Grodzisk


Grodzisk - 1
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Antoni Tymiński Przewodniczący Rady - Stanisław Bolewski Urząd Gminy Grodzisk ul. 1 Maja 6 17-315 Grodzisk tel. (0-85) 656-80-61 fax. (0-85) 656-80-40 www.grodzisk.com gmina@grodzisk.com Miejscowości należące do gminy Grodzisk: Aleksandrowo, Biszewo, Bogusze-Litewka, Czaje, Czarna Cerkiewna, Czarna Średnia, Czarna Wielka, Dobrogoszcz, Dołubowo-Wyręby, Drochlin, Grodzisk, Jaszczołty, Kamianki, Koryciny, Kosianka Leśna, Kosianka-Boruty, Kosianka-Trojanówka, Kozłowo, Krakówki-Dąbki, Krakówki-Włodki, Krakówki-Zdzichy, Krynki-Białokunki, Krynki-Borowe, Krynki-Jarki, Krynki-Miklasy, Krynki-Sobole, Lubowicze, Makarki, Małyszczyn, Mierzynówka, Morze, Niewiarowo-Przybki, Niewiarowo-Sochy, Nowe Sypnie, Porzeziny-Giętki, Porzeziny-Mendle, Rybałty, Siemiony, Stadniki, Stara Kosianka, Stare Bogusze, Stare Sypnie, Targowisk, Żale, Żery Bystre, Żery-Czubiki, Żery-Pilaki. Charakterystyka Gmina Grodzisk leży w południowej części województwa podlaskiego na Wyżynie Drohiczyńskiej, która jest częścią Wysoczyzny Podlaskiej, w obrębie "Zielonych Płuc Polski". Nazwa Grodzisk pochodzi prawdopodobnie od grodziska-wału obronnego. Pierwszą informacją o Grodzisku jest notka dotycząca zakładania i wyposażania kościołów parafialnych w Ziemi Drohiczyńskiej. W 1501r. Grodzisk otrzymał Michał Gliński, marszałek nadworny Aleksandra Jagiellończyka. Po skonfiskowaniu jego dóbr Grodzisk przeszedł w ręce rodu Sapiechów. Długo nie pobył w ich władaniu, bowiem Jan Sapiecha zamienił się na ziemie z Lenartem Kosińskim. W XVIII wieku Grodzisk znów zmienił właściciela przeszedł w posiadanie Butlerów. Po trzecim rozbiorze dobra zostały wcielone do Prus, a po traktacie w Tylży w 1807r. przeszły w posiadanie Imperium Rosyjskiego. Po upadku powstania Listopadowego dobra należące do obecnej gminy Grodzisk zostały skonfiskowane przez rząd carski. Wkrótce potem odkupiła go rodzina Potockich. W jej posiadaniu zostaje aż do około 1918r. Tuż po I wojnie światowej Potoccy sprzedali majątek Władysławowi Brzezińskiemu. Gmina Grodzisk ma charakter rolniczy. Na jego obszarze dominują gospodarstwa indywidualne zajmujące się uprawą zbóż, mniejszą rolę odgrywa produkcja ziemniaków, roślin pastewnych i przemysłowych oraz warzyw. Gospodarstwa zajmują się również hodowlą bydła, głównie mlecznego. W gminie Grodzisk znajduje się 159 podmiotów gospodarczych, z czego 10 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 149 znajduje się w rękach prywatnych. Większość z nich stanowią firmy handlowo - usługowe. Atrakcje gminy: * Koryciny - rezerwat przyrody powstał w 1975 roku, utworzono go w celu zachowania w naturalnym stanie zbiorowisk leśnych grabowo - dębowych charakterystycznych dla Wyżyny Drohickiej. * Stadnina koni - możliwość nauczenia się jazdy wierzchem. * Pomnikowe drzewa. * Możliwość zorganizowania łowów. Zabytki gminy Grodzisk: Grodzisk: * Kościół p.w. Wniebowzięcia N.P. Marii - obecnie nie używany z racji wybudowania murowanego. Początkowo mieściła się tu dawna cerkiew unicka, wzniesiona 1709r. z fundacji Marka Antoniego Butlera. * Cerkiew p.w. Św. Mikołaja. Czarna Cerkiewna - Cerkiew p.w. Opieki Matki Boskiej. Czarna Wielka - około 500 m na wschód od miejscowości znajduje się cmentarzysko słowiańskie z XI-XII wieku.

Polecane firmy:

ul. Armii Krajowej 26, Siemiatycze
tel. 856552577
pksiem@neostrada.pl
ul. Wysoka 51A, Siemiatycze
ul. Krótka 1, Mielnik
tel. 856577013
ul. Szkolna 4, Czartajew
tel. 856560003
spczartajew@list.pl
ul. Krzywa 18, Siemiatycze
tel. 856552642 , 604550367
tromarpolska@wp.pl