Raczki


Raczki - 1 Raczki - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Roman Fiedorowicz Przewodniczący Rady - Ryszard Borkowski Urząd Gminy Raczki ul. Kościuszki 14 16-420 Raczki tel. (0-87) 568-85-92 fax. (0-87) 568-85-92 e-mail: ug_raczki@pro.onet.pl Miejscowości należące do gminy Raczki: Bakaniuk, Bolesty, Chodźki, Dowspuda, Franciszkowo, Jankielówka, Jaśki, Józefowo, Koniecbór, Korytki, Krukówek, Kurianki Drugie, Kurianki Pierwsze, Lipowo, Lipówka, Ludwinowo, Małe Raczki, Moczydły, Planta, Podwysokie, Rabalina, Raczki, Rudniki, Sidory, Słoboda, Stoki, Sucha Wieś, Szczodruchy, Szkocja, Wasilówka, Wierciochy, Witówka, Wronowo, Wysokie, Ziółkowo, Żubrynek. charakterystyka Gmina Raczki leży w północno - zachodniej części województwa podlaskiego, w obrębie Pojezierza Zachodniosuwalskiego, w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rospudy. Miejscowość Raczki założono w pierwszej połowie XVI wieku nad rzeką Dowspudą (dziś Rospuda). Właściciel możnowładca litewski Stanisław Raczkiewicz otrzymał ziemie te od Zygmunta I Starego. Pierwsze wzmianki o Raczkach pochodzą z 1558 roku. Pod koniec XVII wieku miejscowość otrzymała od Jana III Sobieskiego przywilej umożliwiający organizację dwóch jarmarków rocznie i co tygodniowych targów w niedzielę. W 1703 roku August III nadał Raczkom prawa miejskie. W 1748 roku ziemie obecnej gminy wykupił Józef Pac właściciel sąsiedniej Dowspudy. Doprowadził on do prawdziwego rozkwitu miasta. Pac uczynił Raczki centrum handlowym, przemysłowym i usługowym swych posiadłości. Sprawił, że jego dobra były znane z nowoczesnego rolnictwa. W Raczkach powstały nowe zakłady przemysłowe, kościół, rozwinął się handel zbożem. Z inicjatywy Józefa Paca przybyli na te nawet ziemie szkoccy farmerzy, by rozpowszechniać wśród chłopów tradycje brytyjskiego rolnictwa. Konfiskata dóbr Paców po powstaniu listopadowym przyczyniła się do upadku miasta. Raczki utraciły prawa miejskie w 1870 roku. W Raczkach urodził się Mieczysław Geniusz jeden z budowniczych Kanału Sueskiego. Za sprawą handlu z Prusami a także dzięki przemytowi koni oraz trzody chlewnej miejscowość przeżywała pod koniec XIX wieku krótki okres ożywienia gospodarczego. Raczki w wyniku II wojny światowej straciły swój dawny charakter. Mieszkańcy gminy Raczki utrzymują się z rolnictwa. Średnia wielkość gospodarstwa to około 10 ha. W uprawach rolnych dominują rośliny zbożowe i ziemniaki. W gminie funkcjonuje 970 podmiotów gospodarczych, wśród których 14 stanowi własność skarbu państwa, reszta 956 ma prywatnych właścicieli. Oprócz rolnictwa rozwija się drobna działalność gospodarcza. W regionie nie ma żadnych zakładów przemysłowych. Szansą dla gminy jest rozwój turystyki zwłaszcza wodnej, agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego. Zabytki gminy Raczki: Raczki: * Układ urbanistyczny z XVI w. według koncepcji Henryka Marconiego, z brukowanym rynkiem. * Kościół parafialny Przenajświętszej Trójcy z lat 1767-1811, przebudowany w 1823 r. w stylu klasycystycznym, wewnątrz znajdują się stele grobowe rodziny Paców (prawdopodobnie z warsztatu rzeźbiarza Canovy). * Budynek dawnej manufaktury Paca. * Murowane i drewniane zabytkowe domy z przełomu XIX/XX w. * Budynek poczty i jednocześnie remizy strażackiej nie jest szczególnie stary, ale wygląda jak uroczy mały dworek. Dowspuda: * Pozostałości neogotyckiego pałacu hrabiego Ludwika Michała Paca zbudowanego w latach 1820-27 według projektu Henryka Marconiego. Z pałacu pozostał niewysoki murek postawiony dla utrwalenia kształtu budowli, piękny portyk, resztki piwnic, narożna wieża Bociania oraz stajnie, obecnie internat Zespołu Szkół Rolniczych. * Park ze starymi drzewami na skarpie Rospudy. Dominują tutaj wiąz górski, lipa i klon, a najstarsze drzewa mają nawet 150 lat. * Pawilon parkowy. atrakcje przyrodnicze Na terenie gminy znajduje się objęta ochroną w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy. Obszar ten odznacza się wysokim stopniem naturalności. Występuje tutaj wyraźne zróżnicowanie szaty roślinnej oraz szereg rzadkich zbiorowisk torfowiskowych, bagiennych i źródliskowych.

Polecane firmy:

ul. Słoneczna 5, Jeleniewo
tel. 875683588
Motule Stare
tel. 875696614 , 669906925
emzuma3@gmail.com
Agrafinówka
tel. 875696007
Węgielnia
tel. 875647011