Krypno


Krypno - 1 Krypno - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Andrzej Zdanowicz Przewodniczący Rady - Andzrej Stankiewicz Urząd Gminy Krypno Krypno Kościelne 23b 19-111 Krypno tel. (0-85) 716-90-54 fax. (0-85) 716-90-35 e-mail: ug_krypno@zetobi.com.pl Miejscowości należące do gminy Krypno: Bajki-Zalesie, Białobrzeskie, Dębina, Długołęka, Góra, Kruszyn, Krypno Kościelne, Krypno Wielkie, Kulesze-Chobotki, Morusy, Peńskie, Rekle, Ruda, Zastocze, Zygmunty. Wiadomości ogólne o gminie Krypno Gmina Krypno leży w południowej części powiatu, w odległości 22 km od Moniek przy starym trakcie królewskim z Tykocina do Knyszyna. Założone w początkach XVI wieku Krypno od wielu wieków stanowi słynny ośrodek pobożności maryjnej. Historia Miejscowość Krypno powstała w XVI wieku. W tym samym wieku wybudowano tu pierwsza świątynie. Obecnie w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z II połowy XIX wieku znajduje się słynący łaskami namalowany na lipowej desce wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia, którego kult sięga XVI wieku. Jest to jedna z najwcześniejszych kopii obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, sprowadzona prawdopodobnie przez hetmana Jana Zamoyskiego do swojej kaplicy w pobliskim Knyszynie. W 1985 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu diademami papieskimi, co przyczyniło się do dalszej popularyzacji sanktuarium, będącego tradycyjnym miejscem pielgrzymek mężczyzn, rodzin i młodzieży z terenu całej archidiecezji. Infrastruktura W gminie funkcjonuje jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 420 m3/dobę. W 2001 roku gmina została uhonorowana nagrodą w wysokości 50 tys. zł. w II Edycji Konkursu "Gospodarka wodno - ściekowa na terenach wiejskich" zgłoszonych. Gospodarka Gmina ma charakter rolniczy. W regionie dominują gospodarstwa indywidualne nastawione na produkcję zbóż i ziemniaków i hodowlę bydła mlecznego i trzody chlewnej. W gminie Krypno zarejestrowanych jest 216 podmiotów gospodarczych, prawie wszystkie znajdują się w rękach prywatnych, tylko 8 z nich należy do publicznego sektora własności. Firmy prywatne prowadzą głównie drobną działalność gospodarczą, zajmują się głównie budownictwem i handlem. Kultura, oświata, sport Walory turystyczne gminy Atrakcje przyrodnicze: Szlaki turystyczne: Piesze * Królowej Bony niebieski długości 75km. Szlak Maryjny * Białystok - 15 km - Supraśl - 12 km - Sokołda - 52 km - Różanystok - 61 km - Święta Woda - 45 km - Krypno - 47 km - Juchnowiec - 10 km - Białystok Zabytki: * Kościół p.w. Narodzenia NMP z lat 1881-1885 w Krypnie (Sanktuarium Maryjne). * Dom Pamięci po Włodzimierzu Puchalskim, prekursora polskiego filmu przyrodniczego, które mieści się we wsi Morusy.

Polecane firmy:

Dolistowo Stare
tel. 857161504
spdolistowo@poczta.onet.pl
ul. Aleja Niepodległości 2a lok. 9, Mońki
tel. 857163252
ul. Wyzwolenia 11, Mońki
tel. 857165914
Dolistowo Stare
tel. 857161575 , 698471576
t.danilko@gmail.com