Szukaj w:

Szczuczyn


Szczuczyn1 Szczuczyn2
Władze samorządowe gminy: Burmistrz - Waldemar Szczęsny Przewodniczący Rady - Mirosław Reinko Urząd Miejski Szczuczyn Pl. 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn tel. (0-86) 273-50-80 fax. (0-86) 273-50-81 e-mail: um_szczuczyn@poczta.onet.pl Miejscowości należące do gminy Szczuczyn: Balcer, Bęćkowo, Brzeźno, Bzury, Chojnowo, Czarnowo, Czarnówek, Danowo, Dołęgi, Gutki, Jambrzyki, Koniecki Małe, Koniecki-Rostroszewo, Kurki, Lipnik, Mazewo, Miętusewo, Milewo, Niećkowo, Niedźwiadna, Niedźwiedzkie, Nowe Zacieczki, Obrytki, Przeszkoda, Rakowo, Skaje, Sokoły, Stare Guty, Szczuczyn, Świdry-Awissa, Tarachy, Wólka, Zacieczki, Załuski, Zofiówka. Charakterystyka gminy Gmina Szczuczyn położona jest w zachodniej części powiatu grajewskiego na Wysoczyźnie Koleńskiej, na terenie "Zielonych Płuc Polski". Siedziba gminy, miasto Szczuczyn leży nad rzeką Wissą (dopływ Biebrzy). Przez miejscowość przebiega ważny szlak komunikacyjny Warszawa - Ostrołęka - Łomża - Grajewo - Augustów. Historia Nazwa Szczuczyn funkcjonuje od XVI wieku, wcześniej Szczuki. Wieś została założona przez rodzinę Szczuków. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1692 roku. W XVIII wieku był to ośrodek handlowy na skrzyżowaniu dróg handlowych do Prus. Po traktacie w Tylży zostało włączone do Cesarstwa Rosyjskiego. Po likwidacji powiatu goniądzkiego Szczuczyn został do 1858 i 1866 - 1918 miastem powiatowym. W czasie zaborów był on znacznym ośrodkiem handlu i rzemiosła, działały browary, gorzelnie i wapienniki. Do 1866 roku działała znana szkoła pijarska. W latach 1941 - 42 na terenie miasta utworzono getto, w którym umieszczono około 2 tys. osób. Większość Żydów zamordowano (1,9 tys.), resztę wywieziono do obozu przejściowego w Prostkach. Infrastruktura W Szczuczynie ze zbiorczej sieci wodociągowej korzysta 1,5 tys. mieszkańców (40,9%), natomiast z kanalizacyjnej 0,9 tys. (23,5%). Na potrzeby regionu wybudowano oczyszczalnię ścieków o przepustowości 300 m3/dobę. Gospodarka Jest to gmina o charakterze typowo rolniczym, w której dominują gospodarstwa indywidualne nastawione na produkcję wielokierunkową. Gmina posiada dogodne warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego, turystyki i agroturystyki. W gminie Rajgród funkcjonuje 452 podmiotów gospodarczych, z czego 17 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 435 znajduje się w rękach prywatnych. Dominują małe zakłady usługowo - handlowe. W Szczuczynie rozwija się przemysł chemiczny, skórzany i spożywczy. Kultura, oświata, sport Walory turystyczne gminy Największymi atutami regionu są czyste środowisko przyrodnicze, dobrze wykształcona sieć osadnicza i sieć ośrodków usługowych, atrakcyjne okolice: jeziora, tereny wypoczynkowe i walory dziedzictwa kulturowego miasta. Atrakcje przyrodnicze: Zabytki: * Barokowy zespół klasztorny Pijarów z XVII-XVIII w. * Zespół klasycystycznych budynków poczty (ok. 1830). * Ruiny dawnej rezydencji Szczuków z (1690-1720). * Najstarszy budynek murowany przy Placu 1000-lecia (ok. 1690 r.). * Dawna remiza strażacka z XIX wieku (obecnie Muzeum Pożarnictwa). * Cmentarz katolicki i ewangelicki z XIX wieku, * W pobliżu Szczuczyna we wsiach: Bęćkowo i Niećkowo znajdują się XIX wieczne dworki (obecnie siedziby szkół). * W okolicznych lasach znajdują się bunkry z okresu wojny * Przy drodze Skaje znajduje się pomnik upamiętniający martyrologię szczuczyńskich Żydów. Szlaki turystyczne: