Szukaj w:

Turośl


Turośl2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Piotr Niedbała Przewodniczący Rady - Sławomir Milewski Urząd Gminy Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl tel. (0-86) 278-63-33 fax. (0-86) 278-61-49 e-mail: ug.turosl@lomza.pl Miejscowości należące do gminy Turośl: Adamusy, Charubin, Charubiny, Cieciory, Cieloszka, Dudy Nadrzeczne, Krusza, Ksebki, Leman, Łacha, Nowa Ruda, Popiołki, Potasie, Ptaki, Pudełko, Pupki, Samule, Szablaki, Trzcińskie, Turośl, Turośl, Wanacja, Zimna. Charakterystyka gminy Turośl Gmina Turośl położona jest w zachodniej części powiatu koleńskiego, na obszarze "Zielonych Płuc Polski", na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Historia Początkowo tereny dzisiejszej gminy Turośl były zastrzeżone do wyłącznej dyspozycji książąt mazowieckich. Stąd pierwotna nazwa tej części puszczy brzmiała Zagajnica. Pierwsi osadnicy zajmowali się wytopem rudy darniowej, produkcją smoły oraz hodowlą pszczół. Wieś Turośl powstała w XVIII wieku nad rzeką Turoślanką. Była to początkowo osada leśniczego. Mieszkańcy tej miejscowości zajmowali się łowiectwem, pszczelarstwem, wytapianiem smoły, rudy darniowej i obróbką drewna. Z biegiem lat miejscowość przekształciła się w osadę rolniczą. Mieszkańcy masowo brali udział w walkach narodowowyzwoleńczych i dwóch wojnach światowych. Mieszkańcy gminy bardzo ucierpieli z powodu wyzysku gospodarczego państwa zaborczego oraz w wyniku I wojny światowej. Zła sytuacja ekonomiczna Kurpiów spowodowała akcje protestacyjne, które miały miejsce w Turośli, Nowej Rudzie, Cieciorach. Ich efektem był słynny marsz Kurpiów na Kolno w 1924 roku, zakończony pomimo licznych represji częściowym sukcesem. Infrastruktura Gospodarka Mieszkańcy regionu utrzymują się głównie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W gminie Turośl realizowany jest Projekt Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mlecznych. Akcja była prowadzona pod patronatem rządów Polski i Holandii. Celem "Projektu" jest stworzenie i upowszechnienie specjalistycznych gospodarstw mlecznych. W gminie Turośl funkcjonuje 150 podmiotów gospodarczych, z których 12 należy do publicznego sektora własności, pozostałe 138 znajdują się w rękach prywatnych. Na terenie miasta dominują niewielkie zakłady usługowo - handlowe. Kultura, oświata, sport Promocją kultury zajmuje się znajdujący się w zabytkowym spichlerzu Gminny Ośrodek Kultury, mieszcząca się w zabytkowym wiatraku Izba Regionalna oraz Biblioteka Publiczna. Ich rola polega na organizacji różnego typu imprez o zasięgu gminnym, promocja lokalnego folkloru i rękodzieła ludowego oraz organizowanie amatorskich wycieczek. Walory turystyczne gminy Do wypoczynku na terenie gminy zachęcają malownicze krajobrazy i obfitujące w runo kompleksy leśne. Przyjeżdżający może skorzystać z różnych form aktywnego wypoczynku. Gmina ma dogodne warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki. Atrakcyjność wypoczynku podnoszą podtrzymywane do dziś tradycje ludowe, obrzędy i słyszana na co dzień gwara. Pod względem turystycznym najbardziej atrakcyjne są na terenie gminy tereny położone nad rzeką Pisą, rejon jeziora Łacha i rezerwat przyrody "Ciemny Kąt". Na terenie gminy dynamicznie rozwija się agroturystyka, istnieje również nad rzeką Pisą Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny z zalewem, przystanią kajakową, polem namiotowym, boiskiem sportowym, kortami tenisowymi i małą gastronomią. Atrakcje przyrodnicze: * Rzeka Pisa wraz z jej dopływem Turoślanką. * Jezioro Łacha. * Graniczące z gruntami gminy jezioro Serafin. * Ciemny Kąt - rezerwat przyrody typu leśnego, utworzony w 1984 roku, w celu zachowania w naturalnym stanie zbiorowisk leśnych i drzewostanów naturalnego pochodzenia charakterystycznego dla Puszczy Kurpiowskiej. Szlaki turystyczne: 1. Szlak kajakowy po rzece Pisie. 2. Szlaki piesze i rowerowe po najbardziej atrakcyjnych zakątkach gminy: * Trzcińskie - Popiołki - Leman - Łacha - Kozioł. * Kozioł - Ptaki - Turośl - Krusza - Charubin - Nowogród. * Leman - Nowa Ruda - Turośl. Zabytki: * Izba Regionalna w Turośli - mieści się w zabytkowym wiatraku, eksponaty w nim znajdujące się prezentują eksponaty związane z historią i życiem Kurpiów. * Krusza - zabytkowe kapliczki. * Charubin, Krusza - przydrorzne krzyże.