Jaświły


Jaświły - 1
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Jan Joka Przewodniczący Rady - Bogusław Rutkowski Urząd Gminy Jaświły 19-124 Jaświły tel. (0-85) 716-80-05 fax. (0-85) 716-80-13 http://www.jaswily.iap.pl/ e-mail: jaswily@jaswily.ug.gov.pl Miejscowości należące do gminy Jaświły: Bagno, Bobrówka, Brzozowa, Brzozowa, Dzięciołowo, Gurbicze, Jadeszki, Jaświłki, Jaświły, Mikicin, Mikicin, Mociesze, Moniuszki, Nowe Dolistowo, Radzie, Romejki, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Stare Dolistowo, Starowola, Szaciły, Szpakowo, Zabiele. Wiadomości ogólne o gminie Jaświły Gmina Jaswiły leży w północno - wschodniej części powiatu monieckiego. Północną część gminy zajmuje Biebrzański Park Narodowy, zaś wschodnią granicę wyznacza rzeka Brzozówka, która jest jednym z większych dopływów Biebrzy. Przez południowo wschodnią część gminy przepływa rzeka Nereśl. Gmina Jaświły położona jest pomiędzy następującymi drogami: * Suwałki - Augustów - Białystok. * Białystok - Mońki - Grajewo - Ełk - Gołdap. * Mężenin - Osowiec - Dolistowo Stare - Suchowola - Dąbrowa Białostocka. * Knyszyn. Historia Historia tych ziem sięga okresu wczesnego średniowiecza i jest związana z napływem osadnictwa mazowieckiego. Tereny obecnej gminy należały najpierw do Mazowsza, później do Litwy. Powstałe w XV wieku osady Jadeszki, Jaświły, Radzie i Szaciły uważa się za typowo litewskie, zaś Mikicin, Bobrówkę i Moniuszki za ruskie, a Dolistowo zasiedliła ludność pochodzenia mazowieckiego. Utworzone na początku XVI wieku wójtostwo jaświelskie powierzono najpierw dworzaninowi królewskiemu Karpowi Józefowiczowi, później Bartłomiejowi Wlewskiemu. Tereny gminy Jaświły zamieszkiwali, m.in. osocznicy i strzelcy, których zadaniem była ochrona puszczy i uczestnictwo w polowaniach. W czasie rozbiorów ziemie jaświelskie przypadły najpierw Prusom, a po pokoju w Tylży znalazły się w granicach Imperium Rosyjskiego. Infrastruktura Gospodarka Jest to typowo rolnicza gmina, ale oprócz gospodarstw rolnych istnieje drobna działalność gospodarcza. W gminie Jaświły jest zarejestrowanych 158 podmiotów gospodarczych, w tym 15 należy do publicznego, a 143 do prywatnego sektora własności. Przeważają firmy handlowe i budowlane. Kultura, oświata, sport Walory turystyczne gminy Gmina Jaświły jest interesująca pod względem turystycznym, bowiem oprócz obiektów przyrodniczych i zabytkowych są tu pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne. Atrakcje przyrodnicze: * Otulina BPN. * Rzeka Biebrza. Szlaki turystyczne: * Szlak wodny Dolistowo - Augustów. Zabytki: * Mikicin - Zespół dworski z 1847r. * Brzozowa - Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela z lat 1859-1869. * Dzięciołowo - Kaplica p.w. Św. Floriana z lat 1830-1831. * Stare Dolistowo - Kościół p.w. Św. Wawrzyńca z lat 1789-1791 * Wiatraki - w Zabielu, Szpakowie i Dzięciołowie.

Polecane firmy: