Kuźnica


Kuźnica - 1 Kuźnica - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Jan Kwiatkowski Przewodniczący Rady - Janusz Bilmin Urząd Gminy Kuźnica ul. 1000-lecia PP 1 16-123 Kuźnica tel. (0-85) 722-43-53 fax. (0-85) 722-43-55 wew.45 e-mail: kuznica@sokolka-powiat.pl Miejscowości należące do gminy Kuźnica: Achrymowce, Auls, Białobłockie, Bilminy, Chreptowce, Chreptowce, Cimanie, Czepiele, Czuprynowo, Długosielce, Dubnica Kurpiowska, Gładowszczyzna, Kierkielewszczyzna, Klimówka, Kowale, Kowale-Kolonia, Kruglany, Kryski, Kuścin, Kuścińce, Kuźnica, Litwinki, Łosośna Mała, Łosośna Wielka, Łowczyki, Mieleszkowce Pawłowickie, Mieleszkowce Zalesiańskie, Milenkowce, Nowodziel, Palestyna, Parczowce, Pawłowicze, Popławce, Saczkowce, Starowlany, Sterpejki, Szalciny, Szymaki, Tołcze, Tołoczki Małe, Tołoczki Wielkie, Ułeczki, Wojnowce, Wołkusze, Wołyńce, Wyzgi, Zajzdra. charakterystyka Gmina Kuźnica leży w środkowo - wschodniej części Powiatu Sokólskiego, w otoczeniu malowniczego krajobrazu Wzgórz Sokólskich. Rzeźba terenu charakteryzuje się występowaniem wałów morenowych sięgających od 10 do 50 m ponad otaczające je równiny. Przez gminę przepływa dopływ Niemna rzeka Łosnośna, jak sama nazwa mówi woda w rzece obfituje w łososie. Gmina posiada dwa przejścia graniczne kolejowe i drogowe z Republiką Białorusi. Początek i nazwę dała Kuźnicy rudnia, położona w głębi Puszczy Grodzieńskiej, na lewym brzegu Łosośny. W specjalnych piecach hutniczych, tzw. kuźniach wytapiano żelazo z rudy darniowej, której zasoby występowały w okolicach Kuźnicy, Kowali, Saczkowiec i Kuścina. W 1536r. urzędnik królewski, Jerzy Zelepucha na polecenie królowej Bony założył Kuźnicę. Również ta władczyni walnie przyczyniła się do przyznania miejscowości praw miejskich w 1546r. Przywilej ten utraciła w 1921 roku w skutek zniszczeń wojennych i wojny polsko - bolszewickiej. Współcześnie rozwój gospodarczy gminy uzależniony jest od rozbudowy przejścia granicznego z Białorusią. Modernizowane przejście graniczne zostanie oddane do użytku 1 stycznia 2003 roku dla ruchu aut osobowych i autokarów. Władze gminy wyznaczyły w planie zagospodarowania przestrzennego miejsca wzdłuż drogi krajowej nr 19 z przeznaczeniem na usługi związane z obsługą przygraniczną (hotele, motele, spedycje, mała gastronomia, itp.) Ranga przejścia granicznego wzrośnie wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Obecnie w Kuźnicy funkcjonuje 177 podmiotów gospodarczych, 13 z publicznego sektora własności, 164 z prywatnego. Oczyszczalnia o przepustowości 350 m3/dobę. przyjmuje nie tylko ścieki z sieci, ale również ścieki dowożone beczkowozami z nieskanalizowanej części gminy. Od sierpnia 1998 roku do oczyszczalni zostało podłączone Drogowe Przejście Graniczne w Kuźnicy Białostockiej. Zabytki gminy Kuźnica: * Kuźnica - Kościół p.w. Opatrzności Bożej - wybudowany w XIX wieku w stylu neogotyckim. * Łosośna Mała - dwór modrzewiowy wraz z pozostałością dawnego ogrodu z 1720 r., miejsce odwiedzane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego po III rozbiorze Polski; * Pawłowicze - pałac Wołłowiczów z 1610r., rozbudowany w XVIII wieku, obecnie siedziba Szkoły Podstawowej, prowadzi do niego aleja 200-letnich lip.

Polecane firmy:

ul. Plac Kościuszki 24, Sokółka
tel. 857112540
poczta@sok.org.pl
ul. 3 Maja 4, Sokółka
Rudawka
tel. 857216453
ul. Białostocka 34, Sokółka
smakarewicz6@gmail.com
Kumiała
tel. 857219415 , 606131820
info@biesiadaweselna.pl