Szukaj w:

Radziłów


Radziłów2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Kazimierz Gwiazdowski Przewodniczący Rady - Aneta Małgorzata Michałowska Urząd Gminy Radziłów Pl. 500-lecia 14 19-213 Radziłów tel. (0-86) 273-60-01 fax. (0-86) 273-60-01 www.gminaradzilow1.republika.pl e-mail: gminaradzilowl@poczta.onet.pl Miejscowości należące do gminy Radziłów: Barwiki, Borawskie-Awissa, Borawskie-Awissa-Kolonia, Brodowo, Brychy, Czachy, Czaple, Czerwonki, Dębówka, Dusze, Glinki, Grąd, Janowo, Karwowo, Kieljany, Klimaszewnica, Kolonie Słucz, Konopki, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo, Łoje-Awissa, Łoje-Gręzko, Mikuty, Mścichy, Okrasin, Ostrowik, Racibory, Radziłów, Radziłów-Kolonia, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Słucz, Sośnia, Szlasy, Szyjki, Święcienin, Święcienin-Kolonia, Wiązownica, Wypychy, Zakrzewo, Zawisie. Charakterystyka gminy Gmina Radziłów położona jest w południowej części powiatu grajewskiego na terenie "Zielonych Płuc Polski". Część obszaru gminy wchodzi w skład Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Przez Radziłów przebiega droga Łomża - Jedwabne - Osowiec. Miejscowość gminna Radziłów położona jest na dużej wyspie otoczonej bagnami Wissy i Słuczy przy ujściu Słuczy do Kubry. Historia Pierwsze wzmianki o miejscowości Radziłów pochodzą z 1444 roku. Początkowo było to miasto książęce a później królewskie. W latach 1548 -1795 miejscowość była siedzibą powiatu oraz sądu ziemskiego. Radziłów od początku swojego istnienia miał charakter rolniczy i taki stan zachował się do dnia dzisiejszego. Po trzecim rozbiorze miasto przeszło w ręce Prus a po traktacie w Tylży znalazło się w granicach Cesarstwa Rosyjskiego. W 1870 roku Radziłów utracił prawa miejskie, których nie odzyskał do dnia dzisiejszego. Infrastruktura Władze gminy poczyniły w ostatnich latach wiele inwestycji proekologicznych, mających na celu ochronę unikalnego biebrzańskiego krajobrazu. Temu celowi ma służyć: nowoczesne składowisko odpadów, program selektywnej zbiórki śmieci, biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 6200m3/dobę, oczyszczalnie przyzagrodowe oraz zmodernizowany system ogrzewania w szkołach. Gmina Radziłów jest całkowicie stelefonizowana i zwodociągowana. Gospodarka Jest to gmina o charakterze typowo rolniczym, w której dominują gospodarstwa indywidualne nastawione na produkcję wielokierunkową. Ze względu na swoje położenie posiada ona dogodne warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. W gminie Radziłów funkcjonuje 142 podmiotów gospodarczych, z czego 11 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 131 znajduje się w rękach prywatnych. Dominują małe zakłady usługowo - handlowe. W gminie są dogodne warunki do rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego bazującego na lokalnym surowcu. Kultura, oświata, sport W gminie Radziłów funkcjonuje 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. W Radziejowie co roku organizowanych jest wiele imprez kulturalnych. Do ciekawszych można zaliczyć "Zapusty", w czasie których odbywa się "Ziabela" - jest to para naturalnej wielkości lalek umieszczonych na poziomo ustawionym kole. Według tradycji postacie te przedstawiają szlachcica Jana i jego rozpustną żonę Izabelę (stąd "Ziabela"), którzy przez zabawę i pijaństwo roztrwonili majątek. Poza tym w czasie wakacji odbywa się na stadionie wiele ciekawych festynów. Walory turystyczne gminy Gmina Radziłów oferuje wiele atrakcyjnych form spędzenia wolnego czasu. Turystę zainteresować może zwłaszcza znajdujący się tam fragment Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dla przyjeżdżających udostępniona jest wieża widokowa, z której można obserwować przepiękne krajobrazy Doliny Biebrzy. W gminie są warunki do uprawiania turystyki pieszej, wodnej i rowerowej. Atrakcje przyrodnicze: * Biebrzański Park Narodowy i jego otulina. Zabytki: * Kościół św. Anny w Radziłowie - zachowały się w nim dwie późnogotyckie rzeźby mazowieckie o cechach ludowych z XV wieku, przedstawiające św. Jerzego i zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. * Stare przydrożne kapliczki. * Fragmenty grobli szwedzkiej w Sośni. * Zespół dworsko - pałacowy w Słuczu. * Kośćiół drewniany z 1739 roku w Kramarzewie. * Młyn wodny w Karwowie. Szlaki turystyczne: * Żólty szlak pieszy. * Szlak kajakowy rzeką Biebrzą.