Janów


Janów - 1 Janów - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Mirosław Bałakier Przewodniczący Rady - Adam Sieńko Urząd Gminy Janów ul. Sokólska 18 18-130 Janów tel. (0-85) 721-62-88 fax. (0-85) 721-60-95 e-mail: ugjanow@zetobi.com.pl Miejscowości należące do gminy Janów: Białousy, Brzozowe Błoto, Budno, Budzisk-Bagno, Budzisk-Strużka, Chorążycha, Cieśnisk Mały, Cieśnisk Wielki, Cimoszka, Czerteż, Dąbrówka, Franckowa Buda, Gabrylewszczyzna, Giełozicha, Janów, Jasionowa Dolina, Kamienica, Kizielany, Kizielewszczyzna, Kizielewszczyzna, Kładziewo, Krasne, Kumiałka, Kuplisk, Kwasówka, Łubianka, Marchelówka, Nowokolno, Nowowola, Nowy Janów, Ostrynka, Podbudno, Podłubianka, Podtrzcianka, Przystawka, Rudawka, Sitawka, Sitkowo, Skidlewo, Soroczy Mostek, Sosnowe Bagno, Studzieńczyna, Szczuki, Teolin, Trofimówka, Trzcianka, Wasilówka, Zielony Gaj. Charakterystyka Gmina Janów leży w centralnej części Powiatu Sokólskiego, na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej, 40km. od przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Wieś Janów nosiła początkowo nazwę Przybudek, a powstała w wyniku kolonizacji dawnych puszcz po 1703 roku. Założenie miejscowości przypisuje się Kazimierzowi Siennickiemu, miecznikowi Wielkiego Księstwa Litewskiego. W wyniku starań Jerzego Stanisława i Teodory Sapiechów miejscowości nadano prawa miejskie w pierwszej połowie XVIII wieku. O świetności Janowa przypomina układ urbanistyczny z zabudową, z przełomu XIX i XX. Prawa miejski miejscowośc utraciła jeszcze przed 1918 rokiem. Gmina Janów to obszar typowo rolniczy. Znajduję się tutaj około 1000 indywidualnych gospodarstw rolnych. Wielu rolników specjalizuje się tu w hodowli trzody chlewnej, koni rasy sokólskiej oraz uprawie truskawek i porzeczek. Gmina posiada też bogate, jak dotąd niewykorzystane złoża surowców mineralnych, żwiru, a także piasku. W gminie działa 161 podmiotów gospodarczych, wśród których 9 należy do państwowego sektora własności a 152 znajduje się w rękach prywatnych. Dodatkowym atutem Janowa jest bardzo dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna. Gmina została stelefonizowana w 95%, zaś do 90% wsi doprowadzono wodociąg. W siedzibie gminy działa nowoczesna biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 150 m3/dobę. Od roku 2002 gmina miała rozpocząć budowę małych oczyszczalni przyzagrodowych oraz wymianę ciepłowni komunalnych na bardziej energooszczędne i ekologiczne. Zabytki gminy Janów: Janów - kościół p.w. św. Jerzego, obiekt murowany, wybudowany w latach 1899 - 1904. Janów - kaplica drewniana na cmentarzu, datowana na 1725r. Jasionowa Dolina - cmentarzysko kurhanowe Jaćwingów Dolinie pochodzące z IV - V wieku. walory turystyczne Siedziba gminy wraz z okolicznymi wsiami: Wasilówką, Marchelówką, Nowokolnem oraz Trofimówką znajdują się na Szlaku Rękodzieła Ludowego. Miejscowości znane są głównie ze względu na zastosowanie unikalnej w skali europejskiej metody tkania podlaskich dywanów dwuosnowowych. Są one wykonywane z dwóch warstw kolorowej wełny. Cały proces powstawania tego znanego na rynku polskim i zagranicznym produktu, można prześledzić w Izbie Tkactwa Regionalnego w Janowie.

Polecane firmy:

Jatwieź Duża
tel. 857124279
ul. Piłsudskiego 3, Sokółka
tel. 857112416
cechsokolka@poczta.onet.pl
ul. Kupiecka 1, Suchowola
tel. 857124032
ul. Piłsudskiego 8, Sokółka
tel. 857112740
ul. 1 Maja 3, Sokółka
tel. 857115100