Nowy Dwór


Nowy Dwór - 1
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Kazimierz Bohusz Przewodniczący Rady - Wiesław Hanczaruk Urząd Gminy Nowy Dwór Plac Rynkowy 21 16-205 Nowy Dwór tel. (0-85) 722-60-32 fax. (0-85) 722-60-32 e-mail: ugnd@poczta.onet.pl Miejscowości należące do gminy Nowy Dwór: Bieniowce, Bieniowce-Kolonia, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chilmony, Chorużowce, Chwojnowszczyzna, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie-Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Leśnica, Nowy Dwór, Plebanowce, Ponarlica, Rogacze-Kolonia, Sieruciowce, Synkowce, Talki. charakterystyka Gmina Nowy Dwór leży na północno - wschodnich krańcach Powiatu Sokólskiego, na granicy Polski z Republiką Białorusi, w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Siedzibą gminy jest leżący nad rzeką Sidrą Nowy Dwór. W miejscowości Talki bierze swój początek rzeka Biebrza. Nowy Dwór powstał w XVI wieku jako dwór hospodarski w wyniku kolonizacji puszczy między Biebrzą a Brzozową. Początkowo zwano go Białym Dworem, albo Nowym Miasteczkiem. W 1504r. król Aleksander Jagiellończyk ufundował tu kościół p.w. Jana Chrzciciela. Zadaniem tej miejscowości była obsługa skolonizowanej Puszczy Nowodworskiej. W 1578r. Nowemu Dworowi przyznano prawa miejskie magdeburskie. W XVIII wieku miasto było siedzibą Sądu Powiatowego. W wyniku trzeciego rozbioru Polski tereny gminy dostały się pod panowanie Prus, po pokoju w Tylży w 1807r. włączono je do Rosji. Prawa miejskie utracił Nowy Dwór w 1934r. Obecny Nowy Dwór to nieduża miejscowość. Znajduje się tu urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, OSP, szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 1997 roku funkcjonuje tu oddział straży granicznej. Strategiczne znaczenie dla obecnego rozwoju gminy oraz terenów całej Ziemi Sokólskiej miałoby otwarcie przejścia granicznego z Białorusią w Chworościanach, oddalonych od Grodna o zaledwie 7 kilometrów. Plany takie zamierzają, jak najszybciej zrealizować władze gminne. Zamierza się najpierw otworzyć wyłącznie przejście dla pieszych, które stopniowo uległoby poszerzeniu o ruch samochodowy. Nowy Dwór jest gminą typowo rolniczą. Dominują na jej obszarze gospodarstwa indywidualne. Ze względu na brak przemysłu i tradycyjną kulturę rolną gospodarzy możliwa jest produkcja żywności ekologicznej. Dzięki malowniczym terenom wypoczynkowym, gmina Nowy Dwór posiada sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki. W gminie prosperuje 92 podmioty gospodarcze, wśród których 10 należy do publicznego sektora własności, zaś reszta znajduje się w rękach prywatnych. Zabytki gminy Nowy Dwór: Nowy Dwór - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z XVI wieku, wielokrotnie przebudowywany obiekt, swój obecny kształt przybrał kościół w XIX wieku. Nowy Dwór - zabytkowy układ przestrzenny z XVI wieku oparty na prostokątnej sieci ulic. Bobra Wielka - pozostałości zespołu dworskiego, drewniany młyn wodny z przełomu XIX i XX wieku oraz liczący ponad 100 lat park..

Polecane firmy:

ul. Piłsudskiego 3, Sokółka
tel. 857112416
cechsokolka@poczta.onet.pl
ul. Piłsudskiego 2Alok.9, Sokółka
ul. Kryńska 32, Sokółka
tel. 857114117 , 668868515
hotel@kalinowski-hotel.pl