Krynki


Krynki - 1 Krynki - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Bogusław Marian Panasiuk Przewodniczący Rady - Jan Augustyńczyk Urząd Gminy Krynki ul. Garbarska 16 16-120 Krynki tel. (0-85) 722-80-61 fax. (0-85) 722-85-50 e-mail: krynki.ug@atlasnet.pl Miejscowości należące do gminy Krynki: Aleksandrówka, Białogorce, Borsukowizna, Chłodne Włóki, Ciumicze, Górany, Górka, Jamasze, Jurowlany, Kłyszawka, Kruszyniany, Krynki, Kundzicze, Leszczany, Łapicze, Łosiniany, Nietupa, Nietupa-Kolonia, Nietupskie, Nowa Grzybowszczyzna, Nowa Świdziałówka, Ostrów Południowy, Ozierany Małe, Ozierany Wielkie, Ozierskie, Plebanowo, Podlipki, Podszaciły, Rachowik, Rudaki, Sanniki, Seroczyńszczyzna, Słobódka, Stara Grzybowszczyzna, Studzianka, Szaciły, Trejgle, Żylicze. Charakterystyka Gmina Krynki położona jest na południowo - wschodnim krańcu powiatu, nad rzeką Krynką - lewym dopływem Świsłoczy (rzeka graniczna Polski i Białorusi). Gmina graniczy z Białorusią. Część lasów gminy wchodzi w skład Puszczy Knyszyńskiej. Siedzibą gminy jest wieś Krynka. Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od słowa "krynica", określającego wiele małych źródełek. W okresie średniowiecza na obszarze tym ścierały się wpływy ruskie, mazowieckie, jaćwieskie, a także litewskie i krzyżackie. Powstanie dworu królewskiego Krynki wraz z osadą datowane jest na XV wiek. W 1434 r. odbyło się tu spotkanie króla Władysława Jagiełły z Zygmuntem Kiejstutowiczem, w czasie którego doszło do wznowienia unii polsko - litewskiej. Herb otrzymały Krynki w 1509r. od Zygmunta Starego a kilkadziesiąt lat później król Zygmunt August nadał osadzie prawa miejskie. Region Krynek jest bardzo mocno związany z ludnością Tatarską, którą Jan III Sobieski osadził w miejscowości Kruszyniany przywilejem z dnia 12 marca 1679r. W 1914 r. Krynki liczyły około 10 tys. mieszkańców, z czego ponad 80% stanowili Żydzi. Okres świetności miasta zakończył się po II wojnie światowej. Prawa miejskie Krynki utraciły w 1950r. Gmina przywiązuje dużą wagę do kwestii związanych z ochroną środowiska. Posiada jedną biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 1000 m3/dobę. Głównym i praktycznie jedynym kierunkiem przemysłowym, jaki występuje w Krynkach jest garbarstwo. W chwili obecnej rzemiosłem tym trudni się 5 prywatnych podmiotów gospodarczych. W sumie w gminie zarejestrowanych jest 186 podmiotów gospodarczych, z czego 8 należy do skarbu państwa a 176 ma prywatnych właścicieli. Atuty Gminy: * Pofałdowany teren umożliwiający uprawianie sportów zimowych. * Wysokiej jakości woda o cechach wody mineralnej. * Słynne na całą Polskę przedsiębiorstwo "Krynka" produkujące wodę i napoje gazowane. atrakcje przyrodnicze Teren jest wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym. Lasy są zasobne w runo leśne, a szczególnie w grzyby. Region może się poszczycić niezanieczyszczonym powietrzem i czystymi wodami. Kościoły, cerkwie, synagogi, meczet - wszystko to tworzy niepowtarzalny i egzotyczny w dzisiejszej Polsce klimat "Kresów". Najciekawsze zabytki gminy Krynki: * Kruszyniany - meczet z końca XVIII wieku, drewniany, wzniesiony na planie prostokąta, ostatni remont w 1985r. * Kruszyniany - mizar (cmentarz muzułmański), założony ok. 1700r. przez pierwszych tatarskich osadników na tych terenach, najstarszy odnaleziony nagrobek datowany jest na koniec XVII wieku; * Krynki, Żyliczne i Górka - parki podworskie, z przełomu XVIII i XIX wieku, pozostałości majątków rodowych de Virionów oraz Korybut-Daszkiewiczów. * Krynki - bożnica żydowska z XIX wieku, murowana, dwukondygnacyjna, spalona podczas II wojny światowej, odbudowana w 1955r. * Krynki - kościół p.w. św. Anny, z 1907r., murowana brama-dzwonnica z 2 połowy XVIII wieku.

Polecane firmy: