Szukaj w:

Płaska


Płaska2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Bogdan Antoni Wysocki Przewodniczący Rady - Waldemar Ludnik Urząd Gminy Płaska 16-326 Płaska tel. (0-87) 641-87-77 fax. (0-87) 641-87-76 e-mail: plaska@vc.pl Podstawowe dane o gminie: Gmina Płaska Powierzchnia w km2 LUDNOŚĆ (w tys.) Ogółem Mężczyzn Kobiet Na km2 Przyrost naturalny 373 2681 1395 1286 7 3,7 Miejscowości należące do gminy Płaska: Dalny Las, Gorczyca, Gruszki, Hanus Jałowy Róg, Jazy, Kielmin, Kopanica, Księży Mostek, Kudrynki, Lipiny, Lubinowo, Macharce, Mały Borek, Mikaszówka, Mołowiste, Muły, Osienniki, Ostryńskie, Perkuć, Płaska, Podmacharce, Przewięź, Rubcowo, Rudawka, Rygol, Serski Las, Serwy, Strzelcowizna, Sucha Rzeczka, Tartak, Trzy Kopce. Charakterystyka Gmina Płaska mieści się w południowo - wschodniej części Równiny Suwalsko - Augustowskiej, na granicy polsko - białoruskiej. Przez gminę biegną dwie drogi o znaczeniu turystycznym: Augustów - Sejny i Augustów - Lipsk. Ciekawym elementem ukształtowania powierzchni gminy jest jezioro Serwy i rynna lodowcowa ułożona równoleżnikowo a wypełniona jeziorami: Gorczyckie, Orle, Paniewo, Krzywe, Mikaszewo, Mikaszówek. Lasy zajmują aż 55% powierzchni gminy. Z tego powodu gęstość zaludnienia jest niewielka i wynosi zaledwie 7 mieszkańca na km2. Osadnictwo na tym terenie zaczęło się rozwijać już w XVI wieku, ale dopiero budowa Kanału Augustowskiego przyczyniła się do jego rozwoju. Jako odrębna jednostka administracyjna gmina Płaska istnieje od 1973 roku. Warto również przybliżyć historię wsi Gruszki, która mieści się na terenie gminy Płaska. Powstała ona w 1789 roku. We wsi nie było szlachty, mieszkali tam wyłącznie chłopi. W czasie powstania styczniowego, w okolicach Gruszek, największą i zwycięską bitwę stoczył oddział "Wawra". W czasie II wojny światowej działała na tym obszarze organizacja Strzelców Piłsudskiego. Dowodził ją Zygmunt Jadeszko, brat Władysława Jadeszki. W 1944 roku NKWD rozbiło działającą na tym obszarze grupę AK "Żwirki". Aresztowanych partyzantów przewieziono do obozu w Ostaszkowie a następnie umieszczono ich w Riazaniu. Jeńcy którzy nie posiadali stopni wojskowych zostali odwiezieni do Białej Podlaskiej. W 1999 roku Władysław Jadeszko ufundował w Gruszkach krzyż, jako wotum dziękczynne za szczęśliwy powrót do domu. Obecnie wieś Gruszki jest niewielką miejscowością, w której istnieje tartak dwa sklepy i szkoła. Mieszkańcy gminy utrzymują się głównie z lasu. Szansą rozwoju jest również agroturystyka. Natomiast rolnictwo na tym obszarze ma niewielkie znaczenie, bowiem ziemia jest zbyt jałowa, aby było ono opłacalne. W gminie Płaska funkcjonuje 627 przedsiębiorstw: 9 sektora publicznego i 618 prywatnych. Urząd Gminy największe dochody czerpie z podatku leśnego, podatku od nieruchomości, a z podatku rolnego ma niewielkie korzyści. Tab. Podmioty gospodarki narodowej gminy według wybranych sekcji. Rolnictwo Przetwórstwo Budownictwo Handel Hotele i restauracje Transport Obsł. nieruchomości Edukacja Służba zdrowia Pozostałe Razem 474 28 12 35 28 21 8 4 4 10 627 W związku z posiadaniem tak dużej ilości lasu, istnieje duże zagrożenie pożarowe. Problem stara się rozwiązać gmina organizując jednosteki Ochotniczej Straży Pożarnej. Aż 200 mieszkańców gminy stanowią strażacy ochotnicy. W gminie funkcjonuje 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Taka liczba jest wystarczająca z uwagi na niewielką liczbę żyjących tam dzieci. Sprawami mieszkańców zajmuje się lokalna gazeta pt. "Płaska". Jest to dwumiesięcznik wydawany pod redakcją pani Barbary Czubańskiej. Walory turystyczne W gminie Płaska warto zobaczyć; * drewniany kościół i dzwonnica z początku XX w. w Mikaszówce; * krzyż żeliwny z I połowy XIX w. odlany z żelaza z miejscowych rud w Mikaszówce; * cmentarz rosyjsko - niemiecki z czasów I wojny światowej w Rudawce. Atrakcje przyrodnicze: Gmina Płaska jest bardzo atrakcyjnym przyrodniczo regionem. Tereny o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 23100ha (61,9%) powierzchni, z czego na Rezerwaty przyrody przypada 1434,5ha a na obszary chronionego krajobrazu 23100ha. Gmina posiada 8 pomników przyrody. Rezerwaty przyrody: Mały Borek - florystyczny - występują w nim dobrze zachowane bory świerkowe wilgotne z dorodnym drzewostanem sosnowym; Starożyn - florystyczny - z zachowanym lasem mieszanym różnowiekowym i naturalnymi olsami; Perkuć - florystyczny - naturalny bór mieszany na wąskim wyniesieniu morenowym.