Puńsk


Puńsk - 1
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Witold Liszkowski Przewodniczący Rady - Waldemar Kazimierz Krakowski Urząd Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk tel. (0-87) 516-10-40 fax. (0-87) 516-10-48 e-mail: gmpunsk@poczta.onet.pl Miejscowości należące do gminy Puńsk: Boksze, Buda Zawidugierska, Buraki, Dowiaciszki, Dziedziule, Giełujsze, Kalinowo, Kompocie, Krejwiany, Nowinniki, Ogórki, Oszkinie, Pełele, Poluńce, Przystawańce, Puńsk, Rejsztokiemie, Sankury, Sejwy, Skarkiszki, Smolany, Stare Boksze, Szlinokiemie, Szołtany, Tauroszyszki, Trakiszki, Trompole, Widugiery, Wiłkopedzie, Wojciuliszki, Wojtokiemie, Wołyńce, Żwikiele. Charakterystyka Położona na Pojezierzu Sejneńskim gmina Puńsk jest najbardziej na północ wysuniętą gminą Powiatu Sejneńskiego. Początkowo na terenach dzisiejszej gminy Puńsk mieszkali Jaćwingowie, później w ich miejsce osiedlili się Litwini. Do chwili obecnej ludność tej narodowości stanowi 80% ogółu mieszkańców. Obecna siedziba gminy - wieś Puńsk w latach 1647 - 1852 posiadała prawa miejskie. Początkowo w miejscowości tej miał swoją siedzibę zarząd Puszczy Mereckiej. Podczas II wojny światowej znaczna część wsi uległa zniszczeniu. Mieszkańcy utrzymują się głównie z rolnictwa. Część z nich zaczyna również inwestować w agroturystykę. Poza tym rozwija się drobna działalność gospodarcza. W gminie Puńsk funkcjonuje 745 podmiotów gospodarczych, wśród nich 17 należy do publicznego sektora własności a 728 do prywatnego. Puńska piekarnia wypieka prawdziwy wiejski chleb, zaś w masarni "Dresna" wytwarzana jest tradycyjna litewska kiełbasa zwana skiladź a kawiarnia "Sodas" oferuje litewskie dania. W Puńsku funkcjonuje Dom Kultury Litewskiej liceum litewskie i wydawnictwo Aušra, jedno z największych zakładów pracy w gminie. W 1992r. otwarto w Puńsku skansen, przedstawiający XIX-wieczną zagrodę litewską. Co roku odbywa się w nim Festiwal Teatrów Stodolanych. Są też dwa muzea regionalne: etnograficzne powstałe dzięki wieloletnim wysiłkom kolekcjonerskim Józefa Vainy oraz historyczne, którego głównym celem jest zbieranie eksponatów związanych z historią i teraźniejszością Litwinów zamieszkałych w regionie Suwalszczyzny. W muzeum etnograficznym zobaczyć można zbiór XIX-wiecznych sprzętów gospodarstwa wiejskiego z terenu pogranicza polsko - litewskiego a także stare tkaniny, ubiory, plastykę obrzędową i in. Atrakcje przyrodnicze Do odwiedzin gminy Puńsk zachęcają liczne atrakcje zwłaszcza przyrodnicze: * Jeziora Sejwy i Boksze. * Rezerwat przyrody "Bobruczek" z ostoją bobrów. * Dwa szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy. Zabytki gminy Puńsk: Puńsk: * Układ urbanistyczny z XVI/XVIII w. * Kościół neogotycki z lat 1877-81. Smolany: * Poreformacki zespół klasztorny z lat 1839-40. * Drewniane chałupy z drugiej połowy XIX wieku i karczma. Trakiszki: drewniany budynek dworca kolejowego z końca XIX w. Przystawańce, Szlinokiemie, Rejsztokiemie, Trompole, Widugiery, Wojtokiemie, Wołyńce: zabytkowe domy z połowy XIX w.

Polecane firmy:

ul. Słowackiego Juliusza 11, Sejny
tel. 875162740
Giby
tel. 875165130 , 668279434
zielonaostoja@interia.pl
Trakiszki
tel. 875161304
Orlinek
tel. 875164669