Dziadkowice


Dziadkowice - 1
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Marian Stanisław Skomorowski Przewodniczący Rady - Paweł Migowski Urząd Gminy Dziadkowice 17-306 Dziadkowice tel. (0-85) 657-10-31 fax. (0-85) 657-10-32 e-mail: ugdziadkowice@post.pl Miejscowości należące do gminy Dziadkowice: Brzeziny-Janowięta, Brzeziny-Niedźwiadki, Chrościanka, Dołubowo, Dziadkowice, Hornowo, Hornowszczyzna, Jasienówka, Kąty, Korzeniówka, Lipiny, Malewice, Malinowo, Mała Jasienówka, Osmola, Smolugi, Wojeniec, Zaminowo, Zaporośl, Zaręby, Żuniewo, Żurobice, Żurobice-Bagno. Charakterystyka Gmina Dziadkowice położona jest w południowej części województwa podlaskiego na północ od Siemiatycz. Siedzibą władz gminy jest położona na międzynarodowej trasie nr 19 Białystok - Lublin - Rzeszów wieś Dziadkowice. Należy do Podlaskiego Stowarzyszenia gmin z siedzibą w Drohiczynie. Mieszkańcy gminy Dziadkowice utrzymują się głównie z rolnictwa. Ponad połowę powierzchni gminy zajmują użytki rolne. Dominuje hodowla bydła mlecznego oraz trzody chlewnej, produkcja roślinna oraz hodowla koni. Natomiast lokalne zasoby leśne wykorzystują dwa tartaki oraz kilka zakładów stolarskich. W gminie pod koniec 2001 roku działało 119 podmiotów gospodarczych, z których 12 należało do publicznego sektora własności a 117 do prywatnego. Większość firm zajmuje się działalnością handlowo - usługową. W gminie warto zobaczyć: * Kościół parafialny pw. św. Trójcy z 1802 r. w Dziadkowicach. * Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej w Osmoli (z lat 1920-29). * Kurhan - pozostałość osadnictwa na tych ziemiach znajdujący się nieopodal kościoła w Osmoli. * Głaz naturalny polodowcowy - koło Szkoły Podstawowej w Osmoli. * Kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła z 1902-1904 r. w Dołubowie. * Cerkiew greko-katolicka, obecnie prawosławna pw. św. Michała z 1800 r. w Żurobicach. * Przydrożne kapliczki z XIX w. i początku XX w. Odwiedzający gminę Dziadkowice może odpocząć w obfitującym w runo i zwierzynę lesie, skorzystać z uroków jeziora w Lipinach i urządzeń sportowo - rekreacyjnych przy szkołach podstawowych.

Polecane firmy:

ul. Górna 61, Siemiatycze
tel. 856552291
ul. Słowiczyńska 31, Siemiatycze
tel. 856552581
Zaminowo
ul. Zaszkolna 28, Siemiatycze
ul. Głowackiego Bartosza 67, Siemiatycze
tel. 856556728 , 604509567