Przerośl


Przerośl - 1 Przerośl - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Adam Kacprzyk Przewodniczący Rady - Henryk Makucha Urząd Gminy Przerośl ul. Rynek 2 16-427 Przerośl tel. (0-87) 569-10-19 fax. (0-87) 569-10-19 e-mail: 62257009@pro.onet.pl Miejscowości należące do gminy Przerośl: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kolonia Przerośl, Kruszki, Krzywólka, Łanowicze Duże, Łanowicze Małe, Morgi, Nowa Pawłówka, Nowa Przerośl, Olszanka, Prawy Las, Przełomka, Przerośl, Przystajne Rakówek, Romanówka, Stara Pawłówka, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusienko. charakterystyka Gmina Przerośl leży w północno - zachodniej części województwa podlaskiego, w obrębie Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Obejmuje fragment Suwalskiego Parku Krajobrazowego z najgłębszym w Polsce jeziorem Hańcza. Otacza je piękny teren pokryty polodowcowymi wzgórzami, głazowiskami z wielką ilością dolin i rynien jeziornych oraz kompleksami lasów. Siedziba dzisiejszej gminy, wieś Przerośl została utworzona w XVI wieku na obszarze puszcz porastających pogranicze prusko-litewskie. Prawo miejskie magdeburskie wraz z herbem otrzymała od króla Stefana Batorego w 1576 roku. Swój rozwój zawdzięcza traktowi handlowemu z Grodna do Prus Książęcych. Załamanie gospodarki nastąpiło w wyniku wojen szwedzkich i epidemii dżumy. Do początku XIX w. była największym ośrodkiem miejskim na terenie Pojezierza Suwalskiego. Świetność Przerośli upamiętnia typowy układ urbanistyczny z rynkiem pośrodku, na którym znajduje się tablica upamiętniająca 400-lecie osadnictwa na tych ziemiach. Prawa miejskie miejscowość utraciła w 1870 roku. Mieszkańcy gminy utrzymują się głównie z rolnictwa. Zarejestrowane są 573 podmioty gospodarcze, z czego 8 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 565 stanowi własność prywatną. W gminie nie ma uciążliwych dla środowiska zakładów przemysłowych, jedynie działalność w zakresie handlu i drobnego przemysłu. Gmina Przerośl dysponuje wieloma walorami turystyczno - krajoznawczymi, stąd jej przyszłość można upatrywać w rozwoju sektora turystyki i agroturystyki. Atrakcje gminy Przerośl: * Ciąg malowniczych jezior tworzących rynnę przeroślańską: jez. Kościelne, Krzywe, Boczne, Przystajne. * Fragment Suwalskiego Parku Krajobrazowego z najgłębszym w Polsce jeziorem Hańcza. * Teren pokryty polodowcowymi wzgórzami, głazowiskami z wielką ilością dolin i rynien jeziornych oraz kompleksami lasów. * Jedynym zarejestrowanym zabytkiem jest dzwonnica przy kościele parafialnym, wzniesiona w XVIII wieku.

Polecane firmy:

Garbas I
tel. 875693252
Stary Folwark
tel. 875637722 , 604179877
wst1@tlen.pl
ul. Klonowa 9, Bakałarzewo