Jeleniewo


Jeleniewo - 1 Jeleniewo - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Sławomir Adam Bielski Przewodniczący Rady - Henryk Waszkiewicz Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo tel. (0-87) 568-30-22 fax. (0-87) 568-30-22 www.jeleniewo.republika.pl e-mail: gmina_jeleniewo@kki.net.pl Miejscowości należące do gminy Jeleniewo: Bachanowo, Białorogi, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Sidory, Sidory Zapolne, Suchodoły, Sumowo, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze Jeleniewskie, Żywa Woda. charakterystyka Gmina Jeleniewo leży na północ od Suwałk, na Pojezierzu Suwalsko - Augustowskim. Około 70% gminy położone jest w obrębie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej. Początkowo ziemie obecnej gminy Jeleniewo zamieszkiwała ludność Jaćwieska, potwierdzają to liczne stanowiska archeologiczne. Osada w Jeleniewie wiąże się z istniejącą na tym terenie przed wiekami Puszczą Przełomską, o czym świadczył herb - jeleń. Jeleniewo powstała w 1770 roku. W latach 1815 - 1829 wiódł tędy trakt pocztowy z Warszawy do Petersburga. Prawie wszyscy mieszkańcy gminy mają dostęp do sieci wodociągowej i telefonicznej a miejscowości Jeleniewo i Kazimierówka posiadają kanalizację. Gmina posiada oczyszczalnię ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości 150 m3/dobę. W okolicach Jeleniewa znajdują się złoża rud polimetalicznych na głębokości około 800 m., które ze względów ekonomicznych nie są eksploatowane. Natomiast w okolicach miejscowości Krzemianki występują wody mineralne - solanki. W gminie Jeleniewo zarejestrowanych było pod koniec 2001 roku 629 podmiotów gospodarczych, z których 12 należało do publicznego sektora własności a 617 do prywatnego. W regionie dominuje działalność handlowo - usługowa. Zabytki gminy Jeleniewo: Jeleniewo: * Układ urbanistyczny z okresu założenia tu miasta (połowa XVII w.). * Drewniany kościół Najświętszego Serca Jezusowego z 1878 r.: cztery kaplice murowane z drugiej połowy XIX w. oraz ogrodzenie i drewniana dzwonnica z drugiej połowy XIX w. * Cmentarz żydowski z XVIII w. Czajewszczyzna: * Grodzisko pradziejowe i wczesnośredniowieczne. * Gródek refugialny z wczesnego średniowiecza. * Osada z wczesnej epoki żelaza i okresu wędrówek ludu. Kazinierówka - osada z okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza Rutka - cmentarz z I wojny światowej. Wodziłki - molenna staroobrzędowców i cmentarz prawosławny. Rutka, Szurpiły, Udziejek, Wodziłki - stare bubownictwo z XX wieku. Szurpiły - cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego i wędrówek ludu. Udziejek: * Dom z drugiej połowy XIX w. * Młyn wodny, XIX / XX w. * Spichlerz drewniany z drugiej połowy XIX w. Żywa Woda - Osada wczesnośredniowieczna. Atrakcje przyrodnicze: Rezerwaty przyrody: * Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą - utworzony w 1872 r., rezerwat przyrody nieożywionej (geologiczny) - powstał ze względu na znajdujące się tutaj obszary pokryte dużą ilością głazów narzutowych. * Głazowisko Łopuchowskie - powstał w 1988r., rezerwat przyrody nieożywionej (geologiczny) - powstał ze względu na znajdujące się tutaj obszary pokryte dużą ilością głazów narzutowych stanowiących unikalny zespół form polodowcowych. Suwalski Park Krajobrazowy i jego strefa ochronna - powstał w 1976 roku, powstał w celu ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych części Pojezierza Suwalskiego. Punkty widokowe - np. Góra Krzemieniucha (289 m n.p.m.), Góra Cisowa (256 m n.p.m.), Góra Jesionowa (252 m n.p.m.), Góra Zamkowa (228 m n.p.m.). Jeziora i rzeki - najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza, jezioro Szurpiły leżące u podnóża starego grodziska jaćwieskiego, jezioro Szelment Wielki o pow. 354 ha, rzeki Czarna Hańcza, Szeszupa, Jacznówka. Duże nadzieje na przyszłość gmina wiąże z budową Centrum Edukacyjno - Rozrywkowego pod nazwą ,,Wioska Jaćwingów". Ma być ona zlokalizowana w miejscowości Kazimierówka. Inwestycja wymaga wsparcia funduszy pomocowych. szlaki turystyczne Turyści mają ponadto do dyspozycji szlaki turystyczne (zielony, żółty, czerwony, niebieski i czarny), ścieżki poznawcze oraz trasy rowerowe. Odwiedzający mogą skorzystać z kwater agroturystycznych, pól namiotowych, schronisk młodzieżowych oraz ośrodków wypoczynkowych.

Polecane firmy:

ul. Kościelna 30 lok.17, Raczki
Deksznie
tel. 875647121
Leszczewek
siedliskoleszczewek@gmail.com
Dubowo Drugie
tel. 875650417