Mielnik


Mielnik - 1 Mielnik - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Eugeniusz Wichowski Przewodniczący Rady - Mieczysław Jaroszuk Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik tel. (0-85) 657-72-41 fax. (0-85) 657-71-21 www.mielnik.com.pl e-mail: mielnik@zetobi.com.pl Miejscowości należące do gminy Mielnik: Adamowo-Zastawa, Adamowo-Zastawa, Dębniak, Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Osłowo, Pawłowicze, Poręby, Prowały, Radziwiłłówka, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo, Żołędne. charakterystyka Gmina Mielnik jest najbardziej wysuniętym na południowy - wschód regionem powiatu Siemiatycze. Podobnie jak cały powiat leży na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej. Od wschodu gmina graniczy z Białorusią a od południa z rzeką Bug. Pierwsze wzmianki o Mielniku pochodzą z około XI wieku. Rozwój osady zapewniało położenie na dwóch ważnych szlakach handlowych, pierwszym była rzeka Bug, zaś drugim droga z Wilna do Krakowa. W XI i XII wieku ziemia mielnicka należała do rosyjskiego księcia Daniela Szwarno. W 1240 roku na osadę Mielnik najechali Tatarzy, natomiast okolica została zniszczona przez książąt teutońskich w 1378r. W XIV i XV wieku ziemie te należały do Litwinów. Ważnym etapem w rozwoju Mielnika było nadanie mu praw miejskich w 1440 roku, które utracił on w 1934 roku. W XVI wieku zaczęto wydobywać kredę z znajdujących się w okolicy licznych złóż. Miejscowość została poważnie zniszczona w czasie potopu szwedzkiego. Rzeka Bug w tym regionie tworzyła często linię frontu podczas działań I i II Wojny Światowej. Niemcy rozmieścili swoje wojska na południowo-zachodnim, a Rosjanie na północno-wschodnim brzegu rzeki. Gmina Mielnik mieszkańcy utrzymują się z rolnictwa. Na jego obszarze dominują gospodarstwa indywidualne zajmujące się uprawą zbóż, mniejszą rolę odgrywa produkcja ziemniaków, roślin pastewnych i przemysłowych oraz warzyw. Gospodarstwa zajmują się również hodowlą bydła, głównie mlecznego. Gmina Mielnik słynie z złóż kredy. Odkrywki na uroczysku "Głogi" oraz obok Góry Zamkowej są obecnie zasypane. Jedyne czynne wyrobisko znajduje się przy ulicy Białej i ciągnie się w kierunku Góry Uszeście. W gminie istnieje drobna działalność gospodarcza głównie o charakterze handlowo usługowym. Zarejestrowanych jest 149 podmiotów gospodarczych, z czego 10 należy do publicznego sektora własności, reszta znajduje się w rękach prywatnych. Przyszłość regionu można upatrywać w rozwoju turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego. Udany wypoczynek zapewni duża i malownicza rzeka Bug, nieskażone środowisko, czyste powietrze, bogate w runo leśne lasy oraz przyjazny klimat nacechowany właściwościami leczniczymi. Dodatkową atrakcją dla przyjeżdżających będzie możliwość uczestniczenia w krwawych bądź bezkrwawych łowach, wędkowanie oraz spływy kajakowe. Atrakcje turystyczne gminy: * Szlak bunkrów (Linia Mołotowa * Szlak bunkrów (23 km) * Szlak Kupiecki 'żółty' (40 km) * Szlak kupiecki 'zielony' (24 km) * Spływ po rzece Bug Zabytki gminy Mielnik: Mielnik: * Układ urbanistyczny. * Góra Zamkowa z grodziskiem - z XI -XII w. wraz z pozostałościami późniejszego zamku, z dobrze widoczną fosą opadającą ku nadbużańskim łąkom stromą 60-metrową skarpą. Ze szczytu rozciąga się widok na rzekę Bug. * Kościół z 1913r. w stylu neobarokowym. * Bożnica żydowska z I poł. XIX. * Cerkiew 1825r. zbudowana w stylu klasycznym. * Ruiny kościoła zamkowego z pocz. XV w. * Cerkiew cmentarna z 1777r. Maćkowicze, Osłowo - kurhany. Niemirów: * Grodzisko z XII w. * Historyczno - urbanistyczny układ przestrzenny. * Kościół z lat 1780-90. Tokary: * Kościół drewniany z 1935r. * Cerkiew drewniana z 1912r.

Polecane firmy:

ul. Szpitalna 8, Siemiatycze
tel. 856552200
spzoz.siemiatycze@onet.pl
ul. Warszawska 12, Drohiczyn
tel. 856557063
ul. 11 Listopada 45 D/2, Siemiatycze
info@la-ventura.pl
Boratyniec Ruski
tel. 856550500 , 601662997
opolkia@wp.pl
Nurzec Kolonia
tel. 856575656 , 604896177