyprian Bartnik Urząd Gminy Jasionówka ul. Rynek 19 19-122 Jasionówka tel. (0-85) 716-00-21 fax. (0-85) 716-00-21 www.jasionowka.pl Miejscowości należące do gminy Jasionówka: Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Jasionówka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Małe, Krasne Stare, Krzywa, Kujbiedy, Łękobudy, Milewskie, Słomianka. Wiadomości ogólne o gminie Jasionówka Gmina Jasionówka leży we wschodniej części powiatu monieckiego, przy dawnym trakcie Warszawa - Wilno. Siedzibą gminy jest wieś Jasionówka, w której mieszka 810 mieszkańców. Położona jest ona wśród polodowcowych wzniesień. Część gminy leży na terenie i w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Historia Początki Jasionówki sięgają połowy XVI wieku. Ważnym etapem w dziejach Jasionówki było nadanie jej praw miejskich przez Władysława IV w 1642 roku. Przywilej ten potwierdził w późniejszych latach August III z dynastii saskiej. Za jego panowania miasto otrzymało przywilej organizowania targów i trzech jarmarków rocznie. Mimo utraty praw miejskich, Jasionówka trzy razy do roku organiuje jarmarki: w poniedziałek przed środą popielcową, we wtorek po Św. Trójcy i we wtorek po Wszystkich Świętych. Słyną one zwłaszcza z handlu końmi. Infrastruktura Z sieci wodociągowej korzysta 525 gospodarstw domowych. W gminie funkcjonuje automatyczna centrala telefoniczna, do której podłączona jest cały region. Na potrzeby gminy wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 160 m3/dobę. By była ona należycie wykorzystana potrzebna jest rozbudowana sieć kanalizacyjna. Władze gminne zainwestowały ponadto w nową szkołę podstawową i gimnazjum w Jasionówce. Nowy obiekt ma funkcjonalną salę gimnastyczną. Gospodarka Jest to typowo rolnicza gmina. Na jej terenie znajduje się 740 gospodarstw rolnych. Ponadto funkcjonuje 123 podmioty gospodarcze, z tego 7 należy do publicznego sektora własności, natomiast reszta znajduje się w rękach prywatnych. Przedsiębiorstwa zajmują się głównie: przetwórstwem, usługami, handlem i budownictwem. Kultura, oświata, sport Lokalna Ochotnicza Straż Pożarna w 1988r. otrzymała Odznaczenie Stolicy Apostolskiej - PRO ECCLESIA ET PONTIFICE. W Izbie Pamięci mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy, zobaczyć można interesujące pamiątki historyczne związane z jej działalnością. Ponadto w regionie istnieje od 1977r. 50-cio osobowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Niejednokrotnie wyróżniana i nagradzana na Przeglądach Orkiestr Dętych, w swoim repertuarze posiada bardzo oryginalną musztrę paradną, którą zachwyciła licznie zgromadzoną publiczność na placu przed Bazyliką Św. Piotra w Rzymie w 1997r. Walory turystyczne gminy Piękny krajobraz, rzeka Brzozówka, Park Krajobrazowy z wieloma gatunki roślin chronionych i rzadkich oraz ptactwo nie spotykane w innych rejonach kraju sprawia, że gmina Jasionówka jest miejscem sprzyjającym wypoczynkowi. Atrakcje przyrodnicze: * Rzeka Brzozówka. * Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego. Szlaki turystyczne: Zabytki: * Kościół - z 2. poł. XVIII w. rozbudowany w 1875r., przebudowany z dobudową wieży w latach 1909-11. * Zabytkowy układ przestrzenny Jasionówki z XV - XIX wieku - rozplanowanie miejscowości oparto na typowym schemacie miasta magdeburskiego. * Rezydencja Wołłowiczów - zespolona widokowo z miastem w XVIII i XIX wieku, tworząc charakterystyczny dla zespołów urbanistycznych z okresu późnego baroku układ miasto - dwór. * cmentarz żydowski - z nagrobkami pochodzącymi z lat 20-tych i 30-tych XIX w. aż do pierwszej połowy XX w. Posiadają one dużą wartość historyczną.

Polecane firmy:

ul. Korycińska 36, Jasionówka
tel. 857160324
biuro@pphej.com.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EJ PPH JÓZEF JANUSZ ZAMOJTUK - Logo