Powiat Sejneński


Powiat Sejneński

Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul. 1-go Maja 1
16-500 Sejny
tel. (0-87) 516-20-66
fax. (0-87) 516-20-13
e-mail: starosta@powiat.sejny.pl
www.powiat.sejny.pl


Gminy wchodzące w skład Powiatu Sejneńskiego: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny, Sejny - miasto.

Charakterystyka

Powiat Sejny leży na północno - wschodnim krańcu województwa podlaskiego na Pojezierzu Litewskim, precyzyjniej są to tereny określane jako "Ziemia Sejneńska" lub inaczej Pagórki Sejneńskie. Powiat Sejny położony jest na obszarze zwanym Zielone Płuca Polski. Rzeźba tego terenu charakteryzuje się dużą lesistością oraz dużą ilością jezior. W powiecie Sejny od 2000 roku działa Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej, którego celem jest współpraca między samorządami przy realizacji ponadlokalnych przedsięwzięć. Zwłaszcza związanych z budową infrastruktury technicznej. Stowarzyszenie stara się również wspólnie opracowywać plany, tak by łatwiej pozyskać fundusze na ten cel.
W powiecie sejneńskim mieszkańcy utrzymują się głównie z rolnictwa. Dominują gospodarstwa indywidualne powyżej 15 ha. Rolnicy uprawiają głównie pszenżyto oraz mieszanki zbożowe. Szansą dla rolników jest produkcja ekologiczna oraz agroturystyka. W powiecie Sejny funkcjonuje 3224 podmiotów gospodarczych, z czego 75 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 3149 stanowi własność prywatną. Największym zakładem przemysłowym w powiecie jest mleczarnia w Sejnach, która posiada wytwórnię twardych serów. Prócz tego funkcjonują drobne zakłady branży rolno - spożywczej i drzewnej oraz placówki handlowo-usługowe. Brak jest natomiast uciążliwego dla środowiska przemysłu. Szansą rozwoju regionu są przejścia graniczne z Litwą: drogowe w Ogrodnikach oraz kolejowe w Trakiszkach.
Prawie połowę mieszkańców powiatu Sejny stanowią Litwini, największy ich odsetek mieszka w okolicach Puńska. W Sejnach funkcjonuje Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza, Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, Dom Kultury Litewskiej, którym ma swoją siedzibę w Konsulat Republiki Litewskiej.
Dom Kultury Litewskiej, w którym mieści się także Konsulat Republiki Litewskiej.
Walory turystyczne
Imprezy kulturalne w powiecie Sejny:
* Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Baltic -Satelid"
* Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych "Juniores Priores Organorium Sejnenis"
* Polonijne Warsztaty Teatralno - Taneczne Polsko-Litewskie Warsztaty Teatralne
* Letnie spotkania z kulturą
* "Powitanie Lata"
* "Dni Sejn"
* Dziecięca Oficyna Wydawnicza
* "Pożegnanie Lata"

Atrakcje przyrodnicze
W powiecie Sejny czeka na turystów wiele atrakcji zwłaszcza przyrodniczych. Ziemie te położone są na terenie Zielonych Płuc Polski, w Transgranicznym Obszarze Przyrody Chronionej. Na jej obszarze znajdują się aż 103 jeziora, ponadto przez region przepływają dopływy Niemna rzeki: Marycha oraz Czarna Hańcza. Liczne jeziora i rzeki stwarzają dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych oraz wędkarstwa, natomiast zimą możliwe jest uprawianie łyżwiarstwa i narciarstwa biegowego. Kolejnym atutem Powiatu są duże, zwarte kompleksy leśne, rezerwaty przyrody oraz obszary chronionego krajobrazu.

Walory turystyczne
* Jednodniowe wycieczki do Wilna.
* Spływy kajakowe Kanałem Augustowskim i szlakiem Czarnej Hańczy.
* Wigierski Park Narodowy.
* Jeździectwo i przejażdżki zaprzęgiem konnym po lesie.
* Trasy rowerowe, piesze i samochodowe.
* Degustacje potraw regionalnych.
* Prezentacje kultury i folkloru litewskiego.
* Zwiedzanie bazyliki w Sejnach (XVII w.).

Polecane firmy:

ul. Gen. Franciszka Kleeberga 2C, Bielsk Podlaski
tel. 856749635 , 502226307
autopeski@op.pl
ul. Traugutta Romualda 3, Białystok
tel. 856777333 , 790414333
restauracja@hoteltraugutta3.pl
HOTEL TRAUGUTTA 3 - Logo
ul. Zamek 9 LOK.1, Knyszyn
tel. 857169778
ul. Wincentego Witosa 25 LOK 13, Białystok
tel. 856635338
ul. Zaścianki 71, Zaścianki
biuro@brukton.pl