Szukaj w:

Rajgród


Rajgród1 Rajgród2
Władze samorządowe gminy: Burmistrz - Zygmunt Dziądziak Przewodniczący Rady - Stanisław Ziuzia Urząd Miejski Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród tel. (0-86) 272-16-24 fax. (0-86) 272-16-24 e-mail: um_rajgr@eta.pl Miejscowości należące do gminy Rajgród: Bełda, Biebrza, Budy, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Pikły, Przejma, Przestrzele, Rajgród, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Tama, Turczyn, Tworki, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska, Wykowo. Charakterystyka gminy Gmina Rajgród położona jest w północnej części powiatu grajewskiego na Pojezierzu Ełckim, na terenie "Zielonych Płuc Polski". Siedziba gminy, miasto Rajgród leży nad jeziorem Rajgrodzkim. Przez miejscowość przebiega ważny szlak komunikacyjny Warszawa - Ostrołęka - Łomża - Grajewo - Augustów. Historia W XII i XIII wieku istniał tu gród Jaćwingów o nazwie Raj. W późniejszym czasie Rajgród należał Mazowsza. W wyniku układu melneńskiego z 1422 roku przeszedł w ręce Litwy. Prawa miejskie nadano miejscowości w 1568 roku. W XVI - XVIII wieku istniało tutaj starostwo grodowe. Miasto zniszczyli Tatarzy w 1568 roku. Po trzecim rozbiorze Polski region wszedł w skład państwa pruskiego, po traktacie w Tylży przejęło je Cesarstwo Rosyjskie. W 1831 w czasie powstania listopadowego pod Rajgrodem wojska polskie odniosły zwycięstwo pod wodzą gen. A. Giełguda nad oddziałami rosyjskimi O. Sackena. W latach 1870 - 1924 Rajgród był pozbawiony praw miejskich. W czasie okupacji niemieckiej na terenie miasta istniało getto, z którego około 1,2 tys. wywieziono do obozu przejściowego w Boguszach. Infrastruktura W Rajgrodzie ze zbiorczej sieci wodociągowej korzysta 0,6 tys. mieszkańców (32,1%), natomiast z kanalizacyjnej 0,3 tys. (15,2%). Na potrzeby regionu wybudowano oczyszczalnię ścieków o przepustowości 400 m3/dobę. Gospodarka Jest to gmina o charakterze typowo rolniczym, w której dominują gospodarstwa indywidualne nastawione na produkcję wielokierunkową. Ze względu na swoje atrakcyjne położenie posiada ona dogodne warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego, turystyki i agroturystyki. W gminie Rajgród funkcjonuje 390 podmiotów gospodarczych, z czego 13 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 377 znajduje się w rękach prywatnych. Dominują małe zakłady usługowo - handlowe. Kultura, oświata, sport Walory turystyczne gminy Gmina Rajgród oferuje wiele atrakcyjnych form spędzenia wolnego czasu. Turystę zainteresować może wypoczynek nad jeziorem Rajgrodzkim, wokół którego funkcjonuje wiele ośrodków wypoczynkowych. W gminie są warunki do uprawiania turystyki pieszej, wodnej i rowerowej. Atrakcje przyrodnicze: * Jezioro Rajgrodzkie - wokół niego znajduje się wiele ośrodków wczasowych, Rozbudowana linia brzegowa oraz mocno wydłużone odnogi sprzyjają rozwojowi żeglarstwa. * Rezerwat przyrody - Czapliniec Bełda- faunistyczny, utworzony w 1958 roku w celu ochrony miejsc gniazdowania czapli siwej. * Rezerwat przyrody - Czerwone Bagno - naturalne zespoły roślinności leśnej, bagiennej i torfowiskowej; pierwsza chroniona w Polsce ostoja łosia. * Torfowisko Kuwasy. Zabytki: * Kościół parafialny z 1913 roku. * Dwie drewniane kapliczki z XIX w. * Zabudowa rynku z XIX w. * stare miasteczko z Górą Zamkową (grodziskiem Jaćwingów z XII w.). Szlaki turystyczne: * Szlak kajakowy. * Czerwony szlak rowerowy - Rajgród - Wojdy - Rybczyzna - Woźnawieś - Grzędy - Wilcza Góra