Szukaj w:

Piątnica


Piątnica2
Władze samorządowe powiatu: Wójt Gminy - Edward Łada Przewodniczący Rady - Dariusz Kossakowski Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica tel. (0-86) 216-24-76 fax. (0-86) 216-24-76 www.piatnica.gmina.edu.pl e-mail: piatnica@gmina.edu.pl Miejscowości należące do gminy Piątnica: Budy Czarnockie, Budy-Mikołajka, Choszczewo, Czarnocin, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin-Lubiejewo, Elżbiecin, Gomulnik, Górki-Sypniewo, Górki-Szewkowo, Guty, Jeziorko, Kalinowo, Kałęczyn, Kisielnica, Kobylin, Kosaki, Kownaty, Kownaty-Kolonia, Krzewo, Kurpie, Marianowo, Motyka, Murawy, Nagórki, Niewodowo, Nowe Krzewo, Nowiny, Nowy Cydzyn, Olszyny, Olszyny-Kolonia, Pęza, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Poniat, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Taraskowo, Truszki, Wiktorzyn, Wyłudzin, Wyrąb, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy. Charakterystyka gminy Piątnica Gmina Piątnica jest położona w centralnej części powiatu łomżyńskiego, na obszarze "Zielonych Płuc Polski", na Międzyrzeczu Łomżyńskim. Siedziba władz Gminy, miasto Nowogród leży w Dolinie Dolnej Narwi, przy ujściu Pisy do Narwi. Historia Infrastruktura Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyja rozwinięta infrastruktura techniczna. Sieć wodociągową posiada 43 miejscowości gminy. Cała gmina jest stelefonizowana, natomiast utwardzone drogi o nawierzchni bitumicznej prowadzą do 25 miejscowości. Przyjęte kierunki rozwoju gminy zakładają dalszą rozbudowę infrastruktury technicznej o sieć kanalizacyjną a następnie gazową oraz modernizację pozostałej sieci dróg. Gospodarka Większość mieszkańców gminy utrzymuje się z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Na tym terenie dominuje tradycyjna kultura rolna. W gminie Piątnica zarejestrowane jest 544 podmioty gospodarcze, z których 20 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 524 znajduje się w rękach prywatnych. Największe przedsiębiorstwo zajmuje się przetwórstwem mleka. Kultura, oświata, sport Szerzeniem kultury zajmuje się w regionie Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie. Ekspozycja w Muzeum składa się z kilku oddzielnych wystaw. Pierwsza poświęcona jest szacie roślinnej Kotliny Biebrzańskiej, w kolejnych salach można podziwiać kolejno ptaki i ssaki z tego obszaru. Zaszczytne, oddzielne miejsce przyznano dla króla bagien - łosia. Ze względu na umieszczenie Muzeum w dworku należącym niegdyś do Lutosławskich, umieszczono w nim dział gromadzący pamiątki po tej rodzinie oraz po Romanie Dmowskim, który spędził w nim ostatnie miesiące swego życia. Walory turystyczne powiatu Największym walorem regionu jest `położenie nad rzeką Narew oraz w obszarach chronionego krajobrazu Doliny Dolnej Narwi. Są to tereny doskonale nadające się do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. I w tym należy upatrywać szansę rozwoju gminy. Atrakcje przyrodnicze: * Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie - mieści się ono w dworku należącym niegdyś do Lutosławskich. Z rodziny tej wywodzą się bardzo znane osobistości, takie jak twórca polskiego skautingu - ksiądz Kazimierz Lutosławski oraz słynny kompozytor - Witold Lutosławski. * Łomżyński Park Krajobrazy Doliny Dolnej Narwi. * Leży na trasie krajowej prowadzącej na jeziora Mazurskie. * Rezerwat przyrody Kalinowo - utworzony w 1989 roku w celu zachowania fragmentu lasu grądowego w przełomowym odcinku rzeki Narwi. Szlaki turystyczne: * Ścieżki przyrodnicze w rezerwacie Kalinowo. Zabytki: Fortyfikacje obronne wokół Piątnicy - powstałe na przełomie XIX i XX wieku. Odegrały one ważną rolę w historii Polski, bowiem w 1920 stały się bastionem powstrzymującym przez 5 dni natarcie wojsk bolszewickich, co przyczyniło się do udanego przygotowania obrony stolicy kraju, a w dniach 7-10 września 1939r. żołnierze 33 Pułku Piechoty opierali się natarciom hitlerowców. W perspektywie fortyfikacje są przeznaczone do zagospodarowanie na cele turystyczne i rekreacyjne. Na jednej części od trzech lat urządzane są zawody motocrossowe o znaczeniu krajowym.