Milejczyce


Milejczyce - 1
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Ananiasz Sawicki Przewodniczący Rady - Bogusław Tatarczuk Urząd Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5 17-332 Milejczyce tel. (0-85) 657-90-70 fax. (0-85) 657-90-70 Miejscowości należące do gminy Milejczyce: Biełki, Borowiki, Chańki, Choroszczewo, Choroszczewo, Gołubowszczyzna, Grabarka, Jałtuszczyki, Klimkowicze, Kościukowicze, Lewosze, Lubiejki, Miedwieżyki, Mikulicze, Milejczyce, Nowosiółki, Osinki, Pokaniewo, Pokaniewo-Kolonia, Rogacze, Sobiatyno, Wałki. Charakterystyka Gmina Milejczyce leży w północno - wschodniej części powiatu Siemiatycze, pod względem geograficznym znajduje się na obszarze Wysoczyzny Drohiczyńskiej. Siedziba urzędu gminy kiedyś miasto obecnie wieś położona jest nad rzeką Krupą. Nazwa miejscowości prawdopodobnie wywodzi się od nazwy osobowej Mileńko. Miejscowość Milejczyce jest siedzibą dwóch parafii: rzymskokatolickiej i prawosławnej. Powstanie ich obu ściśle wiąże się z dziejami regionu. Początkowo ziemie obecnej gminy należały do Jaćwingów, następnie przeszły w ręce Rusinów, by w końcu przynależeć do Korony. Do regionu napływali osadnicy, głównie z Polski, Litwy i Rusi. W związku z szybkim wzrostem liczby ludności w miejscowości, król Polski Zygmunt I Stary nadał Milejczycom prawa miejskie magdeburskie. Z miasta wychodziło szereg dróg w różnych kierunkach, najważniejsza z nich łączyła Milejczyce z Bielskiem. Początkowo Milejczyce należały do województwa trockiego, następnie do podlaskiego, potem brzeskiego a po unii lubelskiej w 1569 roku znalazły się w granicach Litwy. W gminie Milejczyce ludność utrzymuje się głównie z rolnictwa. Mieszkańcy zajmuje się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Dominują gospodarstwa indywidualne. W gminie zarejestrowanych jest ponadto 86 podmiotów gospodarczych, z których 6 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 80 znajduje się w rękach prywatnych. Przedsiębiorstwa prowadzą działalność głównie w sektorze handlu i usług. W Milejczycach funkcjonują zakłady przemysłowe, takie jak: gorzelnia, kaflarnia i zakład sieci elektrycznych. W Milejczycach warto zobaczyć: * Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa z XVII wieku; przy kościele znajduje się XVIII-wieczna drewniana dzwonnica. * Cerkiew prawosławna pw. św. Barbary z XIX wieku. * Drewniana cerkiew cmentarna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy z 1820 r. * Synagoga zbudowana w 1927 r.

Polecane firmy:

Rogacze
ul. Kościuszki 43, Siemiatycze
tel. 856552562
liceum@pro.onet.pl
ul. Świętojańska 3, Siemiatycze
tel. 856553784
ul. Zaszkolna 7, Siemiatycze
tel. 856553513